Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення доповнень до статей 2 і 26 Закону України "Про вибори народних депутатів України"

Верховна Рада України

Закон № 231/96-ВР від 06.06.1996, нечин.

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

      ( Закон втратив чинність на підставі Закону 
       N 541/97-ВР від 24.09.97 )
 
   Про внесення доповнень до статей 2 і 26 Закону України
       "Про вибори народних депутатів України"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 33, ст.157 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 3623-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 48, ст. 455; 1995 р., N 1, ст. 4) такі доповнення:
 
   1. Частину п'яту статті 2 доповнити абзацом четвертим такого
змісту:
   "Громадяни, які мають судимість за вчинення умисного злочину,
що не погашена і не знята в установленому законом порядку, не
можуть балотуватися або бути обраними  народними  депутатами
України".
 
   2. Абзац  перший  частини  п'ятої статті 26 після слів
"законодавства України" доповнити словами "або наявності у нього
судимості за вчинення умисного злочину, що не погашена або не
знята в установленому законом порядку".
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 6 червня 1996 року
     N 231/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн