Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Національну енергетичну програму України до 2010 року

Верховна Рада України

Постанова № 191/96-ВР від 15.05.1996

<< Главная страница       
      П О С Т А Н О В А

          
  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ


        Про 
Національну енергетичну програму

          
  України до 2010 року   Верховна Рада України п о с т а н о в л я 
є:


   1. Національну енергетичну 
 програму України до 2010 року
затвердити ( 
Програма - не для друку ).


   2. Кабінету Міністрів 
України:


   - розробити комплексні заходи 
 по реалізації Національної
енергетичної програми України до 
2010 року;

   - роз'язання проблем розвитку 
паливно-енергетичного комплексу
та задоволення потреб народного 
господарства України у всіх видах
палива і енергії здійснювати у 
 межах Національної енергетичної
програми України до 2010 
року;

   - вносити, в межах своєї компетенції, відповідні 
доповнення і
корективи до Національної енергетичної 
 програми України до 2010
року в залежності від змін 
 соціально-економічного становища 
 в
Україні.


 Голова Верховної Ради України   
         
 О.МОРОЗ

 м. Київ, 15 травня 1996 року

     N 
191/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн