Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін і доповнень до Інструкції та Умов і правил, затверджених наказом МВС України від 18.10.93 N 643

Мiнiстерство внутрiшнiх справ України (МВС)

Наказ № 311 від 13.05.1996

<< Главная страница


 

       МІНІСТЕРСТВО 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 311 від 13.05.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          11 червня 
1996 р.
 vd960513 vn311        
    за N 288/1313


     Про внесення змін і доповнень 
до Інструкції та

     Умов і правил, затверджених наказом 
МВС України

          
   від 18.10.93 N 643   Згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 вересня
1995 року N 772  ( 

772-95-п ) "Про внесення доповнень і змін 
до
Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької 
 діяльності
спеціальних  дозволів (ліцензій) на 
 здійснення окремих видів
діяльності" та постанови Кабінету 
Міністрів України від 27 березня
1996 року N 358 ( 

358-96-п ) "Про внесення доповнень до 
Положення
про  порядок  видачі  суб'єктам  
підприємницької  діяльності
спеціальних  дозволів 
 (ліцензій) на здійснення окремих 
 видів
діяльності", Н А К А З У Ю:


   1. Внести  до  Інструкції 
 про порядок видачі суб'єктам
підприємницької 
діяльності ліцензій на виробництво, ремонт  
і
реалізацію спортивної,  мисливської  вогнепальної 
 зброї  та
боєприпасів до неї, а також 
 холодної зброї, виготовлення  і
реалізацію 
спеціальних   засобів,   заряджених   
речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, 
активної
оборони та  засобів  для  виконання  
спеціальних  операцій і
оперативно-розшукових заходів, 
 створення та утримання стрілецьких
тирів, стрільбищ,  мисливських 
 стендів і штемпельно-граверних
майстерень, виготовлення 
печаток і штампів, затвердженої наказом
МВС України від 18 жовтня 
1993 року N 643 ( 
z0161-93 
 ), такі
зміни:

   1.1. В пункті 2.3.: - в 
 абзаці 2 слова "у розмірі 
 двох
мінімальних заробітних плат" замінити 
 словами "у розмірі двох
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян";

   - в абзаці 3 слова "у розмірі шести 
 мінімальних заробітних
плат"  замінити  словами 
 "у розмірі шести неоподатковуваних
мінімумів доходів 
громадян".


   2. Внести до Умов і 
 правил  здійснення  підприємницької
діяльності  
по виробництву, ремонту і реалізації 
 спортивної,
мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів 
 до неї, а також
холодної зброї, 
 виготовленню і реалізації спеціальних засобів,
заряджених 
 речовинами  сльозоточивої  та  дратівної 
  дії,
індивідуального захисту, активної оборони та засобів для 
виконання
спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів, створенню 
та
утриманню стрілецьких тирів, стрільбищ, 
 мисливських стендів і
штемпельно-граверних майстерень, 
 виготовленню печаток і штампів,
затверджених наказом 
 МВС України від 18 жовтня 1993 року N 643
( 

z0161-93,
 
z0162-93 ), такі зміни і доповнення:

   2.1. Абзац 14 
 пункту 3 після слів "із пневматичної зброї"
доповнити 
словами "калібру до 4,5 міліметра та швидкістю польоту
кулі до 
100 метрів за секунду включно".

   2.2. Абзац 12 
 пункту 6 після слів "закриття  
магазину"
доповнити реченням "холодна пневматична зброя 
 та замки безпеки
зберігаються в окремих металевих шафах, 
сейфах".

   2.3. У абзаці 14 пункту 6 
слова "номер проданого мисливського
ножа вписується в мисливський 
 квиток (чи дозвіл на зберігання
зброї) покупця" 
виключити.

   2.4. Абзац 17 пункту 6 
 викласти у такій редакції 
 "продаж
мисливських ножів  громадянам,  які  вже 
 мають  у  власному
користуванні мисливську вогнепальну 
зброю здійснюється на підставі
дозволів на її зберігання. При цьому у розділі 
"особливі відмітки"
такого дозволу адміністрацією  магазину 
 проставляється  штамп
(додаток N 10). Придбані таким 
способом мисливські ножі громадяни
зобов'язані у  десятиденний  
термін  зареєструвати  в  органі
внутрішніх справ за 
 місцем проживання. Про реєстрацію придбаних
мисливських ножів в 
органах внутрішніх справ робиться відповідна
відмітка в  
 картці-заяві  облікової  справи  власника  
такої
мисливської вогнепальної зброї, а у розділі "особливі 
 відмітки"
дозволу на її зберігання проставляється штамп (додаток N 
11)."


   3. Начальникам ГУМВС 
 України в Криму, м.Києві та Київській
області, УМВС України в 
областях, м.Севастополі та на транспорті
відділу по організації 
роботи органів внутрішніх справ на закритих
об'єктах організувати вивчення 
зазначених нормативних документів
та забезпечити неухильне їх 
виконання.

   4. Контроль за виконанням цього 
наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ генерал-майора 
міліції Чернишова В.С. та
начальника ГУАСМ МВС України (Білоконя 
М.В.).

   Наказ оголосити  особовому складу 
 органів та підрозділів
внутрішніх справ 
України.

 Перший заступник Міністра
 генерал-майор міліції 
           
     Л.В.Бородич


        
           
   Додаток N 10

          
      до Умов  і  
 правил  здійснення

          
      підприємницької   
діяльності  по

          
      виробництву, ремонту і 
 реалізації

          
      спортивної, мисливської 
вогнепальної

          
      зброї та боєприпасів до неї, а 
також

          
      холодної  зброї,  
виготовленню  і

          
      реалізації  спеціальних  
 засобів,

          
      заряджених речовинами 
сльозоточивої

          
      та дратівної дії, 
 індивідуального

          
      захисту, активної оборони та 
засобів

          
      для виконання спеціальних операцій 
і

          
      оперативно-розшукових   
 заходів,

          
      створення та утримання 
 стрілецьких

          
      тирів,   стрільбищ,  
 мисливських

          
      стендів  і  
 штемпельно-граверних

          
      майстерень, виготовлення 
 печаток і

          
      штампів (в редакції  
наказу  від

          
      13.05.96 N 311)       
______________________________  ____________________

        
 найменування магазину      дата 
продажу

       N ______________ 
ножа, підпис ______________________


          
    Розмір штампу 10 мм x 70 мм


        
           
   Додаток N 11

          
      до Умов  і  
 правил  здійснення

          
      підприємницької   
діяльності  по

          
      виробництву, ремонту і 
 реалізації

          
      спортивної, мисливської 
вогнепальної

          
      зброї та боєприпасів до неї, а 
також

          
      холодної  зброї,  
виготовленню  і

          
      реалізації  спеціальних  
 засобів,

          
      заряджених речовинами 
сльозоточивої

          
      та дратівної дії, 
 індивідуального

          
      захисту, активної оборони та 
засобів

          
      для виконання спеціальних операцій 
і

          
      оперативно-розшукових   
 заходів,

          
      створення та утримання 
 стрілецьких

          
      тирів,   стрільбищ,  
 мисливських

          
      стендів  і  
 штемпельно-граверних

          
      майстерень, виготовлення 
 печаток і

          
      штампів (в редакції  
наказу  від

          
      13.05.96 N 311)         
 ________________________________________________

          
  найменування органу внутрішніх справ


          
    Зареєстровано мисливський

          
ніж N ______________, розмір __________________

          
Дата ________________ Підпис __________________


          
    Розмір штампу 10 мм x 70 
мм

<< Главная страницаУкраина онлайн