Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження "Порядку проведення індексації балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ за станом на 1 квітня 1996 року (крім об'єктів житлового фонду)"

Державний комітет статистики України (Держкомстат)

Наказ № 148/64/103/563 від 23.05.1996

<< Главная страница


 

         
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

         
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

         
 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

         
 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАІНИ


          
     Н А К А З

 N 148/64/103/563 від 
23.05.96    Зареєстровано в Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          29 травня 
1996 р.
 vd960523 vn148/64/103/563      
 за N 255/1280   Про  затвердження  "Порядку 
 проведення  індексації

   балансової вартості  основних  
фондів  підприємств,

   організацій та установ за станом на 1 
квітня 1996 року

         (крім 
об'єктів житлового фонду)"


   На виконання Указу Президента 
 України "Про заходи щодо
стабілізації фінансового 
стану підприємств" від 5 квітня 1996 року
N 
243/96 
та постанови Кабінету Міністрів України від 16 
 травня
1996 року N 523 ( 
523-96-п ) "Про проведення індексації 
балансової
вартості основних фондів та визначення розмірів 
 амортизаційних
відрахувань на повне їх відновлення у 1996-1997 роках" 
 Мінстатом,
Мінекономіки, Мінфіном та Фондом держмайна 
 розроблено Порядок
проведення індексації та 
 розраховані індекси для  визначення
балансової 
 вартості основних фондів за станом  на 
 1 квітня
1996 року.

  У зв'язку з цим Н А К А З У Є М О:


   1. Затвердити "Порядок 
 проведення індексації  балансової
вартості основних 
фондів підприємств, організацій та установ за
станом на 1 
квітня 1996 року (крім об'єктів житлового 
 фонду)"
(додається).

   2. Відповідним структурним 
підрозділам Мінстату (Максименко
Н.І., Компалов В.В.), 
 Мінекономіки (Завиновський В.М.), Мінфіну
(Третяк  А.О., 
 Пархоменко  В.М.),  Фонду  державного  
майна
(Кальніченко  Л.Ф.) надавати методичну допомогу 
 у проведенні
індексації.

   3. У окремих випадках, 
 якщо проіндексована відповідно до
зазначеного 
Порядку вартість основних фондів значно відхиляється
від 
 ринкової, Мінстату вирішувати питання  щодо  
 визначення
балансової вартості таких фондів.

 Перший 
заступник Міністра статистики       
 О.Г.Осауленко
 23.05.96 N 148

 Заступник Міністра 
економіки           
 А.І.Даниленко
 23.05.96 N 64

 Перший заступник 
Міністра фінансів        
 М.І.Сивульський
 21.05.96 N 103

 Перший заступник 
Голови Фонду
 державного майна       
          
 Є.Григоренко
 22.05.96 N 563          
           
 Затверджено

          
       наказом Мінстату, 
 Мінекономіки,

          
       Мінфіну, Фонду державного 
 майна

          
       України від 23 травня 
 1996 року

          
       N 
148/64/103/563          
    Порядок

    проведення індексації балансової 
 вартості основних

    фондів підприємств, організацій та установ 
за станом

          
  на 1 квітня 1996 року

         (крім 
об'єктів житлового фонду)


   Відповідно до Указу Президента 
 України "Про заходи щодо
стабілізації фінансового 
стану підприємств" від 5 квітня 1996 року
N 
243/96 
та постанови Кабінету Міністрів України від 16 
 травня
1996 року N 523 ( 
523-96-п ) "Про проведення індексації 
балансової
вартості основних фондів та визначення 
розмірів амортизаційних
відрахувань на повне  їх  
відновлення  у  1996-1997  роках"
підприємства  та 
 організації всіх форм власності, 
 включаючи
бюджетні установи, повинні  здійснити 
 індексацію  балансової
вартості основних фондів (крім 
житла).

   Міністерство статистики, Міністерство економіки, 
Міністерство
фінансів та Фонд державного майна 
 України встановлюють такий
Порядок проведення, 
 оформлення і обліку індексації 
 балансової
вартості основних фондів (крім об'єктів житлового фонду) за 
станом
на 1 квітня 1996 року.


   1. Перерахунку підлягає балансова 
вартість наявних за станом
на 1 квітня 1996 року будівель, споруд, 
 передавальних пристроїв,
машин та обладнання, транспортних 
засобів, залізничних колій та
шляхів з твердим 
 покриттям, виробничого  і  
 господарського
інвентаря, робочої і продуктивної худоби, багаторічних 
 насаджень,
бібліотечних фондів та інших видів основних 
фондів.

