Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про впорядкування справляння податку на добавлену вартість з імпортних товарів

Президент

Указ № 392/96 від 31.05.1996, нечин.

<< Главная страница


 

          
     У К А З

          
   ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


    ( Указ втратив чинність на підставі Указу 
Президента

     N 
70/99 
від 27.01.99 )


        Про 
впорядкування справляння податку

      на добавлену вартість 
з імпортних товарів   З метою  впорядкування  справляння 
 податку на добавлену
вартість з імпортних товарів п 
о с т а н о в л я ю:


   1. До законодавчого вирішення питання 
щодо справляння податку
на добавлену вартість з 
 імпортних товарів надати право Кабінету
Міністрів України 
 визначати перелік товарів,  щодо  яких  
не
застосовуються пільги, встановлені статтею 1 Указу 
 Президента
України від 30 червня 1995 року N 499 ( 
499/95 
 ) "Про справляння
податку на добавлену вартість з імпортних 
товарів".

   У зв'язку з цим частину першу 
 статті 1 Указу Президента
України від 30 червня 
1995 року N 499 після слів "в тому числі по
бартерних операціях" доповнити 
словами "крім товарів, перелік яких
визначає Кабінет Міністрів 
України".


   2. Кабінету Міністрів України у 
двотижневий строк:

   затвердити перелік товарів, щодо 
 яких не  застосовуються
пільги, встановлені статтею 
 1 Указу Президента України від 30
червня 1995 року N 
499, та в міру необхідності вносити до нього
зміни та 
доповнення;

   подати проект законодавчого акта щодо справляння 
 податку на
добавлену вартість з імпортних товарів.


   3. Цей Указ набирає чинності з дня 
його підписання.


 Президент України    
           
    Л.КУЧМА

 м. Київ, 31 травня 1996 
року

     N 
392/96

<< Главная страницаУкраина онлайн