Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку передачі сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання зернозбиральних комбайнів фірми "Джон Дір", проведення розрахунків за отриману ними техніку і поставку до державного резерву сільськогосподарської

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Наказ № 155/113/63 від 22.05.1996

<< Главная страница


 
  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

         
 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО 
МАТЕРІАЛЬНИХ РЕЗЕРВАХ


          
     Н А К А З

 N 155/113/63 від 
22.05.96      Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          17 червня 
1996 р.
 vd960522 vn155/113/63       
  за N 302/1327


 ( Наказ втратив чинність на 
підставі Наказу Мінсільгосппроду

  N 14/185/56 ( 

z0388-97 ) від 22.08.97 )
 

   Про затвердження Порядку передачі 
сільськогосподарським

   товаровиробникам та іншим  
суб'єктам господарювання

   зернозбиральних комбайнів фірми "Джон Дір", 
проведення

   розрахунків за отриману ними техніку 
 і поставку до

    державного резерву 
сільськогосподарської продукції   На  виконання постанови  
Кабінету Міністрів України від
7 лютого 1996 року N 166 ( 

166-96-п ) "Про забезпечення 
сільського
господарства зернозбиральною технікою", Н А К А З У Є М 
О:


   1. Затвердити  Порядок 
  передачі  сільськогосподарським
товаровиробникам 
та іншим суб'єктам господарювання зернозбиральних
комбайнів фірми "Джон 
 Дір", проведення розрахунків за отриману
ними техніку 
  і   поставку   до   державного 
   резерву
сільськогосподарської продукції, що 
додається.

   2. Контроль за виконанням 
 наказу покласти на заступників
Міністра 
сільського  господарства  і  продовольства  
України
Семенюка В.К. та Ковальчука А.С., заступника 
 Міністра фінансів
України, начальника Головного 
 управління Державного казначейства
України Тентюка В.П. та 
 заступника голови Державного комітету
України по 
матеріальних резервах Ямкового І.О.

 Міністр сільського 
господарства
 і продовольства України      
        
 П.І.Гайдуцький

 Перший заступник Міністра 
фінансів
 України        
           
   М.І.Сивульський

 Голова Державного комітету 
України
 по матеріальних резервах      
          
А.С.Шостак


          
           
  Затверджено

          
        наказом Міністерства 
сільського

          
        господарства і 
 продовольства

          
        України, 
 Міністерства фінансів

          
        України,  
Державного комітету

          
        України   по 
  матеріальних

          
        резервах   
від   22 травня

          
        1996 року N 
155/113/63


          
     Порядок

   передачі сільськогосподарським товаровиробникам 
та іншим

   суб'єктам господарювання зернозбиральних 
комбайнів фірми

   "Джон Дір", проведення розрахунків 
 за отриману ними

   техніку  і  поставку 
  до  державного   резерву

         
сільськогосподарської продукції


   Даний порядок розроблено відповідно 
 до постанови Кабінету
Міністрів України від 7 
лютого 1996 року N 166 ( 
166-96-п ) "Про
забезпечення сільського 
господарства зернозбиральною технікою" і
поширюється на 
 всіх сільськогосподарських товаровиробників та на
іншіх суб'єктів 
господарювання незалежно від форм власності.


   1. Корпорація "Украгропромбіржа" 
отримує за рахунок кредитів
Ексімбанку США та 
 інших банків-кредиторів сільськогосподарську
техніку фірми "Джон 
 Дір" і поставляє її 
 сільськогосподарським
товаровиробникам та іншим 
 суб'єктам господарювання під заставу
продовольчого зерна і іншої 
продукції, які будуть вирощуватись і
вироблятися в 
 період з 1996 по 2001 рік на підставі укладення з
ними договорів 
на умовах розстрочки платежу терміном на 5 років.

   Гарантом повернення кредиту виступає 
 Уряд України в особі
Міністерства фінансів України.

   Договори на поставку сільськогосподарської 
техніки на умовах
розстрочки платежу під заставу 
 сільськогосподарської продукції
укладаються   
 між   корпорацією   "Украгропромбіржа" 
  і
сільськогосподарським  товаровиробником  або 
 іншим  суб'єктом
господарювання за формами згідно з додатками 1 
і 2.

   Договори реєструються в державних заготівельних 
інспекціях по
заготівлі  і  якості сільськогосподарської 
 продукції обласних
держадміністрацій, Уряду 
 Автономної  Республіки  Крим  та  в
управліннях 
 сільського господарства і продовольства 
 обласних
держадміністрацій і Міністерстві  сільського 
 господарства  і
продовольства Автономної Республіки 
Крим.

   2. Передача техніки фірми "Джон 
 Дір" на умовах розстрочки
платежу  
 здійснюється  корпорацією  "Украгропромбіржа"  
актом
передачі-приймання зернозбиральних комбайнів фірми 
 "Джон Дір"
згідно з додатком N 3. Після 
 передачі техніки власником її є
одержувач.

   Доставка запасних частин, агрегатів, 
 мастил, вартість їх,
виконання робіт по заміні, якщо вони 
вийшли з ладу не з вини
товаровиробника  
 (покупця  техніки),  в  гарантійний  
період
відшкодовуються за рахунок постачальника (продавця техніки).

   Доставка запасних частин, агрегатів, 
 мастил, вартість їх,
виконання робіт по заміні, 
 якщо вони вийшли з ладу з 
 вини
товаровиробника  (покупця  техніки),  в 
 гарантійний  період
відшкодовуються за рахунок товаровиробника 
(покупця техніки).

   Доставка запасних частин, агрегатів, 
мастил, виконання робіт
по їх заміні, вартість запасних 
 частин, агрегатів та мастил,
діагностика  
техніки  тощо  після закінчення строку 
 гарантії
відшкодовуються за рахунок товаровиробника (покупця 
 техніки) по
окремо укладеному з постачальником (продавцем 
техніки) договору.

   3. Постачальницько-збутові  
     затрати      
 по
навантажувально-розвантажувальних роботах, доставці 
і зберіганню
техніки та запчастин відшкодовуються 
 товаровиробником (покупцем
техніки)  за  
окремою  угодою,  укладеною  між  
корпорацією
"Украгропромбіржа" та товаровиробником (покупцем 
техніки).

   4. Сільськогосподарські  
товаровиробники та інші суб'єкти
господарювання за 
отриману техніку розраховуються з 
 корпорацією
"Украгропромбіржа"  шляхом  щорічної  до 
 1  жовтня поставки
продовольчого зерна м'якої пшениці 
третього класу (з урахуванням
сплати відсотків та 
 всіх витрат, пов'язаних з обслуговуванням
кредитів) 
 до державного резерву  в  кількості,  
передбаченій
договорами на дату одержання техніки із розрахунку 115 
дол.США (у
валюті України за курсом Національного банку 
 на момент здачі
зерна) за одну тонну без ПДВ протягом 5 
років на умовах розстрочки
платежу та поставки в рахунок 
 держрезерву сільгосппродукції як
плати за 
 техніку, одержану згідно з актом 
передачі-приймання
зернозбиральних комбайнів фірми "Джон Дір", або 
власними коштами
(з урахуванням відсотків за 
 користування кредитом) відповідно
до курсу 
 Національного банку України на день  
 розрахунків з
державним бюджетом.

   5. На  підставі  
укладеного  договору  з  
 корпорацією
"Украгропромбіржа"  Головхлібпродукт  
Мінсільгосппроду  України
погоджує з Держкомрезервом перелік 
хлібоприймальних підприємств -
відповідальних  зберігачів  
зерна,  організовує приймання від
сільськогосподарських 
 товаровиробників  та  інших  
 суб'єктів
господарювання зерна пшениці не нижче III класу.

   Корпорація "Украгропромбіржа" відшкодовує 
 Головхлібопродукту
і  хлібоприймальним  
 підприємствам  витрати,  пов'язані  
з
інформаційним обслуговуванням надходження та передачі 
 зерна до
державного резерву і корпорації 
 "Украгропромбіржа" на підставі
укладених з ними договорів.

   Хлібоприймальні підприємства  на 
 підставі  укладених  з
корпорацією "Украгропромбіржа" 
договорів забезпечують приймання,
зберігання та передачу зерна до 
державного резерву.

   6. Хлібоприймальні  
підприємства  приймають  зерно  
 від
товаровиробників  та  інших  
 суб'єктів  господарювання  по
товарно-транспортних 
накладних ф.N 1-СГП з поміткою "Розрахунки з
корпорацією 
 "Украгропромбіржа" за поставку техніки фірми 
"Джон
Дір".

   7. Продовольче зерно, яке здається 
товаровиробником (покупцем
техніки) в рахунок покриття витрат корпорації 
 "Украгропромбіржа",
що передбачені абзацами третім і 
четвертим пункту 2 та пунктом 3
цього Порядку, зберігається 
хлібоприймальними підприємствами за
окремими  угодами 
  між  корпорацією  "Украгропромбіржа"  
та
хлібоприймальними підприємствами (ХПП).

   8. На прийняте зерно 
 від товаровиробників - одержувачів
техніки 
хлібоприймальне підприємство виписує прибуткову накладну
ф.N 13 
 з  поміткою  "В  рахунок  договорів з 
 корпорацією
"Украгропромбіржа" на поставку техніки фірми "Джон Дір", 
 у трьох
примірниках:  для  уповноваженого 
  представника  корпорації
"Украгропромбіржа"  на 
 хлібоприймальному  підприємстві,  
 для
товаровиробника, для хлібоприймального підприємства.

   9. Витрати хлібоприймальних 
підприємств по прийманню зерна,
доробці його до 
базисних кондицій, а також по доставці зерна до
хлібоприймальних  
     підприємств      
 відшкодовуються
сільськогосподарськими товаровиробниками.

   Витрати по зберіганню хлібоприймальним 
 підприємством зерна,
переданого до державного резерву, 
відшкодовуються згідно угоди між
хлібоприймальним підприємством 
 та Держкомрезервом України  на
підставі рішення Уряду 
України.

   10. Для передачі зерна 
 до державного резерву 
 корпорацією
"Украгропромбіржа" хлібоприймальне підприємство на 
підставі перших
примірників прибуткової накладної ф.N 13 складає 
 приймальний акт
по формі N Р-16, який складається в 3-х 
примірниках з відміткою "В
рахунок  договору  на  поставку 
 в  держрезерв  корпорацією
"Украгропромбіржа"  
за  техніку  фірми "Джон Дір", перший 
 -
висилається в триденний строк Держкомрезерву України, 
 другий -
корпорації   "Украгропромбіржа",  
 а   третій  залишається
хлібоприймальному 
 підприємству. На підставі актів форми 
 Р-16
корпорація  "Украгропромбіржа"  разом  з 
 Головхлібопродуктом
Мінсільгосппроду України і 
 Держкомрезервом  України  щорічно,
починаючи з 
 серпня, складають щомісячно акти передачі-приймання
зерна до 
державного резерву, згідно з додатком  N 4. 
 Корпорація
"Украгропромбіржа" передає їх  
 Мінфіну  України  10 вересня,
10 жовтня і 15 
листопада.

   11. Хлібоприймальні 
 підприємства щодекадно інформують через
виробничі об'єднання 
елеваторної і зернопереробної промисловості
Головхлібопродукт 
  Мінсільгосппроду   України,   
корпорацію
"Украгропромбіржа",  Міністерство  сільського  
господарства  і
продовольства Автономної Республіки Крим, 
 управління сільського
господарства та продовольства 
 обласних держадміністрацій  про
обсяги  прийнятого 
 і переданого зерна Держкомрезерву 
 України
корпорацією "Украгропромбіржа". Інформація подається, 
починаючи з
серпня по жовтень щорічно (5, 15, 25-го числа 
щомісячно).

   12. Для контролю і обліку 
надходження зерна хлібоприймальні
підприємства в розрізі 
господарств, які уклали договори, ведуть в
2-х примірниках особовий 
 рахунок про надходження продукції до
державного 
 резерву в 1996-2001 роках за техніку фірми "Джон Дір"
згідно з 
додатком N 5. Витяг з цього особового рахунку, завірений
керівником, 
  головним  бухгалтером  та  скріплений  
печаткою
хлібоприймального  підприємства,  надсилається 
  щорічно  до
5 листопада   
 корпорації   "Украгропромбіржа".   
Корпорація
"Украгропромбіржа" на підставі витягу  з 
 особового  рахунку
заліковує у погашення 
 заборгованості товаровиробнику вартість
отриманого 
 зерна, виходячи з розрахунку вартості 
 техніки та
кількості зерна, зафіксованого в договорі.

   13. Міністерство фінансів України 
на підставі зведених актів
передачі-приймання зерна до 
 державного резерву перераховує на
спеціальний 
 рахунок, відкритий в Укрексімбанку для 
 погашення
кредиту США, кошти, передбачені в 
державному бюджеті України на
обслуговування зовнішнього боргу з наступним 
відшкодуванням витрат
бюджету при відпуску з державного резерву зерна 
згідно з рішенням
Уряду, закладеного відповідно до п.4 постанови 
Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 1996 року N 166 ( 

166-96-п ). Мінфін України,
Держкомрезерв 
України, корпорація "Украгропромбіржа" до 1 грудня
щорічно 
 підписують Протокол про проведення взаєморозрахунків між
Мінфіном 
 України,  Держкомрезервом  України  та  
корпорацією
"Украгропромбіржа",  який  є  підставою  
для  відображення в
бухгалтерському обліку погашення 
 заборгованості  по  кредитах
банків.

   14. На  суму  відкритого 
 в  Укрексімбанку  корпорацією
"Украгропромбіржа" 
 акредитиву в доларах США фірмі "Джон Дір" 
в
перерахунку на національну грошову одиницю України 
 за курсом
Національного банку на день 
 відкриття акредитиву дебетується
рахунок 55 "Інші рахунки 
 в банках" субрахунок 2 "Акредитиви та
особові 
 рахунки по вантажообороту" та кредитується рахунок 
95
"Інші позикові кошти", субрахунок 2  
"Довготермінові позикові
кошти".

   15. Отриману  техніку  
фірми  "Джон  Дір"  
 корпорація
"Украгропромбіржа" відображає по  
дебету рахунку 41 "Товари" в
кореспонденції з рахунком 60  
"Розрахунки з постачальниками і
підрядниками". На 
підставі виписок банків про закриття акредитиву
дебетується  
 рахунок 60  в  кореспонденції  з 
 рахунком 55
субрахунок 2.

   16. На підставі актів 
передачі-приймання техніки, складених
корпорацією  
 "Украгропромбіржа"   та  
 сільськогосподарським
товаровиробником, корпорація "Украгропромбіржа" 
дебетує рахунок 62
"Розрахунки з покупцями і замовниками" з 
відображенням сальдо у
розділі 1  активу балансу у 
 кореспонденції з рахунком 41, 
 а
сільгосптоваровиробники - одержувачі техніки дебетують рахунок 
33
"Капітальні  вкладення", субрахунок 3  "Закінчені  
 капітальні
вкладення,  не забезпечені фінансуванням" 
 в кореспонденції з
рахунком 76 "Розрахунки з 
 різними дебіторами і кредиторами",
субрахунок 2 
 "Розрахунки з підприємствами і організаціями 
 за
придбані або продані основні засоби".

   17. Постачальницько-збутові 
 затрати на підставі відповідних
документів відносяться на 
вартість одержаної сільськогосподарської
техніки і відображаються 
 товаровиробником по дебету рахунку 33,
субрахунок 3 і дебету рахунку 68 
- в частині ПДВ у кореспонденції
з кредитом рахунку 60.

   18. Введення  в  
експлуатацію  зернозбиральних  комбайнів
відображається по 
дебету рахунку О1 "Основні засоби", субрахунок 1
"Власні основні засоби" і 
кредиту рахунку 85 "Статутний фонд".

   19. На  підставі  
прибуткових накладних (форма N 13) на
вартість 
 зерна, що здане хлібоприймальному  підприємству 
 за
одержані  зернозбиральні  комбайни,  
 сільгосптоваровиробники
дебетують рахунок 76, субрахунок 2 в 
кореспонденції з рахунком 46
"Реалізація".

   Податок на  добавлену  вартість 
 по  цій  операції  не
справляється. (Постанова 
Верховної Ради України від 21 жовтня 1994
року N 223 ( 

223/94-ВР ) "Про стан реалізації Постанови 
 Верховної
Ради України "Про подолання кризового 
 стану в агропромисловому
комплексі").

   20. В міру проведення 
 розрахунків за одержану техніку 
 з
розстрочкою  платежу  на  сплачену  суму 
 сільськогосподарські
товаровиробники дебетують рахунок 86 
  "Амортизаційний  фонд",
субрахунок 1 "На повне відновлення 
власних основних засобів", або
81 "Використання прибутку" і кредитують 
рахунок 93 "Фінансування
капітальних вкладень", 
 субрахунок 2  "Фінансування капітальних
вкладень за 
 рахунок власних коштів". Одночасно на цю 
 суму
дебетують рахунок 93, субрахунок 2 в кореспонденції з рахунком 
33,
субрахунок 3.

   21. На підставі витягу 
 з особового рахунку про надходження
продукції до державного резерву 
на вартість зерна, яке надійшло у
звітному році на 
 погашення заборгованості товаровиробника за
отриману 
техніку, корпорація "Украгропромбіржа" кредитує рахунок
62 
 відповідного товаробиробника у кореспонденції з рахунком 76 
з
віднесенням на розрахунки з Держкомрезервом України за зерно 
 до
держрезерву за техніку фірми "Джон Дір".

   22. На підставі Протоколу про 
 проведення взаєморозрахунків
між Мінфіном, Держкомрезервом і 
корпорацією "Украгропромбіржа" про
закладку  зерна  до 
 державного  резерву корпорація дебетує
рахунок 95, 
 субрахунок 2 у  кореспонденції  з рахунком 76 
 з
віднесенням на розрахунки з Держкомрезервом України.

   23. Відповідальність  за 
  виконання  вказаного  
Порядку
покладається:

   - за  забезпечення  
сільськогосподарських товаровиробників
технікою  і  
сервісним  обслуговуванням  -  на  
 корпорацію
"Украгропромбіржа",  Міністерство  сільського 
 господарства  і
продовольства України;

   - за своєчасну здачу зерна 
 і передачу його до державного
резерву - на  
корпорацію  "Украгропромбіржа", Мінсільгосппрод
України,  
 Уряд   Автономної  Республіки  Крим, 
  обласні
держадміністрації.


        
           
 Додаток N 1

          
   до Порядку передачі сільськогосподарським

          
   товаровиробникам  та  іншим  
суб'єктам

          
   господарювання зернозбиральних комбайнів

          
   "Джон Дір", проведення розрахунків 
 за

          
   отриману ними  техніку та поставку 
 до

          
   державного резерву сільськогосподарської

          
   продукції


   Зареєстровано:      
        
 Зареєстровано:
в  Управлінні  сільського  
     в    
 Держзаготівельній
господарства і продовольства    
   інспекції Уряду Автономної
Уряду Автономної 
 Республіки      Республіки 
Крим
Крим
__________________ обласної      
 _________________ обласної
держадміністрації N _______   
    держадміністрації N ______
"___" ___________ 1996 
року       "___" __________ 1996 
року
___________________________       
__________________________
(підпис, прізвище, посада)    
    (підпис, прізвище, посада)
м.п.   
           
     м.п.


          
   Договір N ______

    про поставку сільгосптоваровиробнику 
зернозбиральних

    комбайнів фірми  "Джон Дір" на 
 умовах розстрочки

    платежу  та поставку 
 в  рахунок  держрезерву

     сільгосппродукції, як плати за 
одержану техніку


   м. _____________     
    "___" ____________ 1996 року


   Корпорація "Украгропромбіржа",   
 надалі   "Постачальник"
(продавець) в особі 
______________________________________________
_________________________________________________________________,

       (прізвище, ім'я та по 
батькові, посада)
що діє на підставі Статуту, з 
 однієї сторони, 
_____________
__________________________________________________________________

   (найменування сільгосптоваровиробника та 
його адреса)
надалі "Товаровиробник" (покупець) в особі 
_______________________
_________________________________________________________________,

       (прізвище, ім'я та по 
батькові, посада)
що діє на підставі Статуту, з другої 
сторони,
__________________________________________________________________
 
 (найменування хлібоприймального підприємства та його адреса)
в особі 
_________________________________________________________,

       (прізвище, ім'я та по 
батькові, посада)
що діє на підставі Статуту, надалі "Хлібоприймальне 
підприємство",
з третьої сторони, іменовані надалі 
 "Сторони", відповідно до
"Порядку передачі 
сільськогосподарським товаровиробникам та іншим
суб'єктам 
 господарювання зернозбиральних комбайнів фірми 
"Джон
Дір", проведення розрахунків за отриману ними техніку та 
поставку
до державного резерву сільськогосподарської 
продукції", надалі
"Порядку", затвердженого наказом Мінсільгосппроду 
України, Мінфіну
України та Держкомрезерву України та 
погодженого з корпорацією
"Украгропромбіржа", уклали цей договір про 
наступне.


        
     1. Предмет договору


   1.1. Поставка   
Товаровиробнику   (покупцю   
 техніки)
зернозбиральних комбайнів, адептерів та запчастин фірми 
"Джон Дір"
на умовах розстрочки платежу та поставку в 
 рахунок держрезерву
сільгосппродукції, як плати за одержану 
техніку.


      2. 
Постачальник (продавець) зобов'язується:


   2.1. Поставити і передати 
Товаровиробнику до 
________________
__________________________________________________________________
в 
повнокомплектному і якісному 
стані:
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 

|NN|Найменування та марка техніки  |Кількість|  Ціна  | 
Сума |
|пп|         
        |(шт.)  | 
     |    
|
|——|————————————————————————————————|—————————|——————————|———————|
|1.|Комбайн 
М-9500         |  
   |     |    
|
|——|————————————————————————————————|—————————|——————————|———————|
|2.|Жатка 
для зернових Ф 22    |     
|     |    
|
|——|————————————————————————————————|—————————|——————————|———————|
|3.|Жатка 
для кукурудзи  893    |     | 
     |    
|
|——|————————————————————————————————|—————————|——————————|———————|
|4.|Приставка 
для збирання соняшнику|     |    
  |    
|
|——|————————————————————————————————|—————————|——————————|———————|
|5.|Ремінний 
підбирач        |    
 |     |    
|
|——|————————————————————————————————|—————————|——————————|———————|
|6.|Запасні 
частини         |  Х 
  |  Х   |    
|
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 

Всього на суму ___________________________________________________

          
         (прописом)
без 
ПДВ.


