Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки про співробітництво в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях

Верховна Рада України

Закон № 165/96-ВР від 05.05.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

     Про ратифікацію Угоди між Україною і Сполученими
    Штатами Америки про співробітництво в дослідженні
    і використанні космічного простору в мирних цілях
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 26, ст. 116 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
 
   Подану Президентом України на ратифікацію Угоду між Україною
і Сполученими Штатами Америки про співробітництво в дослідженні і
використанні космічного простору в мирних цілях, підписану 22
листопада 1994 року в м. Вашингтоні ( 840_647 ), ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 5 травня 1996 року
     N 165/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн