Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку оформлення відстрочок по платежах до Державного, галузевих і регіональних фондів охорони праці та строку сплати відстрочених сум платежів пені і фінансових санкцій

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Наказ № 123/103 від 20.06.1996

<< Главная страница


 

         
 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА 
ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


          
    Н А К А З

 N 123/103 від 20.06.96  
      Зареєстровано в Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          10 липня 
1996 р.
 vd960620 vn123/103       
   за N 347/1372    Про затвердження Порядку оформлення 
 відстрочок по

    платежах до Державного, 
 галузевих і регіональних

    фондів охорони праці та строку 
 сплати відстрочених

       сум платежів 
пені і фінансових санкцій   На виконання ст.28 Закону 
 України "Про Державний бюджет
України на 1996 рік" ( 

96/96-ВР ) Н А К А З У Є М О:


   Затвердити Порядок оформлення 
 відстрочок по платежах  до
Державного, галузевих і 
регіональних фондів охорони праці та строк
сплати відстрочених 
 сум платежів пені і фінансових  
санкцій
(додається).

 Заступник Міністра
 фінансів 
України           
       
 В.М.Матвійчук

 Голова Державного комітету України
 по 
нагляду за охороною праці        
     С.П.Ткачук


          
           
 Затверджено

          
       наказом Міністерства  
  фінансів

          
       України і  
Державного  комітету

          
       України по нагляду 
 за охороною

          
       праці від 20 червня 
 1996  року

          
       N 123/103


          
     Порядок

    оформлення відстрочок за платежами 
до Державного,

    галузевих і регіональних 
фондів охорони праці та

    строк сплати відстрочених 
 сум платежів пені і

          
   фінансових санкцій


   Міністерство фінансів України, 
 Державний комітет України по
нагляду за охороною праці на виконання 
ст.28 Закону України "Про
Державний бюджет України на 
 1996 рік" ( 
96/96-ВР ) встановлюють
такий порядок 
оформлення відстрочки за платежами до Державного,
галузевих 
 і регіональних фондів охорони праці та строк 
сплати
відстрочених сум платежів пені і фінансових санкцій.


   1. Підприємства всіх форм власності, 
які на 1 січня 1996 року
при заповненні форм бухгалтерської звітності у 
графі "Галузь" (вид
діяльності) відобразили промислову, транспортну, 
агропромислову та
будівельну  діяльність  відповідно  до 
 Класифікатора галузей
народного господарства  і 
 мають  заборгованість  по  сплаті
обов`язкових 
 відрахувань до галузевих і регіональних 
 фондів
охорони праці на 1 січня 1996 року, а також сум пені та 
фінансових
санкцій, що були нараховані їм станом на 1 січня 1996 року і 
також
не сплачені, мають право на відстрочення строку сплати 
зазначених
платежів до 1 грудня 1996 року без нарахування пені.

   Таке ж право мають галузеві фонди 
 охорони праці стосовно
перерахувань  до  
Державного  фонду охорони праці в 
 частині
заборгованих платежів підприємств.

   2. Рішення  про  
 відстрочку  приймається  щодо  
 сум
заборгованості, не сплаченої на дату 
 винесення рішення, без
нарахування пені. Відстрочка 
надається, починаючи з 1 січня 1996
року.

   3. Для одержання 
 відстрочки платники-підприємства подають
заяви до 
відповідних галузевих і регіональних фондів охорони праці
за місцем 
реєстрації на повну суму коштів, які не надійшли згідно
із 
затвердженими нормативами відрахувань.

   Галузеві фонди  для  одержання 
 відстрочки звертаються до
Державного фонду охорони 
праці.

   4. Зазначені в пункті 3 органи 
розглядають заяву, приймають
рішення протягом 5 днів та 
повідомляють платника.

   5. У разі непогашення 
 платником вказаної заборгованості у
строк до 30 листопада 
1996 року включно, з 1 грудня 1996 року суми
несплачених внесків вважаються 
недоїмкою і галузеві та регіональні
фонди охорони праці до 
 таких  платників  вживають  заходів,
передбачених 
чинним законодавством по стягненню недоїмки та пені.