   Запасні частини поставляються щорічно протягом 
п'яти років в
залежності від потреби до повного вибору в 
межах загальної суми,
вказаної в п.2.1.

   Зберігаються запчастини  на  складах 
 станцій  технічного
обслуговування, де ведеться 
 облік видачі запчастин на кожний
комбайн. 
 Витрати  на  зберігання  запчастин  
відшкодовуються
"Товаровиробником (покупцем техніки)" 
 "Постачальнику (продавцю
техніки)" (за рахунок 
 суми запасних частин, вказаної в цьому
договорі або 
за додаткову плату за узгодженням).

   2.2. Гарантійне 
обслуговування:

   Проводити в межах 1500 мотогодин але не більше 12 
місяців.

   Доставку запасних частин, агрегатів, 
 вартість їх, виконання
робіт по заміні, якщо вони вийшли з ладу не з 
вини Товаровиробника
(покупця техніки), в гарантійний період 
відшкодовувати за рахунок
Постачальника (продавця техніки).

   Доставка запасних частин, агрегатів, 
мастил, виконання робіт
по заміні,  вартість  їх,  якщо 
 вони вийшли з ладу з вини
Товаровиробника 
 (покупця  техніки),  в  гарантійний  
 період
відшкодовуються за рахунок Товаровиробника (покупця 
техніки).

   2.3. Технічне 
обслуговування:

   - заміна моторного мастила і 
 фільтра через  перші  100
мотогодин наробітку 
 і технічне обслуговування через 10 і 
50
мотогодин здійснюється згідно з посібником комбайнера силами і 
 за
рахунок "Товаровиробника (покупця техніки)";

   - вартість моторного мастила послідуючих 
 чотирьох заправок,
4-х масляних фільтрів, 2-х 
 кілограмів консистентного мастила,
однієї  передньої  
і  однієї  задньої  камер  
 оплачується
"Постачальником" (продавцем техніки);

   - проведення технічного обслуговування 
 техніки (комбайнів,
адаптерів) через кожні 200 
 мотогодин наробітку або на вимогу
"Товаровиробника" 
(покупця техніки) в межах 200 годин здійснюється
Постачальником (продавцем 
техніки);

   - після закінчення строку гарантійного 
обслуговування на весь
період експлуатації техніки виконання 
робіт по заміні запчастин,
агрегатів, мастил, їх зберігання, 
 доставка, діагностика техніки
тощо  забезпечується  
"Постачальником" (продавцем техніки) за
рахунок 
"Товаровиробника" (покупця техніки) по окремому договору;

   - запчастини та агрегати на суму 
____________________________
дол.США  входять  у  вартість 
  техніки.  Вартість  
 мастил
відшкодовується "Товаровиробником" (покупцем 
техніки). Також за
рахунок "Товаровиробника"  (покупця 
 техніки)  відшкодовується
вартість запасних частин 
 та агрегатів і їх зберігання після
використання 
всієї суми, вказаної в п.2.1 цього договору.

   2.4. Забезпечити 
 навчання двох комбайнерів на один комбайн в
спеціалізованому 
навчальному центрі по 30 годинній програмі.


      3. 
Товаровиробник (покупець) зобов'язується:


   3.1. Прийняти від 
постачальника техніку, вказану в пункті 2.1
договору, по акту 
 передачі-приймання зернозбиральних комбайнів
фірми "Джон Дір" 
згідно з додатком N 3 "Порядку..." і взяти її на
баланс.

   3.2. Поставити 
 хлібоприймальному підприємству  (ХПП)  
для
розрахунків  з  корпорацією  "Украгропромбіржа" 
 за  отриману
техніку, за обслуговування кредиту і за 
 витрати на гарантійне і
технічне обслуговування протягом 
п'яти років ___________________ т
продовольчого зерна м'якої пшениці 3-го 
класу в строки не пізніше
1 жовтня щорічно, в тому рахунку:

          
    1996 1997 1998 1999 2000 
 2001 2002
Всього
в тому числі 
корпорації
"Украгропромбіржа"


   Кількість зерна, що здається, 
 може змінюватись щорічно в
зв'язку із можливою 
 зміною на  світовому  кредитному  
ринку
процентних ставок за використання кредиту.

   3.3. Укласти угоду з 
"Постачальником" (продавцем техніки) на
на технічне 
обслуговування техніки на весь період її експлуатації
та  виконувати 
 умови  "Постачальника (продавця техніки)"  
по
технічному  обслуговуванню  техніки та забезпечити 
 управління
комбайнами спеціалістами, які пройшли навчання 
 по 30 годинній
програмі в спеціалізованому навчальному 
центрі.

   3.4. 
Постачальницько-збутові      витрати  
     по
навантажувально-розвантажувальних 
  роботах,  по  доставці  і
зберіганню 
 техніки  і  запчастин  відшкодовувати  
корпорації
"Украгропромбіржа" за рахунок зменшення сум 
 вартості  запасних
частин, що поставляються, і входять у 
вартість техніки (розділ 2,
п.2.1 в Таблиці п.6 "Запасні частини" цього 
договору).


   4. Хлібоприймальне 
підприємство (ХПП) зобов'язується:


   4.1. Прийняти від 
 "Товаровиробника" протягом 5 років всього
____________ тн 
продовольчого зерна м'якої пшениці 3-го класу, в
тому числі по 
роках:

          
   1996  1997 1998 1999 2000 2001 
 2002
Всього
в тому числі 
корпорації
"Украгропромбіржа"


   4.2. Забезпечити  
зберігання,  окремий облік та передачу
прийнятого 
від "Товаровиробника" зерна до державного резерву 
 та
корпорації "Украгропромбіржа".


        
   5. Відповідальнітсь сторін


   5.1. За затримку 
 поставки на хлібоприймальне підприємство
(ХПП) 
продовольчого зерна м'якої пшениці 3-го класу щорічно 
 в
строк до 1 жовтня в обсягах вказаних в п.3.2 
цього договору за
рядком "Всього",  "Товаровиробник  (покупець 
 техніки)" сплачує
штрафні санкції в розмірі 
_________________________ за кожний день
прострочення від кількості 
зерна в тоннах, не зданого на ХПП для
покриття своїх 
зобов'язань.

   Сплата штрафних санкцій не звільняє від виконання 
зобов'язань
по договору.

   За затримку поставки зернових комбайнів в строк 
до 1 липня і
адаптерів для кукурудзи та 
 соняшнику до 10 серпня 1996 р.,
комбайнів 
 з адаптерами для кукурудзи до 10 
 серпня 1996 р.
"Постачальник (продавець)" сплачує 
______________________ від суми
вартості техніки за кожний день прострочення 
поставок.

   5.2. Зобов'язання по 
 цьому договору вважаються виконаними
повністю після 
закладення хлібоприймальними підприємствами зерна
до  
державного резерву та для корпорації 
 "Украгропромбіржа",
зданого "Товаровиробником (покупцем)" в повному 
 обсязі та після
сплати відповідних штрафних санкцій, якщо 
такі виникнуть.

   5.3. Договір набирає 
 чинності з моменту підписання 
 всіма
сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх 
зобов'язань.

   5.4. У разі 
 невиконання сторонами зобов'язань 
 керуватись
чинним законодавством України.


     6. Порядок внесення 
змін і доповнень до договору


   6.1. Умови  цього 
 договору  можуть  бути переглянуті 
 з
урахуванням змін діючого законодавства, а також змін 
 процентних
ставок за використання кредитів.

   6.2. Внесення змін, 
 доповнень до договору, а також 
 його
пролонгація оформляється додатком до цього 
договору, підписаним
сторонами, або шляхом укладення окремих 
угод.


      7. 
Порядок розгляду розбіжностей та спорів


   7.1. Спори по договору 
вирішуються шляхом переговорів, а якщо
сторони не досягнуть угоди, то 
шляхом звернення до суду.


    8. Юридичні адреси та 
банківські реквізити сторін

Постачальник     
 Товаровиробник:     
 Хлібоприймальне

          
           
   підприємство:
Корпорація "Укр-   
 ______________________  ___________________
агропромбіржа"  
   ______________________  ___________________
253125, 
м.Київ-125,  ______________________  
___________________
пр.Визволителів,3   ______________________ 
 ___________________
Р/р 409609 в ОПЕРУ  
 ______________________  ___________________
банку "Україна" по 
  ______________________  ___________________
Київській 
області   ______________________  ___________________
МФО 
321574      ______________________  
___________________
тел/факс 5439511   
 ______________________  ___________________


        
     9. Підписи 
сторін

 Постачальник:     
Товаровиробник:     Хлібоприймальне

          
           
   підприємство:
 __________________  
 ______________________ ___________________

   підпис      
    підпис       
   підпис
 м.п.      
    м.п.        
   м.п.

"__" ______ 1996 р.  "__" _______ 1996 р. 
  "__" _______ 1996 р.


        
           
 Додаток N 2

          
   до Порядку передачі сільськогосподарським

          
   товаровиробникам  та  іншим  
суб'єктам

          
   господарювання зернозбиральних комбайнів

          
   "Джон Дір", проведення розрахунків 
 за

          
   отриману ними  техніку та поставку 
 до

          
   державного резерву сільськогосподарської

          
   продукції


          
   Договір застави N


   м.Київ       
          
______________ 1995 р.


   Товаровиробник (Покупець 
техніки)____________________________
__________________________________________________________________
в 
особі _________________________________________________________,
що діє на 
підставі Статуту, який іменується надалі Заставодавець,
з однієї 
 сторони,  і  корпорація  "Українська  
універсальна
агропромислова  біржа  "Украгропромбіржа"  в 
 особі президента
корпорації __________________________, що діє на 
підставі Статуту,
яка іменується надалі Заставодержатель, з другої 
сторони, уклали
цей договір про подане нижче:


          
   Предмет договору


       
       Стаття 1.1.


   На забезпечення  позики,  яка  
 подана  Заставодержателю
Ескпортно-імпортним банком США по 
кредитному договору N ______ від
______________________ 19___ року в сумі 
_________________________
__________________________________________________________________
________________, 
під яку Уряд України видав гарантію повернення у
відповідності з умовами 
гарантійної структурної угоди з урядом США
від 10 травня 1995 
 року, під постачання сільськогосподарської
техніки 
 фірми "Джон Дір" і за умови фінансового 
обслуговування
Державним експортно-імпортним банком України як фінансовим 
агентом
(далі "кредитні кошти") Заставодавець 
 заставляє належне йому
майно, а саме: 
 продовольче зерно пшениці м'якої 3-го класу, яке
буде 
 вирощуватись в період з 1996 по 2000-2001 роки на 
підставі
укладення корпорацією "Украгропромбіржа" з ним договору (N ___ 
від
___________) поставки техніки фірми "Джон Дір" на умові 
розстрочки
платежу терміном на 5 років.

   Заставляється зерно у кількості всього __________ 
т, вартістю
115 дол.США за 1 тн без ПДВ, на суму всього ___________ 
дол.США.

   В тому рахунку по роках:

          
    1996  1997  1998  1999  2000 
 2001
Зерно, т
Доларів США

   Указане в п.1 майно належить Заставодавцеві на 
підставі права
власності.


       
       Стаття 1.2.


   Заставодавець посвідчує, що майно, 
 яке заставляється, не
заставлено іншим 
особам.


       
       Стаття 1.3.


  Заставлене майно щорічно після 
 збирання врожаю передається
хлібопереробному підприємству за 
адресою: 
________________________
_________________________________________________________________,
а 
до того зерно знаходиться у Заставодавця за адресою 
____________
__________________________________________________________________


       
       Стаття 1.4.


   Ризик випадкової загибелі майна несе 
Заставодавець.


          
 Права та обов'язки сторін


       
       Стаття 2.1.


   Заставодержатель має право:


   2.1.1. В разі 
невиконання зобов'язань агровиробником з оплати
частки кредитних 
 коштів за згаданим вище кредитним 
договором
звернути стягнення на заставлене майно і задовольнити 
за рахунок
цього майна свої вимоги в повному обсязі, 
 включаючи проценти,
відшкодування  збитків,  
заподіяних  просрочкою  виконання, 
 і
неустойку.


   2.1.2. Перевіряти 
збереження заставленого майна.


   2.1.3. Передавати 
 право вимоги заставленого майна 
 третій
стороні за своїм розсудом.


       
       Стаття 2.2.


          
Заставодавець зобов'язаний:


   2.2.1. Не відчужувати 
заставлене майно.

   2.2.2. Забезпечити 
здачу заставленого майна на хлібопереробне
підприємство, вказане в 
ст.1.3 цього Договору у відповідності з
вимогами, щодо 
 якості й строків, вказаними в додатку до 
цього
Договору.


          
 Відповідальність сторін


       
       Стаття 3.1.


   За неналежне виконання зобов'язань по даному 
договору сторони
несуть відповідальність у відповідності з чинним 
законодавством.


          
    Інші умови


       
       Стаття 4.1.


   Взаємовідносини сторін, що не 
 передбачені цим договором,
регулюються Цивільним 
 кодексом України, Законом України 
 "Про
заставу", чинним законодавством.


       
       Стаття 4.2.


   Спори, що виникають при виконанні цього договору, 
вирішуються
в порядку, встановленому чинним законодавством.


          
   Строк дії договору


       
       Стаття 5.1.


   Цей договір набуває чинності з 
 моменту його  підписання
сторонами і діє 
 до повної сплати агровиробником своєї 
частки
кредитних коштів по кредитному договору.


   Цей договір укладено в 3-х 
 примірниках,  один  з  яких
зберігається у справах 
нотаріуса ________________________________,
а два інших видаються 
сторонам.


          
  Юридичні адреси сторін

Заставодавець:    
    ______________________________________

          
    
 ______________________________________

          
    
 ______________________________________

          
    
 ______________________________________

          
    
 ______________________________________

Заставодержатель:  
      Корпорація "Українська 
універсальна

          
      агропромислова    
     біржа

          
      "Украгропромбіржа"  м.Київ, 
 пр-т

          
      Визволителів, 3  Тел./факс 
 (044)

          
      543-95-11


        
           
 Додаток N 3

          
   до Порядку передачі сільськогосподарським

          
   товаровиробникам  та  іншим  
суб'єктам

          
   господарювання зернозбиральних комбайнів

          
   "Джон Дір", проведення розрахунків 
 за

          
   отриману ними  техніку та поставку 
 до

          
   державного резерву сільськогосподарської

          
   продукції


          
    Акт N ________

      передачі-приймання 
зернозбиральних комбайнів

          
   фірми "Джон Дір"

до договору N ______   
     від "____" ___________ 199__ 
р.

м.Іллічівськ,Одеської області   від "___" 
____________ 199__ р.

   (місце складання)


    Корпорація "Украгропромбіржа", 
 м.Київ, в особі 
 керівника
__________________________________________________________________

         
(прізвище, ім'я та по батькові)
передала, а 
_____________________________________________________,

          
(назва організації та юридична адреса)
в особі 
_________________________________________________________,

         
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє згідно з статутом і на 
підставі доручення N _________ від
"___" __________ 199__ р. прийняв згідно з 
накладною N ___________
від "___" __________ 199__ р.
і доручення N _____ 
від "___" ______________ 199_ р. техніку фірми
"Джон Дір"
Комбайн фірми 
"Джон Дір" шасі N ___________, двигун N 
____________
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 

|NN|Найменування та  |Кількість|   Ціна  
  |   Сума   |
|пп|марка техніки  
 |     |—————————————————|——————————————|
| 
 |         |  
   |в дол. | в тис. |в дол.| в тис.|
| |  
        |    
 | США  |укр.крб.| США 
 |укр.крб|
|——|——————————————————|—————————|————————|————————|——————|———————|
|1.|Комбайн 
М-9500  |     |    | 
    |   |    
|
|——|——————————————————|—————————|————————|————————|——————|———————|
|2.|Жатка 
для     |     |   
  |    |   |   
 |
| |зернових     |   
  |    |    |  
  |    
|
|——|——————————————————|—————————|————————|————————|——————|———————|
|3.|Жатка 
для     |     |   
  |    |   |   
 |
| |кукурудзи     |   
  |    |    |  
  |    
|
|——|——————————————————|—————————|————————|————————|——————|———————|
|4.|Приставка 
для   |     |    | 
    |   |    |
| 
 |збирання соняшнику|     |    
 |    |   |    
|
|——|——————————————————|—————————|————————|————————|——————|———————|
|5.|Ремінний 
підбирач |     |    |  
   |   |    
|
|——|——————————————————|—————————|————————|————————|——————|———————|
|6.|Запасні 
частини  |     |    | 
    |   |    |
| 
 |згідно з упакува- |  Х  |  Х  | 
 Х  |   |    |
| 
 |льною відомістю  |     |   
  |    |   |   
 
|
|—————————————————————————————————————————————————|——————|———————|
| 
          
 Всього на суму:      |   
 |    
|
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 

__________________________________________________________________

          
  (прописом тис.крб.)


   Цей акт складений в 2-х примірниках, в тому числі 
для:


   корпорації "Украгропромбіржа" - один 
примірник

   покупцю       
      - один примірник


   Приймання по кількості та якості техніки 
проведена покупцем в
присутності спеціалістів фірми "Джон Дір" та корпорації. 
Претензій
до кількості та якості техніки до корпорації 
 "Украгропромбіржа"
немає.

   Комбайн технічно справний, на ходу, заправлений 
ПММ (дизельне
паливо в кількості ____________ л.) і укомплектований 
спеціальним
інструментом  згідно  пакувальної  відомості. 
 Посібник  для
експлуатації комбайна і приставок одержаний 
покупцем.

Техніку фірми "Джон Дір"      
    Техніку фірми "Джон Дір"


    Передав:     
           
  Прийняв:

від корпорації "Украгропромбіржа":   
     від Покупця:

 Президент  
           
   _________________________

          
           
     (посада)

     В.Н.Тимченко   
       
_________________________
м.п.       
           
   (підпис, призвіще)

          
           
м.п.

Акт складений на ___________ аркушах.


          
  Додаткова відомість

       на одержання 
техніки для підприємств,

        які 
одержали два і більше комбайни
 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | 
  N двигуна     |   N шасі  
  |  Підпис покупця   
|
 |——————————————————————|—————————————————|——————————————————————|
 | 
           | 
        |    
        |
 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 


        
           
 Додаток N 4

          
   до Порядку передачі сільськогосподарським

          
   товаровиробникам  та  іншим  
суб'єктам

          
   господарювання зернозбиральних комбайнів

          
   "Джон Дір", проведення розрахунків 
 за

          
   отриману ними техніку та поставку 
 до

          
   державного резерву сільськогосподарської

          
   продукції


          
     Акт N ____

     передачі-приймання зерна до 
державного резерву


   м.Київ       
        "___" ___________ 199__ 
р.  Корпорація "Украгропромбіржа" в особі 
________________________
_________________________________________ та Головне 
управління по
хлібопродуктах Мінсільгосппроду України, в особі 
_________________
____________________________________________________ 
відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 1996 
року N 166
"Про  забезпечення  сільського  господарства 
  зернозбиральною
технікою" передали, а 
 Державний комітет України по матеріальних
резервах в особі 
_________________________________________________
прийняв до державного 
резерву зерно пшениці 3 класу в кількості
_____________ 
тонн на суму 
________________________________________
_____________________________ 
доларів США, яке знаходиться в таких
заготівельних і переробних 
підприємствах, що здійснили заготівлю
зерна пшениці по угодах 
корпорації 
"Украгропромбіржа":
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 

| Назва підприємства | Поштова адреса | Кількість | 
 Вартість |
|        
   |         
 |  (тонн) | (дол.США) 
|
|————————————————————|——————————————————|———————————|————————————|
| 
          |  
        |    
  |      
 |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 


 Корпорація        
Головхлібопродукт     
Держкомрезерв
 "Украгропромбіржа"

м.п. ________________ м.п. 
_________________ м.п. ________________

     (підпис)    
    (підпис)       
 (підпис)


        
           
  Додаток N 5

          
   до Порядку передачі сільськогосподарським

          
   товаровиробникам  та  іншим  
суб'єктам

          
   господарювання зернозбиральних комбайнів

          
   "Джон Дір", проведення розрахунків 
 за

          
   отриману ними  техніку та поставку 
 до

          
   державного резерву сільськогосподарської

          
   
продукції

_____________________________________
(назва 
хлібоприймального підприємства
та його 
адреса)
_____________________________________
 (виробниче 
об'єднання)
"__" ___________ 199__ р. N _________

   (дата і номер Договору)
"__" ___________ 199__ 
р. N _________
(дата і номер реєстрації Договору в
держінспекції по 
заготівлі і якості
сільгосппродукції)


          
   Особовий рахунок

     про надходження продукції до 
Державного резерву

     у 1996-2001 роках за 
 техніку фірми "Джон Дір"

     по 
____________________________________________

        
 (одержувач техніки та його адреса)

     
_______________________________________________

     (найменування отриманої техніки) 
_________ тонн
 
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | 
     |Еквіва- |Кількість продукції, яка підлягає 
 |   |
 |     |лент 
об-|поставці за Договором       | 
   |
 |     |міну  
 |           
       |   
 |
 |     |    
 |———————————————————————————————————|——————|
 |   
   |    | 1996| 1997| 1998| 1999| 2000| 
2001| 2002 |
 
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Пшениця
 м'яка III
 класу
 Вартість,
 
тис.крб.,
 дол.США

 продовження таблиці
 
———————————————————————————————————————————————— 
 |Фактично надійшло 
продукції за Договором |   |
 |до державного резерву 
          |  
 
 |
 |—————————————————————————————————————————|——————|
 | 
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
 
———————————————————————————————————————————————— 
 продовження 
таблиці
 ——————————————————————————————————————————————————————————— 

 |    Наростаючим підсумком з початку дії Договору 
   
 |
 |———————————————————————————————————————————————————————————|
 |за 
   | за   | за   |за 
   | за   | за   
 |
 |1996-1997|1996-1998|1996-1999|1996-2000|1996-2001|1996-2002|
 
——————————————————————————————————————————————————————————— 


   Керівник
м.п. Головний 
бухгалтер

<< Главная страницаУкраина онлайн