Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до класифікаторів

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Наказ № 246 від 07.06.1996, нечин.

<< Главная страница


         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 246 від 07.06.96
   м.Київ
 
 vd960607 vn246
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                       митної служби
    N 866 ( v0866342-99 ) від 28.12.99 )
 
     ( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної
                      митної служби
      N 347 ( v0347342-05 ) від 28.04.2005 )
 
 
        Про внесення змін до класифікаторів
 
 
   Для забезпечення контролю за окремими видами операцій та
підвищення повноти збору та достовірності даних митної статистики
зовнішньої торгівлі України, Н А К А З У Ю:
 
   1. З 1 червня 1996 року внести зміни, та запровадити, для
використання при митному оформленні вантажів і формуванні даних
митної статистики зовнішньої торгівлі України:
   1.1. В  II  розділі  "Особливості  переміщення  товарів"
Класифікатору процедур переміщення товарів через митний кордон
України (додаток 1, затверджений наказом  Державного митного
комітету України  N 57 ( v0057342-95 ) від 16.02.95 р.) вводяться
коди особливостей переміщення товарів:
   - "37" - Переміщення товарів в межах виробничої кооперації
країн СНД (відповідно до Ашгабадської Угоди);
   - "38" - Переміщення товарів в межах виробничої кооперації
(окрім поставок в межах Ашгабадської Угоди);
   - "51" - Переміщення товарів суб'єктами Південнокримської
експериментальної економічної зони "Сиваш" (тимчасово, на термін
проведення експерименту);
   - "52" - Вивезення продукції за контрактами, укладеними на
сільськогосподарських біржах (відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України N 768 ( 768-95-п) від 26.09.95 р.).
   1.2. В класифікаторі звільнень від обкладення ввізним митом
(додаток N 3 до Інструкції "Про порядок обкладення ввізним митом
товарів, що ввозяться в Україну", затвердженої наказом ДМК України
від 31.05.93 р. N 132 ( v0132342-93 ) вводиться код звільнення від
ввізного мита "17" - сировина,  матеріали,  устаткування та
обладнання, які ввозяться в Україну в межах виробничої кооперації
країн СНД, відповідно до Ашгабадської Угоди.
   1.3. В класифікаторі звільнень від обкладення податком на
добавлену  вартість (додаток N 2 до Інструкції про порядок
справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору при
ввезенні товарів в Україну, затвердженої наказом ДМК України від
07.07.94 р. N 202 ( z0161-94 ) вводиться код звільнення від
податку на добавлену  вартість "34" - сировина,  матеріали,
устаткування та обладнання, які ввозяться в Україну в межах
виробничої коопераціїкраїн СНД, відповідно до Ашгабадської Угоди.
 
   2. Управлінню статистики, контролю і аналізу (Овдієнко Н.Т)
спільно з ТІАМУ (Копосов С.А.) до 01.07.96 р. забезпечити внесення
необхідних змін до нормативно-довідкової бази та програмного
забезпечення.
   3. Начальникам  митних  установ  забезпечити інформування
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, що знаходяться
в зоні діяльності відповідних митних установ, про обов'язкове
використання при заповненні зазначених граф вантажної митної
декларації вищенаведених кодів.
   4. Управлінню справами  (Максимову  Ю.Ю.)  забезпезпечити
тиражування та доведення цього наказу до митних установ.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного митного комітету України Яценко С.А.
 
 Голова комітету                    Л.Деркач

<< Главная страницаУкраина онлайн