Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про порядок реалізації окремих видів вугільної продукції походженням з України

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)

Наказ № 245/96 від 07.05.1996

<< Главная страница


 

      МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

          
   І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

      МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 
245/96 
від 07.05.96        
 Зареєстровано в Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          12 травня 
1996 р.
 vd960507 vn245/96       
    за N 227/1252        Про порядок 
реалізації окремих видів

      вугільної продукції 
походженням з України   З метою   стимулювання  
  реалізації    українськими
товаровиробниками 
 вугілля на міжнародних ринках, 
 запобігання
демпінгу, приведення вугільного ринку України у 
відповідність за
світовими  торговельними  нормами  і 
 практикою та підтримкою
конкурентноспроможності  
української  вугільної  продукції  в
міжсезонний 
 період, відповідно до наказу МЗЕЗторгу України 
від
24.02.96 р. N 133-а ( 
z0121-96 ) та наказу Мінвуглепрому 
 України
від 05.12.95 р. N 387 ( 

z0454-95 ), Н А К А З У Є М О:


   1. Установити, що реєстрація (облік) 
контрактів на реалізацію
вугілля за переліком, що додається 
(додаток N 1), походженням з
України, які підпадають 
 під дію Декрету Кабінету Міністрів від
26.12.92 р. N 
16-92, 
українськими суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності  іноземним 
 контрагентам на період до 01.10.96 
 р.
здійснюється в порядку, встановленому наказом МЗЕЗторгу 
 України
від 24.02.96 р. N 133-а ( 

z0121-96 ) за умови надання органам, 
що
здійснюють зазначену реєстрацію (облік)  листа 
 підтвердження
Мінвуглепрома  України  відповідності  
рівня  контрактних цін
кон'юнктурі відповідних 
 внутрішніх та міжнародних ринків  за
формою, що 
додається (додаток N 2).

   Лист підтвердження, зазначений у 
 цьому пункті, надається
суб'єкту зовнішньоекономічної 
 діяльності на його письмову заяву
Мінвуглепромом України 
 протягом чотирьох робочих днів з 
 дати
подання заяви. У разі відмови в 
 наданні листа підтвердження,
подавцю надається письмова 
мотивована відмова в той же термін.

   2. Установити, що на контракти, 
зазначені в п.1 цього наказу,
не поширюється дія наказу 
 Міністерства вугільної промисловості
України від 05.12.95 
р. N 387 ( 
z0454-95 ).

   3. Установити, що у разі, якщо 
рівень цін за контрактами, що
зазначені в п.1 цього 
 наказу є нижчими від рівня передбаченого
прейскурантом, 
затвердженим  наказом  Міністерства  
 вугільної
промисловості України від 05.12.95 р. 
 N 387, такі контракти
повинні передбачати 
 стовідсоткову попередню оплату товару, 
 що
реалізується за контрактами.

   4. Установити, що суб'єкти 
зовнішньоекономічної діяльності,
спеціально уповноважені 
 Кабінетом Міністрів України на експорт
товарів, 
зазначених в п.1 цього наказу, зобов'язані щоквартально
(не 
пізніше ніж за 10 днів до закінчення 
 кварталу) надавати
МЗЕЗторгу України інформацію про реалізацію товарів, 
 зазначених в
п.1 цього наказу.

   5. Установити, що реалізація 
вугілля та вугільної продукції,
зазначеної в додатку N 1 до 
цього наказу, українським суб'єктам
господарської  діяльності 
 за  цінами,  нижчими  від  
 рівня
передбаченого прейскурантом, затвердженим 
 наказом Міністерства
вугільної   промисловості 
  України    від   05.12.95 
р.
N 387 ( 
z0454-95 ), може здійснюватися за дозволом 
 Мінвуглепрому
України при умові стовідсоткової  попередньої 
 оплати в валюті
України за офіційним курсом 
Національного банку України на дату
платежу.

   6. Установити, що МЗЕЗторг України не 
рідше ніж раз на місяць
проводить координаційно-кон'юнктурні наради з 
питань ринку вугілля
і вугільної продукції за участю  
представників  Мінвуглепрому
України, Мінекономіки  України 
 та  безпосередньо зацікавлених
установ, організацій і 
підприємств, офіційно запрошених на 
 такі
наради.

 Міністр зовнішніх 
економічних
 зв'язків і торгівлі України     
          Осика 
С.Г.

 Міністр вугільної промисловості України    
    Поляков С.В.


        
           
      Додаток N 1

          
          до 
 наказу МЗЕЗторгу України

          
          та 
Мінвуглепрому України від

          
          07.05.96 р. 
N 
254/96


          
     Перелік

     продукції вугільної 
 промисловості, контракти

     по якій підлягають реєстрації 
(обліку) за листом

        підтвердженням 
Мінвуглепрому 
України
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 

|Код згідно з ТН ЗЕД         
 |Марка продукції      
|
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 

1. 2701.11.100         
    АРШ 0-200

          
          АС 
6-13

          
          АШ 0-6 
збаг.

          
          АШ 0-6 
відсів
2. 2701.19.000         
    ДР 0-200

          
          ТР 
0-200

          
          Гконц. 
0-13 енергетичний

          
          ДГконц. 
0-100 енергетичний

          
          ДГконц. 
0-13 енергетичний

          
          Тконц. 
0-100 енергетичний


        
           
      Додаток N 2

          
          до 
 наказу МЗЕЗторгу України

          
          та 
Мінвуглепрому України від

          
          07.05.96 р. 
N 
254/96


          
      Форма

      листа підтвердження 
Мінвуглепрома України


   Лист підтвердження ціни

   до контракту N __________

   від _____________________


   Сторони контракту

   Предмет контракту

   Специфікація:

   1. найменування басейну і зони 
(родовище)

   2. марка, клас (за розміром кусків 
в мм)

   3. середня розрахункова 
норма

    зола, волога, сірка

   Код ТН ЗЕД (дев'ять знаків)

   Обсяг (Т)

   Умови поставки

   Умови платежу

   Контрактна ціна в дол.США

   Валюта платежу

   Висновок про відповідність 
цін

 Підпис посадової особи
 Мінвуглепрому 
України


   Печатка

<< Главная страницаУкраина онлайн