   6. Про наявність недоїмки 
 за платежами, у  тому  числі
відстроченої, 
 відповідно до положень ст.28 Закону "Про Державний
бюджет України 
на 1996 рік" ( 
96/96-ВР ) галузеві і 
 регіональні
фонди охорони праці повідомляють 
 Державний комітет України по
нагляду за охороною праці 
щоквартально до 30 числа, наступного за
звітним періодом 
місяця.


   7. Оскільки статтею 28 Закону "Про 
Державний бюджет України
на 1996 рік" ( 
 
96/96-ВР ) припинено до 1 січня 1997 
року дію
пункту 3 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 
 січня
1993 року 
8-93 "Про стягнення не 
 внесених у строк податків і
неподаткових платежів" та пункту 5 статті 
11 Закону "Про систему
оподаткування" ( 
1251-12 
) щодо строків сплати донарахованих сум
пені, фінансових санкцій. 
 Державний фонд України по нагляду за
охороною праці 
визначає такий порядок їх сплати.

   7.1. Підприємства,  
установи  та  організації  всіх форм
власності та 
господарювання за місцем своєї реєстрації у 1996 році
погоджують строки 
 сплати донарахованих за результатами перевірок
сум пені та 
 фінансових санкцій з відповідними  
(галузевими,
регіональними) фондами охорони праці. Платежі 
вносяться рівними
щомісячними частинами, починаючи з місяця, наступного 
за терміном
прийняття рішення, не пізніше 20 числа.

   7.2. При підбитті 
 підсумків у картках особових 
 рахунків
платників враховується сума пені 
 за результатами перевірок і
розподіляється  
однаковими  частинами,  починаючи  з  
місяця,
наступного за звітним.


          
 Умовний приклад розрахунку


   Акт перевірки підписано 1 квітня 1996 року. 
 За результатами
документальної  перевірки  нараховано 
 пені  на  донараховані
відрахування в сумі 
 40 млн.крб., а також нараховано пені 
 за
несвоєчасну сплату відрахувань внесків  
 станом на 1 квітня
1996 року - 24 млн.крб.

   Рішення  про  строки сплати 
 64 млн.крб.  (40 млн.крб. +
+ 24 млн.крб.) 
 приймається галузевими чи регіональними 
фондами
охорони праці одночасно з нарахуванням пені. Оскільки 
 у квітні
1996 року розстрочка надається на 8 місяців (12 
місяців - 4 = 8),
кошти сплачуються платниками у такі 
 строки і враховуються у
картках особових рахунків 
платників:
 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |Строк 
сплати    |Пеня на донараховані |Пеня за несвоєчасну 
|
 |          
 |внески        |сплату платежів 
  
|
 |———————————————————————————————————————————————————————————————|
 | 
           40 
: 8 = 5,00     24 : 8 = 3,00   |
 | 
 20.05         5,00 
         3,00   
   |
 |  20.06     
     5,00       
   3,00      |
 |  
20.07         5,00  
        3,00    
  |
 |  20.08      
    5,00        
  3,00      |
 |  20.09 
         5,00   
       3,00     
 |
 |  20.10       
   5,00         
 3,00      |
 |  20.11  
        5,00    
      3,00      
|
 |  20.12        
  5,00         
 3,00      |
 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 


   7.3. На суми пені, не 
внесеної у встановлені строки, пеня не
нараховується. Якщо платник 
не подав своєчасно до установи банку
платіжних доручень на 
 перерахування зазначених сум пені, вони
стягуються за 
 розпорядженням галузевих і регіональних 
 фондів
охорони праці згідно з чинним законодавством.

   7.4. При наявності 
 у  платника  недоїмки  за  
кількома
попередніми строками сплати, незалежно від платежу, 
 з коштів, що
надійшли від платника, зазначені види заборгованості 
погашаються в
календарній послідовності їх 
виникнення.

<< Главная страницаУкраина онлайн