Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 216 від 19.06.1996

<< Главная страница


 

          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 216 від 19.06.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          26 липня 
1996 р.
 vd960619 vn216        
    за N 389/1414   Про затвердження Інструкції про 
виготовлення і правила

   користування Єдиним квитком для 
 дітей-сиріт і дітей,

       які залишилися 
без піклування батьків   Відповідно  до постанови 
 Кабінету Міністрів України від
5 квітня 1994 року N 
226 ( 
226-94-п ) "Про поліпшення 
 виховання,
навчання,  соціального  захисту та 
 матеріального забезпечення
дітей-сиріт і дітей, які 
 залишилися без піклування батьків",
Н А К А З У 
Ю:


   1. Затвердити  Інструкцію 
 про  виготовлення  і  правила
користування 
Єдиним  квитком  для  дітей-сиріт  і дітей, 
 які
залишилися без піклування батьків та зразок Єдиного 
 квитка для
дітей-сиріт і дітей, які залишилися 
без піклування батьків, що
додаються.

   2. Міністерству  освіти 
  Автономної  Республіки  Крим,
управлінням 
освіти обласних, Київської і Севастопольської міських
державних 
адміністрацій, ректорам (директорам) вищих 
навчальних
закладів, директорам профтехучилищ забезпечити 
 до  1  вересня
1996 року виготовлення квитків, 
 організацію обліку їх і видачі
дітям-сиротам і дітям, які 
залишилися без піклування батьків.

   3. Наказ Міністерства освіти 
України від 10 серпня 1994 року
N 249 "Про затвердження зразка Єдиного 
квитка для дітей-сиріт і
дітей, які залишилися 
 без піклування батьків, і Інструкції про
нього" 
скасувати.

   4. Даний наказ з 
 додатками опублікувати в "Інформаційному
збірнику 
Міністерства освіти України".

   5. Контроль за виконанням 
 наказу покласти на заступників
Міністра Савченко О.Я. і 
Бабака В.П.

 Міністр       
           
    М.З.Згуровський


          
           
   Затверджено

          
         наказом 
 Міністерства освіти

          
         України від 
19.06.96 р. N 216


          
     Інструкція

     про виготовлення і правила 
користування Єдиним

     квитком для дітей-сиріт і дітей, 
які залишилися

          
  без піклування батьків


   1. Інструкцію про виготовлення 
і правила користування Єдиним
квитком для дітей-сиріт і дітей, які 
 залишилися без піклування
батьків розроблено 
 відповідно до постанови Кабінету 
 Міністрів
України від 5 квітня 1994 року N 226 ( 

226-94-п ) "Про поліпшення
виховання, 
 навчання,  соціального  захисту  та  
матеріального
забезпечення дітей-сиріт і дітей, які 
залишилися без піклування
батьків".

   2. Єдиний  квиток  
виготовляється  Міністерством  освіти
Автономної Республіки 
 Крим,  управліннями  освіти  
 обласних,
Київської та Севастопольської міських 
 державних адміністрацій,
міністерствами і   
 відомствами,    яким    
підпорядковані
навчально-виховні заклади, за зразком, затвердженим 
Міністерством
освіти, за погодженням з Міністерством 
 культури і  мистецтв,
Міністерством у справах молоді і 
спорту, Міністерством транспорту,
Державним комітетом по житлово-комунальному 
господарству.

   3. Єдиний  квиток  
 затвердженого  зразка  надає  право
дітям-сиротам 
і дітям, які залишилися без піклування батьків, що
виховуються 
 або навчаються у навчально-виховних закладах, 
 на
безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, 
спортивних
споруд, безплатний проїзд у громадському 
міському (приміському)
транспорті (крім таксі).

   4. Квиток виготовляється з картону 
розміром 10 см x 7,5 см.

   5. На лицьовій стороні квитка (на 
середині верхньої частини)
повинен бути зображений малий герб 
України (висотою 20 мм, шириною
15 мм), знизу (15 мм) великими 
 буквами (висотою 5 мм) напис
"Єдиний 
квиток".

   На внутрішньому боці квитка повинні бути 
позначені: номер і
серія квитка, кому виданий 
(прізвище, ім'я, по батькові), ким
виданий.

   На правому боці квитка поміщається витяг з 
постанови Кабінету
Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 226 ( 

226-94-п ) про
права власника 
цього квитка.

   6. Бланки Єдиного квитка 
 є документом суворої звітності,
знаходяться на 
 збереженні в міністерствах і відомствах, 
 яким
підпорядковані навчально-виховні заклади, в 
 Міністерстві освіти
Автономної Республіки Крим, управліннях 
освіти обласних, Київської
і Севастопольської міських державних 
 адміністрацій, в районних
(міських) управліннях  
(відділах)  освіти, які видають бланки
Єдиних  
квитків  за  заявками  під  розписку  
 керівникам
навчально-виховних закладів. У розписці 
 повинні бути зазначені
номери отриманих бланків.

   Видача бланків іншим працівникам 
 за дорученням керівника
навчально-виховного закладу 
допускається лише як виняток.

   Бланки реєструються  в журналі 
 за формою, що додається,
прошнурованому, 
пронумерованому і скріпленому сургучевою печаткою
і підписом 
 керівників вищезазначених установ, а також 
керівником
навчально-виховного закладу.

   7. Бланки квитків, журнали 
зберігаються на рівні з грошовими
документами у вогнетривкій 
 шафі, а  при  зміні  керівництва
передаються 
при прийманні справ за актом.

   8. На Єдиному квитку внизу, в 
лівому кутку бланка, ставиться
гербова печатка навчально-виховного 
закладу.

   9. Квитки видаються дітям-сиротам і 
дітям, які залишилися без
піклування батьків,  що  
знаходяться  в дитячих будинках або
навчаються в 
школах-інтернатах, дитячих будинках сімейного типу, у
загальноосвітніх 
школах,  професійних навчально-виховних, вищих
навчальних 
закладах. У  навчально-виховних  закладах  
ведеться
спеціальний облік Єдиних квитків. Квиток 
 дійсний за наявності
фотографії, печатки і підпису керівника 
даного закладу.

   10. Єдиний квиток 
 знаходиться у студентів, учнів шкіл 
і
професійних  навчально-виховних  закладів.  За  
згодою  учнів
I-IV класів квитки можуть 
 зберігатися  у  вихователя групи.
Використовуються 
під час індивідуальних поїздок,  
відвідування
видовищних заходів. Колективне відвідування 
 видовищних заходів
здійснюється за попередніми заявками або 
 домовленістю керівників
установ і організацій, які їх 
проводять.

   11. Загублені і пошкоджені квитки 
 поновлюються за рішенням
адміністрації навчального 
 закладу у місячний термін. Використані
квитки підлягають списанню 
і знищенню за актом, який зберігається
у навчальному закладі 3 
роки.

   12. Відповідальність за зберігання 
 бланків Єдиного квитка,
правильне їх  оформлення 
 і видачу покладається на керівників
дитячих 
будинків, шкіл-інтернатів, інших навчально-виховних  
і
навчальних закладів.

   13. Єдиний квиток видається на 5 
 років на час перебування
вихованців, учнів, 
студентів у даному закладі.


          
           
    Затверджено

          
          Наказом 
Міністерства освіти

          
          України 
від 19.06.96 N 216


          
    Герб України


          
    Єдиний квиток

N ___________________________ 
серія ______________________________

          
      Призвіще 
___________________________

   Місце для фотокартки  Ім'я 
_______________________________

          
      По батькові 
________________________

          
      Рік народження 
_____________________
Назва навчально-виховного закладу та його адреса 
_________________
__________________________________________________________________

 Керівник 
навчально-виховного
 закладу

   М.П.       
    Виданий "___" ______________ 19__ р.

          
      Дійсний до "___" ___________ 19__ 
р.

          
      Продовжено до "___" ________ 19__ 
р.

 Керівник навчально-виховного
 закладу

   М.П.

   На підставі постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 квітня
1994 року N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, 
 соціального
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт 
 і дітей, які
залишилися без піклування батьків" 
 Єдиний квиток дає право його
власнику на безплатне відвідування 
кінотеатрів, виставок, музеїв,
спортивних споруд,  а також 
 безплатний проїзд у громадському
міському 
(приміському) транспорті (крім таксі).


   Квиток дійсний на всій території 
України.

   Передавання квитка іншим особам не 
дозволяється.


        
           
 Додаток

          
до Інструкції  про виготовлення і  
правила

          
користування Єдиним квитком для дітей-сиріт

          
і дітей, які залишилися без піклування батьків,

          
затвердженої  наказом  Міністерства  освіти

          
України від 19.06.96 р. N 216


   Навчально-виховний заклад 
___________________________________


          
      Журнал

          
обліку видачі Єдиних 
квитків
 ————————————————————————————————————————————————————————————————— 

| N |Прізвище, ім'я,|Рік  |Клас, |Номер|Дата|Осо- |Дата 
 |Осо- |
|п\п|по батькові уч-|народ-|група,|квит-|ви- 
|бистий|повер-|бистий|
|  |ня (студента) |ження |курс |ка 
 |дачі|підпис|нення 
|підпис|
|———|———————————————|——————|——————|—————|————|——————|——————|——————|
| 
1 |    2    | 3  | 4 
 | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 
 
|
 ————————————————————————————————————————————————————————————————— 


<< Главная страницаУкраина онлайн