Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість"

Верховна Рада України

Закон № 173/96-ВР від 06.05.1996, нечин.

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

     ( Закон втратив чинність на підставі Закону 
      N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 )
 
    Про внесення доповнень до Декрету Кабінету Міністрів
     України "Про податок на добавлену вартість"
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 27, ст.128 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести такі доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену
вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.78,
N 26, ст.281, N 34, ст.356; 1994 р., N 20, ст.120):
 
   1. Статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
 
   "Платниками податку на добавлену вартість з реалізованих
товарів  (робіт,  послуг)  підприємствами  та  структурними
підрозділами, що входять до складу залізниць і виконують роботи
(надають послуги), пов'язані з основною діяльністю залізничного
транспорту, є управління залізниць, при здійсненні інших видів
господарської діяльності платниками податку на добавлену вартість
з  реалізованих  товарів  (робіт,  послуг)  є  безпосередньо
підприємства, що входять до складу Укрзалізниці".
 
   2. Статтю 4 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
   "6. Підприємства та структурні підрозділи, що входять до
складу залізниць, обчислюють оподатковуваний оборот з реалізованих
товарів (робіт, послуг), пов'язаних  з  основною  діяльністю
залізничного транспорту, виходячи з вартості наданих ними послуг
щодо перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу, пошти
(за місцем надходження платежів за надані послуги (доходних
надходжень) незалежно від пункту їх кінцевого призначення) та
інших послуг і виконаних робіт, а також реалізованих товарів, що
включає податок на добавлену вартість за встановленою ставкою".
 
   3. Пункт 1 статті 7 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
 
   "Розрахунок податку на добавлену вартість щодо  основної
діяльності залізничного транспорту та його сплата до бюджету
здійснюються централізовано управліннями залізниць".
 
   4. Пункт 3 статті 8 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   "Кожне підприємство чи структурний підрозділ, що входить до
складу  залізниці  за  основною діяльністю, складає і подає
управлінню залізниці декларацію щодо податку на добавлену вартість
у порядку і в строки, встановлені чинним законодавством, та копію
цієї декларації - податковим органам за місцем свого знаходження".
 
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 6 травня 1996 року
     N 173/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн