Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про проведення індексації балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1996 - 1997 роках

Кабінет Міністрів України

Постанова № 523 від 16.05.1996

<< Главная страница


 

          
   П О С Т А Н О В А

          
від 16 травня 1996 р. N 523

          
      Київ


     Про проведення індексації 
балансової вартості

       основних фондів 
та визначення розмірів

       амортизаційних 
відрахувань на повне їх

         
відновлення у 1996 - 1997 роках


     ( Із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ 

      N 1568 ( 

1568-96-п ) від 28.12.96 )


   З метою активізації інвестиційних 
 процесів та послаблення
впливу індексації балансової вартості 
основних фондів на зростання
цін Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л 
я є:


   1. Підприємствам  і  
організаціям  усіх  форм власності,
включаючи бюджетні 
установи та організації, провести до 1 липня
1996 р. 
 індексацію балансової вартості основних фондів 
(крім
житла), за індексами, визначеними  
 Міністерством статистики на
1 жовтня 1995 року. Індексації підлягають 
наявні основні фонди, що
перебувають на балансі підприємств, 
 установ і організацій за
станом на 1 квітня 1996 
року.

   2. Міністерству статистики 
 разом з Міністерством економіки,
Міністерством фінансів та Фондом 
 державного майна розробити та
затвердити  
Порядок проведення індексації балансової 
 вартості
основних фондів.

   3. Установити,  що  
 підприємства  та  
 госпрозрахункові
організації усіх форм власності амортизаційні 
відрахування та знос
основних фондів нараховують виходячи з 
 їх нової вартості за
діючими нормами 
 амортизаційних відрахувань на повне відновлення
основних 
 фондів із застосуванням у 1996-1997 роках 
 до норм
амортизаційних відрахувань таких 
коефіцієнтів:


       I квартал 
  II квартал  III квартал  IV 
квартал

1996 рік     -    
  0,25      0,35    
  0,50

1997 рік     0,60  
   0,75      0,85   
   1,0   Бюджетні установи та організації 
 нараховують знос основних
фондів після індексації їх 
балансової вартості за діючими нормами
амортизаційних відрахувань без 
 застосування наведених у цьому
пункті 
коефіцієнтів.

   4. Установити, що акти оцінки 
вартості майна підприємств, що
підлягає  приватизації,  
складені  відповідно  до  методики,
затвердженої 
 постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня
1995 р. 
 N 36 
(36-95-п ), та затверджені органами приватизації 
до
1 липня 1996 р. без урахування зазначеної індексації, є чинними.

   Фонду державного майна, Міністерству статистики, 
Міністерству
економіки, Міністерству фінансів та Міністерству 
  юстиції до
1 липня 1996 р. розробити та подати 
 на затвердження Кабінетові
Міністрів України методику 
оцінки вартості об'єктів, що підлягають
приватизації, виходячи з їх вартості 
за станом на 1 квітня 1996 р.
(як  виняток з пункту 6 постанови 
Кабінету Міністрів України від
17 січня 1995 р. N 34 ( 
34-95-п 
) без індексації) з урахуванням
руху основних фондів до моменту 
оцінки.

   З 1 липня 1996 р. при 
 застосуванні зазначеної методики
індексація майнового 
приватизаційного сертифіката не проводиться.


   ( Пункт 5 втратив чинність на підставі 
 Постанови КМ N 1568
( 

1568-96-п ) від 28.12.96 ) 
 5. Підприємствам, установам та
організаціям усіх форм 
власності здійснювати щороку станом на 1
січня індексацію 
балансової вартості основних фондів згідно 
 з
Порядком проведення індексації балансової  
вартості  основних
фондів.


   6. Затрати, пов'язані із 
 закінченим капітальним ремонтом
основних фондів, 
 відносити починаючи з 1996 року на збільшення
балансової 
вартості відповідних основних фондів з подальшою 
 їх
амортизацією за встановленими нормами на повне їх 
відновлення.

   Збільшити на  суму  затрат, 
 пов'язаних  із  закінченим
капітальним ремонтом основних 
фондів станом на 1 січня 1996 р.,
балансову вартість 
основних фондів після індексації.

   Міністерству фінансів  затвердити  
порядок відображення у
бухгалтерському обліку і звітності 
збільшення балансової вартості
основних  фондів  на  
суму затрат, пов'язаних із закінченим
капітальним 
ремонтом.

   7. Головній державній  
податковій  інспекції  забезпечити
здійснення контролю 
 за правильністю нарахування підприємствами і
госпрозрахунковими 
організаціями амортизаційних відрахувань.

   8. Міністерству фінансів під час 
уточнення показників Закону
України "Про Державний 
 бюджет України на 1996 рік" ( 
96/96-ВР )
передбачити залучення у поточному 
році до державного бюджету 15
відсотків амортизаційних 
відрахувань, що будуть нараховані в 1996
році державними підприємствами 
і госпрозрахунковими організаціями,
а також орендними підприємствами, 
заснованими на державному майні,
крім підприємств Державного комітету по 
 геології і використанню
надр та Укрзалізниці.

   9. Визнати такою, що 
втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 3 
серпня 1993 р. N 598 ( 
598-93-п ) "Про
проведення 
 індексації основних фондів у народному 
господарстві
України".   Прем'єр-міністр України    
       Є.МАРЧУК


       
 Міністр

   Кабінету Міністрів України    
      В. ПУСТОВОЙТЕНКО


   Інд.18

<< Главная страницаУкраина онлайн