Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України стосовно накладення штрафу за порушення вимог щодо охорони праці

Верховна Рада України

Закон № 196/96-ВР від 15.05.1996

<< Главная страница

           З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про внесення зміни і доповнення до законодавчих
      актів України стосовно накладення штрафу за
        порушення вимог щодо охорони праці
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 31, ст. 145 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Частину  третю  статті  307  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; Відомості Верховної
Ради України, 1994 р., N 49, ст.431) викласти в такій редакції:
 
   "Штраф, накладений   за   вчинення   адміністративного
правопорушення, вноситься порушником в установу Ощадного банку
України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення
правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України".
 
   2. Частину шосту статті 21 Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49,
ст.668) доповнити реченням такого змісту: "Працівники, на яких
накладено штраф, вносять його в касу підприємства за місцем
роботи".
 
   3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 15 травня 1996 року
     N 196/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн