Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження типової форми первинного обліку М-2

Державний комітет статистики України (Держкомстат)

Наказ № 192 від 21.06.1996, нечин.

<< Главная страница

         МIНIСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 192 від 21.06.96
   м.Київ
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                     комітету статистики
    N 391 ( v0391202-08 ) від 17.10.2008 }
 
    Про затвердження типової форми первинного обліку М-2
 
      { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами
               Міністерства статистики
       N 277 ( v0277207-96 ) від 19.09.96
       N 291 ( v0291202-96 ) від 07.10.96 }
 
 
 
   На  виконання  заходів по реалізації Державної програми
переходу  України на міжнародну систему обліку і статистики
( 326-93-п ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  типову  форму  первинного  обліку  М-2
"Довіреність" і ввести її в дію з 1 жовтня 1996 року. За
узгодженням з Мінфіном України віднести її до бланків суворої
звітності.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
статистики N 277 ( v0277207-96 ) від 19.09.96 )
( На додаток до п. 1 затверджено типову форму первинного обліку
N М-2б "Довіреність" згідно з Наказом Міністерства статистики
N 291 ( v0291202-96 ) від 07.10.96 )
 
   2. Управлінню статистичних  стандартів,  класифікацій  та
реєстрів (Чекменьов А.О.):
   2.1. У місячний термін надіслати Держкомстату Автономної
Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським
управлінням   статистики,   підприємствам   "Бланковидаву",
міністерствам, відомствам, державним  комітетам,  корпораціям,
концернам  зразок  затвердженої  форми  первинної  облікової
документації.
   2.2. Забезпечити організацію контролю за ходом впровадження
типової форми первинного обліку, затвердженої Мінстатом України, в
облікову практику підприємств, організацій та установ України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Перший заступник Міністра             О.Г. Осауленко
 
                    Бланк суворої звітності
 
                      Типова форма N М-2
 
 ____________________________________     Затверджена
 підприємство-одержувач і його адреса  наказом Мінстату України
 ідентифікаційний           від 21 червня 1996 р. N 192
 код ЄДРПОУ ________________________
 ____________________________________ Код за УКУД --------------
 підприємство-платник і його адреса        --------------
 рахунок ___________ МФО ____________ Довіреність дійсна до
 ____________________________________ _________ 199_ р.
 (найменування банку)
 
 
        Довіреність _______________ N 000000
               серія
 
       Дата видачі __________________ 199_ р.
 
   Видано ______________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
   документ, що засвідчує особу ________________________________
   серія __________ N ________________ від _____________ 199_ р.
   виданий _____________________________________________________
           (ким виданий документ)
   на отримання від ____________________________________________
            (найменування організації постачальника)
   цінностей за ________________________________________________
            (N і дата наряду)
 
   Перелік цінностей, які належить отримати:
-----------------------------------------------------------------
¦  NN  ¦  Найменування  ¦  Одиниця  ¦  Кількість   ¦
¦ п/п  ¦  цінностей   ¦  виміру   ¦  (прописом)   ¦
¦---------+-------------------+--------------+------------------¦
¦  1   ¦    2     ¦   3    ¦    4     ¦
¦---------+-------------------+--------------+------------------¦
¦---------+-------------------+--------------+------------------¦
¦---------+-------------------+--------------+------------------¦
¦---------+-------------------+--------------+------------------¦
-----------------------------------------------------------------
 
                 Зворотна сторона форми N М-2
 
-----------------------------------------------------------------
¦  1  ¦     2     ¦   3    ¦    4     ¦
¦--------+--------------------+--------------+------------------¦
¦--------+--------------------+--------------+------------------¦
¦--------+--------------------+--------------+------------------¦
¦--------+--------------------+--------------+------------------¦
-----------------------------------------------------------------
 
 Підпис _______________________________________________ засвідчую
    (зразок підпису особи, що одержала довіреність)
 
 Керівник підприємства
 Головний бухгалтер
 Місце печатки
 
 
 
                     Бланк суворої звітності
 
                      Типова форма N М-2б
 
 ____________________________________     Затверджена
 підприємство-одержувач і його адреса  наказом Мінстату України
 ідентифікаційний           від 7 жовтня 1996 р. N 291
 код ЄДРПОУ ________________________
 ____________________________________ Код за УКУД --------------
 підприємство-платник і його адреса        --------------
 рахунок ___________ МФО ____________ Довіреність дійсна до
 ____________________________________ _________ 199_ р.
 (найменування банку)
 
 
        Довіреність _______________ N 000000
               серія
 
       Дата видачі __________________ 199_ р.
 
   Видано ______________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
   документ, що засвідчує особу ________________________________
   серія __________ N ________________ від _____________ 199_ р.
   виданий _____________________________________________________
           (ким виданий документ)
   на отримання від ____________________________________________
            (найменування організації постачальника)
   цінностей за ________________________________________________
            (N і дата наряду)
 
   Перелік цінностей, які належить отримати:
-----------------------------------------------------------------
¦  NN  ¦  Найменування  ¦  Одиниця  ¦  Кількість   ¦
¦ п/п  ¦  цінностей   ¦  виміру   ¦  (прописом)   ¦
¦---------+-------------------+--------------+------------------¦
¦  1   ¦    2     ¦   3    ¦    4     ¦
¦---------+-------------------+--------------+------------------¦
¦---------+-------------------+--------------+------------------¦
¦---------+-------------------+--------------+------------------¦
¦---------+-------------------+--------------+------------------¦
-----------------------------------------------------------------
 
                 Зворотна сторона форми N М-2б
 
-----------------------------------------------------------------
¦  1  ¦     2     ¦   3    ¦    4     ¦
¦--------+--------------------+--------------+------------------¦
¦--------+--------------------+--------------+------------------¦
¦--------+--------------------+--------------+------------------¦
¦--------+--------------------+--------------+------------------¦
-----------------------------------------------------------------
 
 Підпис _______________________________________________ засвідчую
    (зразок підпису особи, що одержала довіреність)
 
 Керівник підприємства
 Головний бухгалтер
 Місце печатки
 
(  Наказ доповнено типовою формою первинного обліку N М-2б
"Довіреність" згідно з Наказом Міністерства статистики N 291
( v0291202-96 ) від 07.10.96 )

<< Главная страницаУкраина онлайн