Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"

Верховна Рада України

Закон № 198/96-ВР від 16.05.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

    Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону
        України "Про пенсійне забезпечення"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 31, ст. 146 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до  статті  13  Закону  України  "Про  пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості  Верховної Ради України,
1992 р., N 3, ст.10, N 32, ст.459) такі зміни і доповнення:
 
   частину другу після слів "витрати на виплату" доповнити
словами "і доставку", а слова і цифри "у 1996 році" замінити
словами і цифрами "з 1996 року";
 
   частину третю виключити. У зв'язку з цим частини четверту,
п'яту і шосту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і
п'ятою;
 
   у частині третій слова і цифри "У період до 1996 року"
виключити.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 16 травня 1996 року
     N 198/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн