Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про впровадження штрихового кодування товарів

Кабінет Міністрів України

Постанова № 574 від 29.05.1996

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 29 травня 1996 р. N 574
                Київ
 
      Про впровадження штрихового кодування товарів
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 744 ( 744-2007-п ) від 16.05.2007 }
 
 
   З метою  створення  умов  для  впровадження  в  Україні
інформаційних  технологій  автоматизованої  ідентифікації  та
електронного обміну даними і створення інформаційної бази для
контролю та управління товарно-грошовим обігом Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Запровадити з 1 січня 1997 р. маркування суб'єктами
підприємницької  діяльності  товарів,  які  виробляються  або
реалізуються в Україні, штриховими кодами GS1 відповідно до
Положення про штрихове кодування товарів. { Абзац перший пункту 1
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 744 ( 744-2007-п )
від 16.05.2007 }
 
   Міністерству зовнішніх  економічних  зв'язків і торгівлі,
Міністерству  економіки,  Міністерству  статистики  разом  із
заінтересованими  міністерствами  та відомствами і за участю
Асоціації Товарної Нумерації України (ЕАН - Україна) до 1 вересня
1996 р. розробити та затвердити Положення про штрихове кодування
товарів.
 
   2. Прийняти пропозицію Асоціації Товарної Нумерації України
про організацію нею роботи, пов'язаної з присвоєнням штрихових
кодів GS1 та створенням Центрального депозитарію штрихових кодів
вітчизняних товарів, для забезпечення органів державної виконавчої
влади необхідною інформацією.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 744
( 744-2007-п ) від 16.05.2007 }
 
   3. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Міністерству  економіки, Міністерству статистики, Міністерству
зв'язку, Міністерству транспорту, Міністерству юстиції, Державному
митному комітетові, Київській міській державній адміністрації
надати Асоціації Товарної Нумерації України необхідну допомогу у
створенні Центрального депозитарію штрихових кодів вітчизняних
товарів.
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
     Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Iнд.52

<< Главная страницаУкраина онлайн