Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. N 698

Кабінет Міністрів України

Постанова № 648 від 13.06.1996

<< Главная страница


 

          
   П О С Т А Н О В А

          
від 13 червня 1996 р. N 648

          
      Київ


      Про внесення змін і 
доповнень до постанови

          
 Кабінету Міністрів України

          
від 11 грудня 1992 р. N 698   З метою виконання  вимог  
Указу Президента України від
12 травня 1996 р. N 333 
( 
333/96 ) "Про невідкладні заходи 
 щодо
забезпечення  своєчасної  виплати  заробітної 
 плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат" і на 
виконання розпорядження
Президента України від 16 квітня 1996 р. 
 N 86 ( 
86/96-рп ) "Про
удосконалення порядку 
здійснення службових відряджень керівників
центральних і місцевих 
органів державної виконавчої влади" Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в 
л я є:


   1. Внести такі зміни 
 і доповнення до постанови Кабінету
Міністрів 
України від 11 грудня 1992 р. N 698 ( 
698-92-п 
 ) "Про
вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за 
кордон":

   а) абзаци  перший-четвертий  пункту 
 1 викласти у такій
редакції:

   "1. Установити,  що рішення про 
 службове відрядження за
кордон, в тому числі до країн СНД 
та Балтії, приймається щодо:

   членів Президії  Кабінету  Міністрів 
 України,  Кабінету
Міністрів  України  та 
 керівників інших центральних органів
державної 
 виконавчої влади  та  їх  заступників,  
керівників
структурних підрозділів апарату Кабінету 
 Міністрів України -
Прем'єр-міністром України, 
 а в його  відсутність  -  
Першим
віце-прем'єр-міністром України;

   інших працівників  апарату  Кабінету 
 Міністрів України -
Міністром Кабінету Міністрів 
 України, а в його відсутність -
першим 
заступником Міністра Кабінету Міністрів України;

   керівників районних  державних  
 адміністрацій  та  їх
заступників,  
керівників  інших  місцевих  органів  
державної
виконавчої влади та їх заступників - керівником органу 
державної
виконавчої влади вищого рівня, а в його 
 відсутність - першим
заступником керівника органу вищого 
рівня";

   б) у пункті 5:

   в абзаці першому слова "Раді 
 Міністрів Республіки Крим"
замінити словами "Уряду 
Автономної Республіки Крим";

   в абзаці третьому слова "заступниками міністрів і 
 керівників
відомств  із  відповідних  питань" 
 замінити словами "першими
заступниками міністрів і 
керівників відомств".

   2. Визнати таким, що втратив 
чинність, останній абзац п. 7
постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 березня 1995 р. N 182
( 

182-95-п ) "Про нові норми 
 відшкодування витрат на службові
відрядження в межах 
України та на територію держав-учасниць СНД" в
редакції    
постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня
1995 р. N 339 ( 

339-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 136; 
97,
ст. 186).   Прем'єр-міністр України    
       П.ЛАЗАРЕНКО


       
 Міністр

   Кабінету Міністрів України    
      В.ПУСТОВОЙТЕНКО


   Інд.52

<< Главная страницаУкраина онлайн