Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку використання геодезичних даних та топографічних планів масштабів 1:500-1:5000

Укргеодезкартографія

Наказ № 66 від 12.06.1996

<< Главная страница


 

    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ 
ТА КАДАСТРУ

         
 ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 66 від 12.06.96 
         
 Зареєстровано в Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          11 липня 
1996 р.
 vd960612 vn66        
     за N 351/1376   Про затвердження Порядку використання геодезичних 
даних

     та топографічних планів 
масштабів 1:500-1:5000   З метою запровадження ринкових 
 відносин при відпуску та
використанні 
топографо-геодезичної продукції (геодезичних даних та
топографічних планів 
масштабів 1:500-1:5000 та інше), виготовлених
за рахунок 
 держбюджетних асигнувань, а також вирішення 
 питань
повернення зазначених коштів у бюджет Н А К А З У 
Ю:


   1. Затвердити  Порядок 
 використання геодезичних даних та
топографічних 
планів масштабів 1:500-1:5000, що додається.

   2. Надіслати  зазначений  
Порядок  суб'єктам  господарчої
діяльності, що  
використовують  вказану  
 топографо-геодезичну
продукцію.

   Інспекції державного  геодезичного 
  нагляду   Головного
управління здійснювати  
контроль  за правильністю 
 використання
топографо-геодезичної продукції та її оплату.

   4. Контроль  за  
виконанням  наказу покласти на першого
заступника 
начальника Головного управління П.О.Романишина.

 Начальник Головного 
управління           
   А.Бондар


          
           
   Затверджено

          
          наказом 
Укргеодезкартографії

          
          від 12 
червня 1996 року N 66


          
     Порядок

   використання геодезичних даних та 
топографічних планів

          
  масштабів 1:500-1:5000


   Цей порядок розроблено відповідно 
 до постанови  Кабінету
Міністрів України від 12 листопада 
1992 року N 622 ( 
622-92-п ),
який встановлює механізм 
повернення коштів у бюджет та розмір
оплати 
користувачами топографо-геодезичної продукції, виготовленої
за рахунок 
держбюджетних асигнувань.

   До топографо-геодезичної  продукції,  
зазначеної  у цьому
Порядку, відносяться - геодезичні дані 
 (координати та відмітки
геодезичних пунктів), 
 топографічні плани масштабів 1:500-1:5000,
замальовки пунктів та 
інші обчислювальні матеріали.

   Дія цього Порядку поширюється на всіх 
користувачів незалежно
від форм власності.


   1. Підставою для 
 відпуску вказаної  топографо-геодезичної
продукції є 
 заява  довільної  форми, в якій вказується 
 вид
продукції, її кількість та мета використання. Заява 
 подається в
Укргеодезкартографію або її підвідомчі 
 підприємства, згідно з
переліком, що додається.

   2. Органам державного 
 управління для власного користування
зазначена продукція 
надсилається за їх замовленням безоплатно.

   3. Вказана топографо-геодезична 
 продукція використовується
споживачами з дотриманням вимог 
законодавства про авторське право.

   4. Відпуск  зазначеної 
 продукції проводиться, виходячи із
вартості її 
виготовлення.

   5. Видача  чи  передача 
 топографо-геодезичної  продукції
суб'єктам підприємницької 
 діяльності для  використання  її  в
комерційних 
цілях  при  виконанні  господарчо-договірних 
 робіт
здійснюється за умовами, передбаченими цим Порядком.

   6. Кошти  за  
 зазначену  продукцію  її  
користувачами
перераховуються на рахунок  
Укргеодезкартографії:  141633  ГОУ
Промінвестбанку м.Києва МФО 
300012 код 00034134.

   7. Облік коштів, одержаних за 
топографо-геодезичну продукцію
виконує Укргеодезкартографія,  а 
 також здійснює перерахування
коштів у державний бюджет 
згідно з чинним законодавством.

   8. Контроль за правильністю 
використання вказаної продукції
та її оплатою 
 здійснюється  Інспекцією державного 
геодезичного
нагляду.

   9. Порядок погоджений з 
 Мінфіном України та 
 Мінекономіки
України.


        
           
     Додаток

          
      до Порядку використання 
геодезичних

          
      даних  та  топографічних 
 планів

          
      масштабів 1:500-1:5000


          
     Перелік

      підвідомчих підприємств 
Укргеодезкартографії


   1. Українське аерогеодезичне 
 підприємство (УкрАГП) (252005,
м.Київ, вул.Червоноармійська, 69, 
тел.226-33-09).

   2. Український державний 
 науково-виробничий інститут зйомок
міст та  
 геоінформатики  (Укргеоінформ)  (253094,  
 м.Київ,
вул.Попудренка, 54, тел.552-02-00).

   3. Підприємство  
 "Східгеоінформ"   (310078,   
м.Харків,
вул.Іванова, 27, тел.47-81-06).

   4. Підприємство  
"Київгеоінформатика"  (253094,  
 м.Київ,
вул.Попудренка, 54, тел.552-02-20).

   5. Підприємство   
"Подільськгеодезкартографія"   (286027,
м.Вінниця, 
вул.Келецька, 63, тел. 46-47-25).

   6. Підприємство 
"Донбасмаркшейдерія" (343400, Донецька обл.
м.Артемівськ, 
вул.Комсомольська, 24, тел.2-25-52).

   7. Підприємство 
"Кримгеоінформатика" (333053, м.Сімферополь,
вул.Суходольна, 
169/105а).

<< Главная страницаУкраина онлайн