   Вартість фондів, переданих 
 підприємствами в оренду іншим
юридичним особам, а 
також переведених у встановленому порядку на
консервацію, 
індексується тими підприємствами, на балансі 
 яких
вони перебувають. Вартість фондів, що змінили власника з 1 
 квітня
1996 року до початку проведення  
 індексації,  індексується
підприємствами, на балансі яких 
вони знаходяться на час проведення
індексації, а ліквідованих за цей період - 
не індексується.


   2. Індексація  
балансової  вартості  основних  
 фондів
здійснюється залежно від їх виду 
 та термінів придбання або
зарахування на баланс 
 підприємства (організації, установи) за
відповідними 
індексами.

   Для індексації вартості основних фондів, 
 крім багаторічних
насаджень, робочої і  
продуктивної  худоби,  застосовуються
усереднені 
індекси цін на будівництво та промислову продукцію, що
фактично 
 склалися за період, який минув з 1 жовтня 1994 року до
1 
жовтня 1995 року.

   2.1. Індексація будівель, 
споруд та передавальних пристроїв
здійснюється у такому 
порядку.

   Із об'єктів, зарахованих до складу основних 
фондів за станом
на 1 квітня 1996 року, виділяються 
 збудовані і зараховані на
баланс до 1 січня 1995 
року. Проіндексована за станом на 1 січня
1995 року 
 балансова вартість таких  об'єктів збільшується 
 у
7,5 раза.

   Вартість усіх інших будівель, 
 споруд  і  передавальних
пристроїв, введених в дію за 
період з січня 1995 року до 1 квітня
1996 року, індексується як окремі 
частини витрат на будівництво,
що здійснені у відповідні 
 періоди, за індексами, наведеними у
таблиці 
(гр.1). Наприклад:

   Будівництво об'єкта розпочато у 
 II кварталі 1992 року,
введено в дію і зараховано на 
баланс у II кварталі 1995 року,
витрати на 
будівельно-монтажні, включаючи інші роботи, склали:

   в II кварталі 1992 року - 1005 
тис.крб.;

   в III кварталі     
 - 2500 тис.крб.;

   в IV кварталі      
- 3900 тис.крб;

   і т. п.......

   в II кварталі 1995 року - 40580 
тис.крб.
Відновна вартість  основних  фондів  
 складеться  як  сума
проіндексованих витрат: 
 (1005x4019) + (2500x2806) + (3900x1687) +
+ ... + 
(40580x1,17).

   2.2. Вартість 
 машин, обладнання та транспортних 
 засобів
індексується у такому порядку:

   введених у дію до жовтня 1994 року 
 та проіндексованих за
станом на 1 січня 1995 року, 
збільшується у 8,7 раза;

   введених у дію у жовтні-грудні 1994 року і 
проіндексованих за
станом на 1 січня 1995 року, збільшується у 3,1 
раза;


          
           
     Таблиця
 
———————————————————————————————————————————————————————————————— 

 |Періоди освоєння капі-  |     Індекси 
 (разів)       |
 |тальних 
вкладень та   
 |——————————————————————————————————————|
 |придбання основних 
фондів|для будівель,|для машин, |для інших |
 |  
           
|споруд та пе-|обладнання і|видів ос- |
 |    
         |редавальних 
 |транспортних|новних фон-|
 |      
       |пристроїв  
 |засобів   |дів    
 |
 |—————————————————————————|—————————————|————————————|———————————|
 | 
     А       
 |   1    |   2   
 |   3   |
 
———————————————————————————————————————————————————————————————— 
 До 
1991 року        187990  
   122662   167734
 у 1991 році 
         87641  
    49464    64512

 У 1992 
році
 I квартал         
  7551      4993    
 5093
 II квартал        
   4019      3891   
  3350
 III квартал      
    2806      2913  
   2862
 IV квартал      
     1687      1526 
    1529

 У 1993 році
 I квартал 
           799 
      570     
528
 II квартал         
  330      186   
  153
 III квартал      
     108       
59     47
 IV квартал   
         32   
    20     
 15

 У 1994 році
 I квартал    
        14    
   13,1    10,0
 II квартал 
           9,7 
     10,9     
9,1
 III квартал        
    8,3      8,7 
    7,4
 IV квартал     
       5,1     
  3,1     2,4

 У 1995 
році
 I квартал         
    1,77      1,7  
   1,5
 II квартал      
      1,17     
 1,3     1,2
 III і IV квартали  
       1,0     
  1,0     1,0

 У 1996 
році
 I квартал         
    1,0      1,0 
    1,0


   введених у дію з січня 1995 року до 
 1 квітня 1996 року,
збільшується залежно 
 від дати їх придбання  за  
 індексами,
наведеними в  таблиці (гр.2), а 
 вартість будівельно-монтажних
робіт, пов'язаних з вводом в 
експлуатацію цього обладнання, - за
індексами для будівель, 
 споруд та передавальних пристроїв (гр.1)
залежно від терміну їх 
проведення.

   2.3. Вартість основних 
фондів, що були раніше у користуванні,
у випадку їх купівлі чи 
приватизації і зарахуванні на баланс по
вартості придбання, 
тобто з урахуванням дооцінки, збільшується за
наведеними індексами, що 
відповідають періоду оцінки.

   2.4. Вартість 
 продуктивної і робочої худоби обчислюється на
підставі даних 
 про вагу худоби і середньої ціни 
 реалізації,
включаючи дотації, індексацію та 
 інші доплати по кожному виду
тварин окремо на дату проведення 
індексації.

   2.5. Відновна  
 вартість  багаторічних  насаджень,  
які
перебувають на балансі за станом на 1 квітня 1996 
 року і були
проіндексовані на 1 січня 
 1995 року, збільшується у 7,6 раза,
введених в експлуатацію в I 
півріччі 1995 року - в 1,2 раза, в
другому півріччі 
1995 року - в 1,1 раза.

   2.6. Балансова вартість усіх 
інших основних фондів, введених
в дію:

   - до жовтня 1994 року, які раніше індексувалися, 
збільшується
у 7,4 раза,

   - у жовтні-грудні 1994 року, збільшується у 2,4 
раза,

   - введених  в експлуатацію з 
 січня 1995 року до 1 квітня
1996 року - згідно з індексами, 
наведеними у таблиці (гр.3).


   3. Безпосередньо роботу 
 по індексації вартості основних
фондів проводить 
спеціально створена на підприємстві комісія на
чолі з його 
керівником, який несе персональну відповідальність за
своєчасність її 
проведення, а також за повноту і 
 правильність
визначення результатів індексації.

   Комісія підприємства складає Відомість індексації 
 балансової
вартості основних фондів та їх зносу (додаток N 1) 
 і Відомість
індексації балансової вартості 
 робочої і продуктивної худоби
(додаток N 2), в які з 
 регістрів аналітичного обліку та 
 після
зважування худоби вносяться необхідні дані 
 і на підставі їх
результати індексації відображаються 
в бухгалтерському обліку.

   4. Підприємства, об'єднання та 
організації відображають суму
зміни вартості основних фондів у 
бухгалтерському обліку по дебету
рахунку 01 "Основні 
 засоби" і кредиту рахунку  88  
 "Фонди
спеціального призначення" субрахунок  
"Індексація  балансової
вартості основних засобів".

   Зміна суми зносу відображається по дебету рахунку 
 88 "Фонди
спеціального призначення" субрахунок  
"Індексація  балансової
вартості основних засобів" 
 та кредиту  рахунку  02  
 "Знос
(амортизація) майна".

   Згорнуте сальдо субрахунку "Індексація 
 балансової вартості
основних засобів" рахунку 88 "Фонди 
 спеціального призначення" у
тому ж звітному 
 періоді, в якому  відображені  
 результати
індексації, всі підприємства, крім 
 малих, які використовують
Рекомендації по веденню 
 бухгалтерського обліку і застосуванню
облікових 
регістрів на малих підприємствах (повідомлено 
 листом
Міністерства фінансів України від 27 вересня 1991 
року N 18-09),
підприємств з іноземними інвестиціями, господарських 
товариств та
організацій орендарів цілісних майнових 
 комплексів списують у
кореспонденції з рахунком 85 "Статутний 
фонд".

   Організації орендарів цілісних майнових 
 комплексів згорнуте
сальдо індексації вартості 
 орендованих основних  засобів  з
субрахунку 
 "Індексація балансової вартості основних  
засобів"
списують у кредит субрахунку "Фонд в орендованих основних 
засобах"
одного і того ж рахунку 88 "Фонди спеціального 
призначення".

   5. Суму зміни вартості 
 основних фондів бюджетні установи
відображають по 
дебету рахунку 01 "Основні засоби" (відповідний
субрахунок) 
і кредиту рахунку 250 "Фонд в основних засобах", 
 а
суму збільшення зносу основних фондів - по дебету 
 рахунку 250
"Фонд в основних засобах" і кредиту рахунку 
 020 "Знос основних
засобів".

