Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про заходи щодо запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва

Кабінет Міністрів України

Постанова № 666 від 20.06.1996, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 20 червня 1996 р. N 666
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 143 ( 143-2005-п ) від 23.02.2005 )
 
        Про заходи щодо запровадження марок
        акцизного збору на алкогольні напої
           вітчизняного виробництва
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
    N 852 ( 852-96-п ) від 30.07.96 )
 
  ( Додатково див. Постанову ВР N 363/96-ВР від 12.09.96 )
 
 
 
   У зв'язку із зверненням Уряду України до Верховної Ради
України з пропозицією щодо вироблення та реалізації з 1 вересня
1996 р. алкогольних напоїв за умови їх обклеювання марками
акцизного збору, з метою проведення відповідних робіт Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити, що з 1 вересня 1996 р. алкогольні напої із
вмістом спирту етилового більш як 8,5 відсотка, які виробляються,
зберігаються, транспортуються чи реалізуються без обклеювання їх
марками акцизного збору, крім тих, що експортуються за межі митних
кордонів України, підлягають конфіскації або знищенню відповідно
до законодавства України.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 852
( 852-96-п ) від 30.07.96 )
 
   2. Міністерству  фінансів  разом  з  Національним банком
забезпечити до 1 серпня 1996 р. виготовлення необхідної кількості
марок акцизного збору.
   Міністерству фінансів  і  Головній  державній  податковій
інспекції укласти в тижневий термін договір з Національним банком
на виготовлення марок акцизного збору на  алкогольні  напої
вітчизняного виробництва, у кількості, яка забезпечить виробництво
і торгівлю маркованими виробами до 1 лютого 1997 року.
 
   3. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській  міським державним адміністраціям, Державному
комітетові по харчовій промисловості, Державному комітетові з
питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості
забезпечити проведення інвентаризації станом на 24 серпня 1996 р.
залишків алкогольних напоїв на підприємствах і в організаціях
оптової та роздрібної торгівлі, підприємствах - виробниках цієї
продукції.
   Головній державній  податковій  інспекції   забезпечити
реалізацію марок акцизного збору у кількості, що відповідає
інвентаризаційним залишкам.
   Зазначеним підприємствам та організаціям до 1 вересня 1996 р.
наклеїти марки акцизного збору на  інвентаризаційні  залишки
алкогольних напоїв.
 
   4. Міністерству  фінансів профінансувати витрати Головної
державної  податкової  інспекції  на  придбання  виготовлених
Національним банком марок акцизного збору за рахунок коштів
резервного фонду Кабінету Міністрів України.
 
   5. Запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої
вітчизняного виробництва покладається на Державний комітет по
харчовій промисловості, Державний комітет з питань садівництва,
виноградарства  та  виноробної промисловості, Уряд Автономної
Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські
державні адміністрації.
 
   6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Головну
державну податкову інспекцію.
 
 
 
   Прем'єр-міністр України         П.ЛАЗАРЕНКО
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України       В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.22

<< Главная страницаУкраина онлайн