Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про заборону використання бюджетних коштів для закупівлі товарів (робіт, послуг) іноземного походження

Кабінет Міністрів України

Постанова № 611 від 04.06.1996, нечин.

<< Главная страница       
      П О С Т А Н О В А

          
 від 4 червня 1996 р. N 611

          
      Київ


   ( Постанова втратила чинність на підставі 
Постанови КМ

    N 1469 ( 

1469-2000-п ) від 27.09.2000 )


     Про заборону використання 
бюджетних коштів для

      закупівлі товарів (робіт, 
послуг) іноземного

          
     походження

  ( Дію постанови 
відновлено у частині створення та діяльності 

   Міжвідомчої комісії з питань регулювання 
закупівлі товарів

   для державних потреб у зв'язку 
 з виданням Постанови КМ 

   N 1497 ( 

1497-96-п ) від 11.12.96 )


   ( Постанова втратила чинність на 
підставі Постанови КМ

    N 1272 ( 

1272-96-п ) від 17.10.96 у частині 
створення 

    та діяльності Міжвідомчої комісії з питань 
регулювання

    закупівлі товарів для державних потреб )    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 


    N 1497 ( 

1497-96-п ) від 11.12.96

    N 480 ( 

480-97-п ) від 22.05.97 

    N 1149 ( 

1149-97-п ) від 16.10.97 

    N 657 ( 

657-98-п ) від 07.05.98 )     ( Із змінами, внесеними 
згідно з Постановами КМ

      N 764 ( 

764-99-п ) від 05.05.99

      N 1342 ( 

1342-99-п ) від 22.07.99 )   ( У назві і тексті слова "імпортних товарів" та 
"товарів"

    замінено відповідно словами 
"товарів (робіт, послуг)

    іноземного походження" та 
 "товарів (робіт, послуг)"

    згідно з Постановою КМ N 657 ( 

657-98-п ) від 07.05.98 )   З метою раціонального використання бюджетних та 
позабюджетних
коштів, які виділяються на закупівлю товарів (робіт, 
 послуг) для
державних та регіональних потреб, а 
 також захисту вітчизняних
виробників Кабінет Міністрів 
України п о с т а н о в л я є:


   1. Установити, що 
 кошти Державного бюджету  України  
і
позабюджетні кошти, які виділяються на закупівлю товарів 
 (робіт,
послуг) для державних потреб, використовуються на 
 придбання цих
товарів (робіт, послуг) у вітчизняних 
виробників.

   Використання зазначених коштів на закупівлю 
товарів (робіт,
послуг)  іноземного  походження  для 
 державних  потреб може
здійснюватись лише на підставі 
рішення Прем'єр-міністра України,
що  приймається  за 
 поданням  Міжвідомчої комісії з 
 питань
регулювання закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних 
потреб
вартістю 10 тис. гривень і більше після 
проведення замовником
торгів (тендерів) у порядку, 
 визначеному постановою Кабінету
Міністрів України 
 від 28 червня 1997 р. N 694 ( 

694-97-п ) (із
внесеними до неї змінами 
і доповненнями). ( Абзац другий пункту 1
в редакції Постанови 
 КМ N 657 ( 

657-98-п ) від 07.05.98, із
змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 1342 ( 
1342-99-п ) від
22.07.99 )

   Головне управління Державного 
 казначейства та уповноважений
банк забезпечують проведення 
 оплати  рахунків  розпорядників
бюджетних коштів 
 лише в межах коштів, передбачених 
кошторисом
замовника, на підставі рішення 
 Прем'єр-міністра  України  та
документів про результати 
проведених торгів (тендерів). ( Абзац
третій пункту 1 в 
редакції Постанови КМ N 657 ( 

657-98-п ) від
07.05.98 )
( 
 Вимоги пункту 1 в частині використання позабюджетних коштів 
не
поширюються  на органи державної податкової 
 служби згідно з
Постановою КМ N 764 ( 

764-99-п ) від 05.05.99 )


   2. Утворити Міжвідомчу комісію з 
питань регулювання закупівлі
товарів (робіт, послуг) для державних потреб 
згідно з додатком.

   Міністерству економіки разом  з 
 Міністерством  фінансів,
Міністерством промисловості, 
 Міністерством оборони, Міністерством
внутрішніх справ, 
 Міністерством охорони здоров'я та 
 Державним
митним комітетом терміново подати 
 Кабінетові Міністрів України
проект положення про зазначену 
Комісію.
( На часткову зміну пункту 2 затвердити новий склад 
 Міжвідомчої
комісії з питань регулювання закупівлі 
 товарів для державних
потреб згідно з Постановою КМ N 1497 
( 
1497-96-п ) від 11.12.96 )


   3. Уряду Автономної Республіки Крим, 
 обласним, Київській та
Севастопольській міським державним 
адміністраціям вжити заходів до
впорядкування закупівлі товарів (робіт, 
послуг) для регіональних
потреб за рахунок коштів місцевих 
бюджетів.   Прем'єр-міністр України    
        П.ЛАЗАРЕНКО


       
 Міністр

   Кабінету Міністрів України    
      В.ПУСТОВОЙТЕНКО


   Інд.23          
          
 ЗАТВЕРДЖЕНО

          
     постановою Кабінету Міністрів 
України

          
       від 4 червня 1996 р. N 
611          
      СКЛАД

       Міжвідомчої комісії з 
питань регулювання

   закупівлі товарів (робіт, послуг) для 
державних потреб  СУСЛОВ       
   - Міністр економіки
 Віктор Іванович  
      (голова Комісії)


  МІНІН       
    - заступник Міністра економіки
Леонід Васильович 
       (заступник голови 
Комісії)


  ДУБІНІН       
   - начальник управління Міноборони
Володимир 
Григорович


   ІЗОВІТ       
   - заступник Міністра промисловості
Валентина 
Аркадіївна


  КАЗАКОВ       
   - заступник Міністра  машинобуду-
Валерій Петрович 
       вання,  
 військово-промислового

          
      комплексу і конверсії


   КАРТИШ       
   - заступник Міністра охорони здо-
Анатолій Петрович 
       ров'я


  КУПІН       
    - заступник Голови Держмиткому
Петро 
Олександрович


  КУЧЕР       
    - начальник Головного  управління
Андрій 
Пилипович        МВС

 
 МАКАЦАРІЯ         - 
заступник Міністра фінансів
Сергій Мегонович

  ОБУШКО 
          - заступник 
начальника відділу Мі-
Надія Михайлівна      
  некономіки (секретар Комісії)

 ОЛІЙНИК   
        - заступник Міністра 
  зовнішніх
Василь Іванович      
   економічних зв'язків і торгівлі

  РОМАНЮК 
         - заступник 
голови Держкомрезерву
Василь Сергійович

 ХРИСТЕНКО   
       - заступник голови 
Держхарчопрому
Валерій Іванович

( Склад комісії в редакції Постанови 
КМ N 1497 ( 
1497-96-п ) від
11.12.96, із 
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 
 480
( 
480-97-п ) від 22.05.97, N 1149 ( 

1149-97-п ) від 16.10.97 
)

<< Главная страницаУкраина онлайн