   6. Проіндексована вартість та сума 
зносу основних фондів за
станом на 1 квітня 1996 року 
відображаються в інвентарних картках
обліку основних фондів або в інших 
регістрах аналітичного обліку
підприємств, установ та 
організацій.

   7. Амортизаційні відрахування 
 по основних фондах від їх
проіндексованої 
балансової вартості здійснюються підприємствами і
організаціями 
 починаючи з наступного місяця після 
 проведення
індексації за діючими нормами амортизаційних відрахувань на 
 повне
відновлення і капітальний ремонт основних фондів із 
 застосуванням
у 1996-1997 роках таких коефіцієнтів до них:

      I квартал  
 II квартал  III квартал  IV квартал
1996 рік   
  -      0,25    
  0,35     0,50
1997 рік  
  0,60     0,75     
 0,85     1,00

   Індексація проводиться до 1 липня 1996 
року.

   8. Порядок проведення індексації 
балансової вартості основних
фондів підприємств, затверджений наказом 
 Мінстату, Мінекономіки,
Мінфіну  та  Фонду  
державного  майна  України N 21/6/11/70
( 

z0022-95 ) від 24 січня 1995 року, 
 зареєстрований Міністерством
юстиції 27 січня 1995 року за N 22/558, 
втратив чинність.


        
           
   Додаток N 1

          
      до Порядку проведення 
 індексації

          
      балансової вартості основних 
фондів

          
      підприємств, організацій та 
установ

          
      за станом на 1 
квітня 1996 року

          
      (крім об'єктів житлового 
фонду)          
     Відомість

         
 індексації балансової вартості

         
 основних фондів та їх зносу

         
 ______________________________

          
  (назва підприємства)


          
      (за станом на 1 квітня 1996 
року)
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 

 | |Наймену-|Дата  |Шифр по|Балан-|Індек-|Балан-|Знос 
по|Сума |
 |NN|вання  |введен-|класи- |сова |си 
цін|сова |балансу|зносу |
 |пп|основних|ня в  |фікато-|вар- 
 |до по-|вар- |на   |після |
 | |фондів 
 |експлу-|ру   |тість |перед-|тість |01.04. |індек-|
 | 
 |    |атацію,|"Єдині |(до  |нього 
|(після|1996р.,|сації,|
 | |    |здій- 
 |норми |індек-|періо-|індек-|млн.  |млн. |
 | 
 |    |снення |аморт- |са-  |ду  
 |са-  |крб.  |крб. |
 | |   
  |будів- |відра- |ції), |   |ції), |   
 |   |
 | |    
 |ництва |хунків |млн. |   |млн. |  
  |9=  |
 | |    | 
   |на пов-|крб. |   |крб. | 
   |гр.8х |
 | |    | 
   |не від-|   |   | 
   |    |хгр.6 |
 | |  
   |    |новлен-|   | 
   |7=  |    |   
 |
 | |    |    |ня 
ос- |   |   |гр.5х |    | 
   |
 | |    |  
  |новних |   |   |хгр.6 | 
   |   |
 | |   
  |    |фондів"|   |  
  |   |    |   
 |
 |——|————————|———————|———————|——————|——————|——————|———————|——————|
 | 
1|  2  |  3 |  4  |  5 
 |  6 |  7 |  8 |  9 
 |
 
———————————————————————————————————————————————————————————————  Голова комісії ____________________

          
(підпис)
 Члени комісії ____________________

          
(підпис)        
           
   Додаток N 2

          
      до Порядку проведення 
 індексації

          
      балансової вартості основних 
фондів

          
      підприємств, організацій та 
установ

          
      за станом на 1 
квітня 1996 року

          
      (крім об'єктів житлового 
фонду)          
     Відомість

         
 індексації балансової вартості

         
 робочої та продуктивної худоби

         
 _____________________________

          
  (назва підприємства)

 
———————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | N 
|Види  |Вага худоби  |Балансова |Середня ціна |Балансова 
|
 |п/п|(групи)|(на 01.04.  |вартість до|реалізації за 
|вартість |
 |  |худоби |96 р.),    
|індексації,|1 кг (на   |після   |
 | 
 |    |кг      |млн. 
крб. |01.04.96 р.), |індекса- |
 |  |   
 |       |    
  |тис. крб.   |ції,   |
 | 
 |    |       
 |      |      
  |млн.крб. |
 |  |    |  
      |      | 
      
 |6=5гр.х3гр|
 |———|———————|——————————————|———————————|——————————————|——————————|
 | 
1 |  2  |   3    |   
 4  |   5    |  6 
  |
 
———————————————————————————————————————————————————————————————— 


<< Главная страницаУкраина онлайн