Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення доповнень до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій - тимчасового зупинення ЗЕД та застосування індивідуального режиму ліцензування за порушення діючого законодавства України у сфе

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)

Наказ № 348А від 23.06.1996, нечин.

<< Главная страница


 

      МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

          
   І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 348а від 23.06.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          9 липня 
1996 р.
 vd960623 vn348а       
     за N 343/1368


   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу 
МЗЕЗторгу

    N 754 ( 

z0718-99 ) від 05.10.99 )

  Про 
внесення доповнень до Положення про порядок застосування
  до 
 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 
 спеціальних
  санкцій - тимчасового  зупинення  
ЗЕД  та  застосування
  індивідуального 
 режиму ліцензування за порушення діючого
 
 законодавства України у сфері зовнішньоекономічних 
 відносин

          
 та валютного регулювання   З метою впорядкування процедури 
 застосування  спеціальних
санкцій, передбачених  
 статтею  37  Закону  України  
"Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 
959-12 ) 
 та Указом Президента
України від 07.09.94 
 N 
504/94 "Про заходи щодо 
 забезпечення
валютного та експортного контролю", недопущення повторних 
випадків
порушень законодавства у сфері 
 зовнішньоекономічної діяльності
суб'єктами такої діяльності, 
 а також маючи на увазі прискорення
процесу повернення 
 в Україну валютних цінностей та 
 імпортної
частини бартерних контрактів, Н А К А З У Ю:


   1. Внести до Положення про порядок 
застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності 
 спеціальних санкцій - тимчасового
зупинення ЗЕД та застосування 
індивідуального режиму ліцензування
за порушення  діючого 
  законодавства  України  у   
сфері
зовнішньоекономічних  відносин  та  
 валютного  регулювання,
затвердженого  наказом  
МЗЕЗторгу України  від 05.06.95 N 103
( 

z0192-95 ), такі доповнення:

   а) доповнити Положення пунктами 7.4. та 7.5. 
такого змісту:

   "7.4. Якщо до кінця дії спеціальної 
 санкції відповідь на
запит не  надійшла, то 
 з метою остаточного з'ясування факту
усунення 
суб'єктом  зовнішньоекономічної  діяльності  
 порушень
чинного законодавства у сфері ЗЕД, з огляду на які 
до нього була
застосована спеціальна санкція робиться 
 повторний запит цього
питання. У  цьому  
випадку  термін  дії  спеціальної 
 санкції
подовжується на період, необхідний для 
 з'ясування ситуації з
зазначеним порушенням, але не більш як на 
60 днів.

   7.5. У  разі 
 одержання інформації про те, що 
 суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності,  до  якого 
 була  застосована
спеціальна санкція, не вжито 
 заходів щодо усунення  порушень
законодавства у 
 сфері ЗЕД, до нього повторно 
 застосовується
спеціальна санкція на термін передбачений 
 ст.37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну 
 діяльність" ( 
959-12 ) або до повного
усунення 
порушень законодавства у сфері ЗЕД.";

   б) доповнити п.8.1. Положення абзацем такого 
змісту:

   "8.1. Суб'єкти зовнішньоекономічної 
 діяльності,  до  яких
застосовано спеціальну  
санкцію,  мають  право  звернутись до
МЗЕЗторгу з 
проханням щодо дострокового припинення 
 спеціальних
санкцій, які були до них застосовані, подавши при цьому 
відповідну
інформацію щодо факту усунення порушень законодавства у сфері 
ЗЕД.
Зазначена інформація має бути погоджена з 
керівництвом органу,
який вніс подання на застосування до цих 
 суб'єктів спеціальних
санкцій."

   2. Головному 
 договірно-правовому управлінню (Нестер 
 Л.Д.)
забезпечити реєстрацію  цього  наказу  в 
 Міністерстві юстиції
України.

   3. Управлінню 
 експортно-імпортного контролю (Уваров 
 В.В.)
довести цей наказ до регіональних управлінь 
 зовнішньоекономічної
діяльності.

   4. Контроль за виконанням цього 
наказу покласти на заступника
Міністра Олійника В.І.

 Міністр 
           
           
  С.Г.Осика

<< Главная страницаУкраина онлайн