Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до деяких рішень Уряду України

Кабінет Міністрів України

Постанова № 621 від 08.06.1996

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 8 червня 1996 р. N 621
                Київ
 
        Про внесення змін до деяких рішень
             Уряду України
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 556 ( 556-2001-п ) від 23.05.2001 
      N 1183 ( 1183-2002-п ) від 19.08.2002 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести зміни до деяких рішень Уряду України  згідно  з
додатком.
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.39
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 8 червня 1996 р. N 621
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до деяких рішень Уряду України
 
   1. У додатках 1-4, 6-10 до постанови Ради Міністрів УРСР від
25 травня 1982 р. N 301 "Про відповідальність за порушення
лісового  законодавства" (ЗП УРСР, 1982 р., N 6, ст. 56; 1994 р.,
N 3, ст. 53; 1995 р., N 3, ст. 65) слова "мінімальної заробітної
плати" замінити словами "неоподатковуваного мінімуму  доходів
громадян".
   2. В абзаці третьому пункту 5 постанови Кабінету Міністрів
УРСР від 24 червня 1991 р. N 46 ( 46-91-п ) "Про порядок
формування системи професійної підготовки, підвищення кваліфікації
та перепідготовки  вивільнюваних  працівників  і  незайнятого
населення" (ЗП УРСР, 1991 р., N 6, ст. 49; ЗП України, 1994 р.,
N 10, ст. 261) слова "мінімальних заробітних плат" замінити
словами "неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
   3. У додатку до постанови Кабінету Міністріва України від 29
липня 1992 р. N 432 ( 432-92-п ) "Про відповідальність за шкоду,
заподіяну лісу та природним об'єктам рослинного світу"  (ЗП
України, 1992 р., N 9, ст. 210; 1994 р., N 3, ст. 53; 1995 р., N
3, ст. 65) слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами
"неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
 
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 556
( 556-2001-п ) від 23.05.2001 )
 
   5. У   пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
26 лютого 1993 р. N 143 ( 143-93-п ) "Про порядок справляння і
розміри збору    за реєстрацію об'єднань громадян" (ЗП України,
1993 р., N 7, ст. 147; 1994 р., N 6, ст. 155) слова "мінімальних
розмірів заробітної плати" замінити словами "неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян".
   6. У пункті   2 постанови Кабінету Міністрів України від
26 лютого 1993 р. N 144 ( 144-93-п ) "Про порядок реєстрації
символіки об'єднань громадян" (ЗП України, 1993 р., N 7, ст. 148;
1994 р., N 6, ст. 155) слова "мінімальних розмірів заробітної
плати" замінити  словами  "неоподатковуваних мінімуми доходів
громадян".
   7. В абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 27 квітня 1993 р. N 302 ( 302-93-п ) "Про порядок
реєстрації   адвокатських об'єднань" (ЗП України, 1993 р., N 10,
ст. 198) слова "трьох мінімальних заробітних плат"  замінити
словами "десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
   8. У додатках 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від
1 червня 1993 р. N 399 ( 399-93-п ) "Про розміри компенсації за
добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин,
занесеним до Червоної книги України" (ЗП України, 1993 р., N 11,
ст. 226) слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами
"неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
   9. У додатку   до постанови Кабінету Міністрів України від
28 жовтня 1993 р. N 884 ( 884-93-п ) "Про перелік послуг
Держпатенту і Державної комісії по випробуванню та охороні сортів
рослин  Міністерства сільського господарства і продовольства,
пов'язаних із забезпеченням прав на сорти рослин, та розміри їх
оплати" (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 61; 1994 р., N 11, ст. 269)
слова "мінімальної заробітної плати, без індексації" замінити
словами "неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
   10. У додатках 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 січня 1994 р. N 41 ( 41-94-п ) "Про затвердження такс для
обчислення  розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок
незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та
інших   об'єктів водного промислу" (ЗП України, 1994 р., N 5,
ст. 125) слова "мінімальних заробітних плат" замінити словами
"неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
   11. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 22 лютого 1994 р. N 102 ( 102-94-п ) "Про розмір плати
за видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю"
(ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 151) слова "п'яти мінімальних
заробітних  плат"  замінити словами "десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян".
 
   ( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1183
( 1183-2002-п ) від 19.08.2002 ) 
 
   13. У додатках 1-12 до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 1995 р. N 239 ( 239-95-п ) "Про такси для обчислення
розміру  шкоди,  заподіяної  порушенням  законодавства  про
природно-заповідний фонд України" (ЗП України, 1995 р., N 7, ст.
163) слова "мінімальної заробітної  плати"  та  "мінімальних
розмірів  заробітної  плати"  замінити  відповідно  словами
"неоподатковуваного   мінімуму   доходів   громадян"   та
"неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО

<< Главная страницаУкраина онлайн