Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення

Верховна Рада України

Закон № 186/96-ВР від 07.05.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

    Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом
     Азербайджанської Республіки про співробітництво
         в галузі пенсійного забезпечення
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 28, ст. 137 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Подану Кабінетом Міністрів України на ратифікацію Угоду між
Урядом України  і  Урядом  Азербайджанської  Республіки  про
співробітництво в галузі пенсійного забезпечення, підписану в
м. Баку 28 липня 1995 року ( 031_644 ), ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 7 травня 1996 року
     N 186/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн