Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Указу Президента України від 28 грудня 1994 року N 812

Президент

Указ № 310/96 від 06.05.1996

<< Главная страница


 

          
     У К А З

          
   ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ     Про внесення змін до Указу 
Президента України

         
 від 28 грудня 1994 року N 812   У зв'язку з проведенням індексації основних 
фондів і з метою
впорядкування відносин, які виникають 
 щодо додаткового випуску
акцій акціонерними  товариствами, 
  створюваними  у  процесі
приватизації та 
корпоратизації, та відповідно до статті 3 Закону
України "Про 
приватизацію майна державних підприємств" ( 
2163-12 
)
п о с т а н о в л я ю:


   1. Внести до Указу Президента України 
від 28 грудня 1994 року
N 812 ( 
812/94 
) "Про деякі заходи щодо підтримки 
 підприємств,
установ, організацій в умовах лібералізації цін" 
зміни, виклавши
статтю 1 у такій редакції:


   "1. Установити,  що  збільшення 
 у зв'язку з проведенням
індексації основних фондів 
статутних фондів відкритих акціонерних
товариств, сто відсотків 
акцій яких перебуває у загальнодержавній
власності, здійснюється шляхом 
додаткового випуску акцій на суму
такої індексації за 
 умови, що затвердженими в установленому
порядку 
планами приватизації (планами  розміщення  акцій)  
не
передбачено продаж акцій відкритих акціонерних товариств на 
період
здійснення додаткового  випуску акцій. Рішення 
 про додатковий
випуск акцій приймає Фонд державного майна 
України.

   У разі, якщо акціонерне 
 товариство, частина акцій якого
перебуває у 
 загальнодержавній власності, вирішує питання  
про
додатковий випуск  акцій  у зв'язку з 
 проведенням індексації
основних фондів та відповідним 
 збільшенням  статутного  фонду
акціонерного товариства 
 на суму такої індексації, уповноважена в
установленому порядку 
особа, яка здійснює управління акціями, що
перебувають у 
 загальнодержавній власності, голосує за прийняття
рішення 
про додатковий випуск акцій  за  умови,  що 
 Фондом
державного майна України не прийнято рішення щодо 
продажу акцій,
управління якими  здійснює  така  
уповноважена  особа.  Акції
додаткового випуску 
 розподіляються серед акціонерів відповідного
акціонерного 
товариства пропорційно їх частці у статутному фонді
цього 
товариства.

   Додатковий випуск акцій у випадках, 
 передбачених частинами
першою та другою цієї статті, 
здійснюється в порядку, що визначає
Кабінет Міністрів України".


   2. Кабінету Міністрів України 
визначити у двотижневий строк
порядок здійснення  
додаткового  випуску акцій  у  зв'язку 
 з
проведенням індексації основних фондів та збільшенням 
статутного
фонду відкритих акціонерних товариств, акції 
яких перебувають у
загальнодержавній власності.


   3. Цей Указ набирає чинності з дня 
його підписання.


 Президент України    
           
 Л.КУЧМА

 м. Київ, 6 травня 1996 року

     N 
310/96

<< Главная страницаУкраина онлайн