Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про доповнення статті 4 Закону України "Про підприємництво"

Верховна Рада України

Закон № 194/96-ВР від 15.05.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

       Про доповнення статті 4 Закону України
            "Про підприємництво"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 31, ст. 144 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Частину другу статті 4 Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 51, ст.680; 1993 р.,
N 30, ст.322, ст.324, N 51, ст.481, ст.482; 1994 р., N 3, ст.13, N
28, ст.234, N 33, ст.301, N 40, ст.366, N 49, ст.434; 1995 р., N
7, ст.47, N 10, ст.64, N 30, ст.232, N 45, ст.334, ст.335, ст.336;
1996 р., N 2, ст.4) доповнити абзацом такого змісту:
   "діяльність, пов'язана  з  проектуванням,  будівництвом,
ремонтом та експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 15 травня 1996 року
     N 194/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн