Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про лист Головної державної податкової інспекції України від 25.03.96 N 10-114/10-1981

Вищий арбітражний суд

Лист № 01-8/211 від 11.06.1996, нечин.

<< Главная страница       
   ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ


          
     Л И С Т

 N 01-8/211 від 
11.06.96

   м. Київ

 vd960611 
vn01-8/211

          
           
Арбітражним судам України

 ( Лист відкликано на підставі Листа 
Вищого господарського суду
  N 01-8/1042 ( 

v1042600-01 ) від 02.10.2001 )     Про лист Головної державної 
податкової інспекції

       України від 
25.03.96 N 10-114/10-1981   Головна державна податкова 
 інспекція України листом від
25.03.96 N 
10-114/10-1981 "Про перерахування до бюджету орендної
плати" 
повідомила підпорядкованим їй органам, що у разі 
 несплати
платником орендної плати до бюджету або сплати 
 її у занижених
розмірах державні податкові інспекції можуть 
стягувати ці кошти за
рішенням арбітражного суду.

   У зв'язку з викладеним вважаємо за необхідне 
 звернути увагу
арбітражних судів на таке.

   У відповідності зі статтею 256 
 Цивільного кодексу України
( 
1540-06 ) наймодавець (орендодавець) зобов'язаний 
передати майно
у тимчасове користування наймачеві, тобто орендарю, 
 а останній -
сплачувати обумовлену договором орендну 
 плату. Отже у  разі
невиконання орендарем 
 свого зобов'язання щодо внесення орендної
плати, вона 
 підлягає стягненню орендодавцем, а  не  
органом
податкової служби (стаття 19 Закону України "Про оренду 
державного
майна" ( 
2269-12 ).

   Коло орендодавців визначено статтею 5 
 Закону України "Про
оренду державного майна" (в редакції 
Закону України від 14.03.95
( 

98/95-вр ). При цьому згідно з 
пунктом 19 розділу VII Переліку
документів, по яких 
 стягнення заборгованості  провадиться  в
безспірному 
 порядку на підставі виконавчих написів нотаріальних
контор, 
 затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 12.10.76
N 483, 
 заборгованість з  орендної плати підлягає 
 стягненню у
порядку, встановленому цим Переліком.

   Таким чином до внесення відповідних змін у 
 названий Перелік
спори про стягнення заборгованості з 
 орендної плати арбітражним
судам не підвідомчі.

   Про викладене повідомляється в порядку 
інформації.

 Заступник Голови Вищого
 Арбітражного Суду 
України           
   А. Осетинський


<< Главная страницаУкраина онлайн