Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до деяких рішень Уряду з питань забезпечення агропромислового комплексу сільськогосподарською технікою

Кабінет Міністрів України

Постанова № 503 від 13.05.1996

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 13 травня 1996 р. N 503
                Київ
 
    Про внесення змін до деяких рішень Уряду з питань
       забезпечення агропромислового комплексу
         сільськогосподарською технікою
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити зміни, що вносяться до деяких рішень Уряду з
питань    забезпечення    агропромислового    комплексу
сільськогосподарською технікою (додаються).
 
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.22
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 травня 1996 р. N 503
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до деяких рішень Уряду з питань
       забезпечення агропромислового комплексу
         сільськогосподарською технікою
 
   1. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31
травня 1995 р. N 370 ( 370-95-п ) "Про стан підготовки до
збиральних робіт і формування державного контракту на закупівлю
зерна у 1995 році":
   в абзаці першому слова "на умовах лізингу" замінити словами
"на умовах розстрочки платежу";
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "Міністерству  сільського  господарства  і продовольства,
Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів розробити і
затвердити  порядок  реалізації  збиральної  техніки на умовах
розстрочки платежу з використанням бюджетної позички 1994 - 1995
років з оплатою вартості цієї техніки шляхом здачі зерна до
державних ресурсів протягом 1995 - 1998 років".
   2. В абзаці другому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 23 серпня 1995 р. N 668 ( 668-95-п ) "Про забезпечення
господарств агропромислового комплексу кормозбиральною технікою"
слова "затвердити умови реалізації цієї техніки" замінити словами
"затвердити порядок реалізації цієї техніки на умовах розстрочки
платежу".
   3. У   постанові  Кабінету Міністрів України від 22 грудня
1995 р. N 1034 ( 1034-95-п ) "Про забезпечення господарств
агропромислового комплексу кормо- і бурякозбиральною технікою":
   у пункті 1 слова "на умовах довгострокової оренди (лізингу)"
замінити словами "на умовах розстрочки платежу",  а слова "до
державного резерву" замінити словами "до державних ресурсів";
   у пункті 2 слова "до державного резерву" замінити словами "до
державних ресурсів".
 
 
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1109
( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
 
 
   5. В абзаці першому пункту 5 постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 1996 р. N 166 ( 166-96-п ) "Про забезпечення
сільського господарства зернозбиральною технікою" слова "оренди
(продажу)" замінити словами "продажу  на  умовах  розстрочки
платежу".

<< Главная страницаУкраина онлайн