Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про ранги державних службовців

Кабінет Міністрів України

Постанова № 658 від 19.06.1996

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 19 червня 1996 р. N 658
                Київ
 
        Про затвердження Положення про ранги
            державних службовців
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 237 ( 237-2005-п ) від 30.03.2005
      N 103 ( 103-2006-п ) від 01.02.2006
      N 1431 ( 1431-2006-п ) від 18.10.2006 }
 
 
   Відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Положення  про  ранги  державних  службовців
(додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.49
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 19 червня 1996 р. N 658
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про ранги державних службовців
 
 
   1. Ранги присвоюються державним службовцям в індивідуальному
порядку відповідно до  займаної  посади,  рівня  професійної
кваліфікації та результатів роботи.
   Особам, які  вперше  зараховані  на  державну  службу,
присвоюється,  як  правило, найнижчий ранг, передбачений для
відповідних категорій посад.
 
   2. Ранги,  які  відповідають  посадам  першої категорії,
присвоюються Президентом України, другої категорії - Кабінетом
Міністрів  України,  крім  рангів, що присвоюються державним
службовцям  -  працівникам  Апарату  Верховної Ради України.
Пропозиції щодо присвоєння рангів, які відповідають посадам першої
та  другої  категорій,  вносить  Головдержслужба за поданням
відповідних державних органів. ( Абзац перший пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 237 ( 237-2005-п ) від
30.03.2005 )
   Ранги, що відповідають посадам другої категорії, державним
службовцям  -  працівникам  Апарату  Верховної  Ради України
присвоюються Головою Верховної Ради України. ( Пункт 2 доповнено
абзацом  згідно з Постановою КМ N 237 ( 237-2005-п ) від
30.03.2005 )
   Ранги керівникам місцевих органів державної виконавчої влади,
головам місцевих Рад, що відповідають посадам третьої - п'ятої
категорій, присвоюються відповідно керівником органу державної
виконавчої влади чи головою Ради вищого рівня.
   Ранги іншим  керівникам і спеціалістам органів державної
виконавчої влади та місцевого самоврядування, що відповідають
посадам третьої - сьомої категорій, присвоюються за місцем роботи
керівниками цих органів.
 
   3.  Ранги присвоюються державним службовцям одночасно з
прийняттям їх на державну службу. { Абзац перший пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 1431 ( 1431-2006-п ) від 18.10.2006 }
 
   Особам, призначеним на  посади  державних  службовців  з
установленням випробування, ранги присвоюються з урахуванням його
результатів.
 
   4. Через два роки після присвоєння державному службовцю
відповідного  рангу  керівник  державного органу за поданням
безпосереднього керівника розглядає питання  щодо  можливості
присвоєння йому чергового рангу. Позитивне рішення приймається за
умови успішної роботи державного службовця.
   Черговий ранг не може бути присвоєний державному службовцю,
до якого протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні
стягнення, а також у період проведення службового розслідування
або перебування під слідством.
   Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може
застосовуватися до державного службовця як захід дисциплінарного
впливу.
 
   5. За виконання особливо відповідальних завдань державному
службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах
відповідної категорії посад.
 
   6. У разі призначення державних службовців на посади більш
високої категорії їм присвоюється ранг у межах категорії посад,
які вони зайняли.
   Державним службовцям, які призначаються на посаду більш
високої категорії та мають ранг у межах цієї категорії, може бути
залишено  попередній  або  присвоєно наступний ранг у межах
відповідної категорії посад. { Абзац другий пункту 6 в редакції
Постанови КМ N 1431 ( 1431-2006-п ) від 18.10.2006 }
   У разі залишення попереднього рангу наступний ранг державному
службовцю присвоюється з урахуванням часу присвоєння попереднього
рангу.
 
   7. За сумлінну працю державному службовцю у разі звільнення з
державної служби у зв'язку з виходом на пенсію може бути присвоєно
черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо він
має найвищий ранг у такій категорії посад.
 
   Державному службовцю,  якому  присвоєно ранг поза межами
категорії посад у зв'язку з виходом на  пенсію  достроково
відповідно до  Закону  України  "Про  зайнятість  населення"
( 803-12 ), на пільгових умовах або у зв'язку з визнанням його
інвалідом I чи II групи у період перебування на державній службі
та який потім повернувся на державну службу, вдруге ранг поза
межами категорії посад не присвоюється.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 103 ( 103-2006-п ) від
01.02.2006 )
 
   8. Якщо  державний службовець перейшов на посаду нижчої
категорії або залишив державну службу, на яку потім повернувся, за
ним зберігається присвоєний ранг.
 
   9. Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за
вироком суду.
 
   10. Присвоєння, зміна, позбавлення рангу за вироком суду
оформляється  наказом  чи розпорядженням керівника державного
органу, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці
державного службовця.
 
   11. Надбавка за ранг провадиться з дня його присвоєння.
   Державному службовцю, який працює неповний робочий  день
(тиждень),  надбавка  за  ранг  здійснюється  пропорційно
відпрацьованому часу.
   Особам, які призначені на посади державних службовців з
терміном випробування і мають ранги, присвоєні за попереднім
місцем роботи, надбавка за ранг у період випробування провадиться
відповідно до цього рангу.
   Розміри надбавок за ранги державних службовців установлені
постановами Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1994 р. N 855
( 855-94-п ) та від 25 грудня 1995 р. N 1043 ( 1043-95-п ).

<< Главная страницаУкраина онлайн