Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти

Верховна Рада України

Постанова № 226/96-ВР від 05.06.1996

<< Главная страница       
      П О С Т А Н О В А

          
  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ


    Про встановлення іменних стипендій 
Верховної Ради

       України студентам 
вищих закладів освіти   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 32, ст. 
154 )   З метою морального і матеріального 
заохочення здобуття вищої
освіти студентами вищих закладів 
 освіти Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є 
:


   1. Заснувати для студентів 
вищих закладів освіти всіх рівнів
акредитації, які виявили особливі 
успіхи в навчанні та науковій
роботі, 500 іменних 
 стипендій Верховної Ради України, у 
тому
числі:

   175 стипендій - студентам вищих закладів освіти I 
і II рівнів
акредитації;

   325 стипендій - студентам вищих 
 закладів освіти III і IV
рівнів акредитації.


   2. Установити розміри 
 іменних стипендій  Верховної  Ради
України 
 з 1 вересня 1996 року виходячи з розмірів 
стипендій,
передбачених для студентів вищих закладів освіти I і II, III 
і IV
рівнів акредитації, які навчаються на відмінно, 
 збільшених на
коефіцієнт 3,2.


   3. Установити, що призначення 
 іменних стипендій студентам
вищих закладів освіти 
провадиться наказами керівників міністерств
і відомств, яким 
 підпорядковані  заклади освіти, щорічно з
1 
вересня на один навчальний рік за наслідками 
екзаменаційних
сесій.


   4. Доручити Міністерству 
 освіти України розподіляти іменні
стипендії між 
міністерствами і відомствами, яким підпорядковані
вищі 
 заклади освіти, у межах кількості стипендій, 
 встановлених
Верховною Радою України.


   5. Міністерству освіти України в 
місячний термін розробити і
за погодженням з Комісією Верховної 
Ради України з питань науки та
народної освіти затвердити 
 положення про порядок призначення
іменних стипендій 
Верховної Ради України.


   6. Кабінету  Міністрів  
України  при  розробці  проектів
державного 
 бюджету щорічно передбачати бюджетні  
асигнування,
необхідні для виплати іменних стипендій 
Верховної Ради України
студентам вищих закладів 
освіти.


 Голова Верховної Ради України    
        
 О.МОРОЗ

 м.Київ, 5 червня 1996 року

     N 226/96-ВР          
  Р О З Р А Х У Н О К


     стипендій Верховної Ради України 
студентам вищих

          
 закладів освіти 
України


———————————————————————————————————————————————————————————————————
Рівень 
акредитації |Розмір стипендії|Кількість|   Сума за 
рік
 вищих навчальних  | Верховної Ради |стипендій|

   закладів    |  
 України   |     
|
———————————————————————————————————————————————————————————————————


  I-II       
 3 936 000 крб.  175   8 265 600 000 
крб.


  III-IV       4 
576 000 крб.  325  17 846 400 000 
крб.

———————————————————————————————————————————————————————————————————


 
 В с ь о г о :         
        26 112 000 000 
крб.

<< Главная страницаУкраина онлайн