Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Закон України "Про Державний бюджет України на 1996 рік"

Вищий арбітражний суд

Лист № 01-8/174 від 08.05.1996

<< Главная страница


 

         
 ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ


          
     Л И С Т

 N 01-8/174 від 
08.05.96

   м.Київ

 vd960508 vn01-8/174

          
           
Арбітражним судам України

  Про Закон України "Про Державний 
бюджет України на 1996 рік"   Верховна Рада України 22 березня 1996 року 
прийняла Постанову
"Про введення в дію Закону України "Про 
Державний бюджет України
на 1996 рік" ( 

97/96-ВР ) (далі - Закон), якою Закон введено в 
дію
з 1 січня поточного року.

   Статтею 10 Закону ( 

97/96-ВР ) органам системи 
 Міністерства
фінансів України надано право за 
 наслідками  документальних
перевірок стягувати у 
 безспірному порядку з  підприємств  
і
організацій прострочену заборгованість по наданих їм в 
 1994-1996
роках позичках, у тому числі і у вигляді 
 товарного кредиту (на
умовах поточного року, оренди, 
 лізингу) під державний контракт
сільськогосподарської 
продукції та інших позичкок, а також у разі
нецільового їх використання 
з нарахуванням пені в розмірі 0,5
відсотка 
  непогашеної  заборгованості   (сум  
 нецільового
використання) за кожний день до повного їх 
повернення.

   Органам податкової служби України 
 статтею 20 Закону надано
право списувати також у безспірному порядку не 
повернуті протягом
місяця з дня прийняття 
 Закону іноземні кредити, одержані під
гарантії 
 Кабінету Міністрів України та витрати, 
 пов'язані з
покриттям заборгованості гарантом. 
 Безспірне списання повинно
здійснюватись за місцем 
знаходження позичальника у повній сумі не
внесених у строк платежів з 
урахуванням пені.

   Статтею 28   підприємствам  
 промисловості,  транспорту,
агропромислового та 
 будівельного комплексів надано відстрочку до
1 грудня 1996 року щодо 
сплати податків і платежів до бюджету та
позабюджетних фондів, 
 які не сплачені станом на 1 січня 1996 року
та сум пені, 
 штрафних або фінансових  санкцій,  
нарахованих
підприємствам і організаціям станом на 1 січня 1996 року. 
 Рішення
про відстрочку платежів приймається щодо сум 
заборгованості, яку
не сплачено на дату прийняття 
рішення, без нарахування пені і
відсотків за користування податковим 
кредитом, починаючи з 1 січня
1996 року.

   У зв'язку з цим зупинено до 1 
січня 1997 року дію пункту 3
статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 
21 січня 1993 року
N 
8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків 
і неподаткових
платежів", а також пункту 5 статті 11 Закону України "Про 
 систему
оподаткування" ( 
1251-12 ) в частині строків сплати 
 донарахованих
у 1996 році сум пені, штрафних та фінансових 
санкцій. Зазначені
суми, нараховані за наслідками перевірок 
 контролюючими органами
повинні сплачуватись підприємствами 
і організаціями до бюджетів і
фондів протягом 1996 року щомісячно рівними 
частинами.

   Частиною четвертою статті 28 
 Закону на  Мінфін  України
покладено затвердження 
 порядку оформлення відстрочок по платежах
і термін сплати 
відстрочених сум з урахуванням фінансового стану
підприємств. У 
зв'язку з цим зупинено дію статті 22 Закону України
"Про Державний 
 бюджет України на 1995 рік" ( 

126/95-ВР ) та
статті 9 названого 
 вище Декрету Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 
року N 
8-93 щодо відстрочки і розстрочки 
недоїмок,
які утворились після 1 січня 1996 року.

   Арбітражним судам необхідно мати 
 на увазі, що відстрочки
сплати пені, фінансових та 
інших санкцій, визначені цим Законом
стосуються лише  
заборгованості  по  податках та 
 неподаткових
платежах, що вносяться до  державного 
 бюджету  і  державних
позабюджетних фондів.

   Викладене доводиться у порядку 
інформації.

<< Главная страницаУкраина онлайн