Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення зміни до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість"

Верховна Рада України

Закон № 202/96-ВР від 16.05.1996, нечин.

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

     ( Закон втратив чинність на підставі Закону 
      N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 )
 
  Про внесення зміни до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів
      України "Про податок на добавлену вартість"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 31, ст. 147 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести зміну до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену
вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.78;
1995 р., N 44, ст.318), виключивши з неї такі слова:
 
   "в обсягах, які підлягають обкладенню митом відповідно до
законодавства".
 
   2. Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 16 травня 1996 року
     N 202/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн