Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про заходи щодо організації роботи по видачі ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами підприємствам споживчої кооперації та господарюючим суб'єктам, які надають послуги у сфері громадського харчування

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)

Наказ № 351 від 25.06.1996, нечин.

<< Главная страница      МІНІСТЕРСТВО 
ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

          
   І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 351 від 25.06.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          16 липня 
1996 р.
 vd960625 vn351        
    за N 362/1387


   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу 
Мінекономіки

    N 279 ( 

z0016-01 ) від 25.12.2000 )


   Про заходи щодо організації роботи по видачі 
ліцензій на

   право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями

   та тютюновими виробами підприємствам споживчої 
кооперації

   та господарюючим суб'єктам, які 
 надають послуги у сфері

          
 громадського харчування


    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами 
МЗЕЗторгу

     N 523 ( 

z0551-98 ) від 19.08.98

     N 359 ( 

z0342-99 ) від 24.05.99 )   На виконання постанов Кабінету Міністрів України 
від 13.05.96
N 493 ( 
493-96-п ) "Про Тимчасовий 
 порядок видачі ліцензій на
право імпорту, експорту, 
 оптової торгівлі спиртом  етиловим,
коньячним і 
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами
і 
 роздрібної торгівлі  алкогольними  напоями  та 
 тютюновими
виробами", від 08.02.95 N 108 ( 

108-95-п ) "Про Порядок 
 заняття
торговельною  діяльністю і правила 
торговельного обслуговування
населення", від 16.01.96  N 79 
 ( 
79-96-п )  "Про  
терміни
впровадження  електронних  контрольно-касових 
  апаратів  у
підприємствах  споживчої  
кооперації",  від  13.06.96  N 647
( 

647-96-п ) "Про затвердження 
 типових положень про управління
(відділи) з питань торгівлі та 
побутового обслуговування населення
місцевих державних адміністрацій", 
 директивної вказівки Кабінету
Міністрів України від 14.06.96 N 
23-1512/20 Н А К А З У Ю:


   1. Затвердити:

   Тимчасову Інструкцію про видачу ліцензій на 
право здійснення
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
 тютюновими виробами
підприємствам споживчої кооперації 
(додається);

   Тимчасову Інструкцію про видачу ліцензій на право 
 здійснення
роздрібної торгівлі алкогольними напоями 
та тютюновими виробами
підприємствам громадського харчування 
(додається);

   Тимчасову Інструкцію про видачу ліцензій на 
право здійснення
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
 тютюновими виробами
господарюючим  суб'єктам,  які 
 здійснюють роздрібну торгівлю
алкогольними напоями і 
тютюновими виробами у вагонах-ресторанах,
ресторанах, 
 барах, розташованих на літаках, судах річкового 
та
морського флоту (додається).

   2. Органам, уповноваженим 
 здійснювати видачу ліцензій на
право 
 здійснення роздрібної торгівлі алкогольними 
 напоями та
тютюновими  виробами, у  своїй 
 роботі  по  видачі ліцензій
підприємствам 
 споживчої  кооперації,  господарюючим  
суб'єктам
підприємств  громадського харчування та 
 тим, які  здійснюють
роздрібну торгівлю алкогольними 
напоями та тютюновими виробами у
вагонах-ресторанах та 
ресторанах, барах, розташованих на літаках,
судах річкового і 
 морського флоту, керуватись положеннями п.4
наказу 
МЗЕЗторгу України від 17.06.96 N 347 ( 

z0312-96 ).

   3. Головному  
договірно-правовому управлінню (Нестер Л.Д.)
забезпечити 
 реєстрацію  цього наказу в Міністерстві 
 юстиції
України.

   4. Головному  управлінню  
з  питань внутрішньої торгівлі
(Родіонов Ю.Ф.) довести 
цей наказ до районних, районних у містах
Києві і Севастополі 
державних адміністрацій, виконавчих комітетів
міських Рад міст 
обласного підпорядкування.

   5. Управлінню інформації  
та  інформатики (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію цього 
наказу в газеті "Урядовий кур'єр"
після його 
державної реєстрації.

   6. Контроль за виконанням цього 
наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка М.О.

 Міністр 
           
           
   С.Осика


          
           
     Затверджено

          
           
    наказом МЗЕЗторгу

          
           
    від 25.06.96 N 351


          
  Тимчасова Інструкція

  про порядок видачі ліцензій на право здійснення 
роздрібної

  торгівлі алкогольними напоями  
та тютюновими виробами

        
 підприємствам споживчої кооперації


   Ця Тимчасова Інструкція  (далі  
-  Інструкція)  визначає
процедуру  подання  
документів  та видачі ліцензій на 
 право
здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
 тютюновими
виробами підприємствам споживчої кооперації (далі - 
ліцензій).


   1. Прийом документів для 
 одержання ліцензій та їх видача
проводиться відділами 
 з питань торгівлі районних, районних 
 у
містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, 
 а у містах
обласного підпорядкування - виконавчими комітетами міських 
Рад.

   2. Комплект  документів 
 для одержання ліцензій подається
зазначеним у 
пункті 1 цієї Інструкції органам у встановлений час
(за  
графіком)  і приймається у спеціально визначеному 
 ними
приміщенні.

   3. Під час прийому 
 документів здійснюється їх перевірка на
комплектність. Дата 
прийому і вхідний номер ставляться на заяві
організації 
 споживчої кооперації (далі - заявник) та заноситься в
журнал обліку 
вхідних документів.

   4. Ліцензії видаються 
 окремо на право здійснення роздрібної
торгівлі алкогольними напоями 
і на право здійснення роздрібної
торгівлі тютюновими 
виробами.

   5. Забороняється видача 
 ліцензій на  роздрібну  торгівлю
спиртом 
етиловим, спиртом етиловим питним, коньячним і плодовим, а
також на роздрібну 
торгівлю алкогольними напоями та тютюновими
виробами 
 з рук та в непристосованих для цього приміщеннях, 
 на
території дошкільних, навчальних і 
 лікувальних  закладів  та
прилеглих до них 
 територіях, у місцях проведення 
 спортивних
змагань, гуртожитках та прилеглих територіях і в 
 інших місцях,
визначених місцевими Радами.

   6. Для одержання ліцензії заявник 
подає такі документи:

   заяву для одержання ліцензії за зразком згідно з 
додатком;

   копію свідоцтва  про  державну  
реєстрацію  підприємства,
засвідчену підписом керівника і печаткою 
підприємства;

   довідку державної податкової інспекції про 
 взяття на облік
юридичної особи;

   ( Абзац п'ятий пункту 6 
 виключено на підставі  Наказу
МЗЕЗторгу N 523 ( 

z0551-98 ) від 19.08.98 ) 
 довідку, підписану
керівником підприємства і 
 скріплену печаткою, про  наявність
відповідних 
торговельних приміщень з зазначенням адреси;

   копію документа про реєстрацію електронних 
контрольно-касових
апаратів (для підприємств споживчої кооперації 
у сфері торгівлі,
громадського харчування і послуг, що розташовані 
 у райцентрах*),
засвідчену підписом керівника і печаткою 
податкової інспекції за
місцем реєстрації підприємства споживчої 
кооперації.
_____________

   * Постанова Кабінету Міністрів 
 України від 16.01.96 N 79
( 
79-96-п 
 )   "Про   терміни   впровадження 
  електронних
контрольно-касових апаратів у підприємствах 
споживчої кооперації"


   7. Рішення  про  видачу 
 або відмову у видачі ліцензії
приймається 
не пізніше ніж через 15 днів від дати 
 реєстрації
заяви, зазначеними у пункті 1 цієї Інструкції, 
органами.

   8. У  разі  подання 
 документів на одержання ліцензії 
 з
порушенням вимог щодо їх оформлення вони повертаються 
 заявнику з
обов'язковою письмовою відміткою про 
 зміст порушення. Термін
розгляду документів при цьому 
переривається до подання заявником
переоформлених 
 документів. З поверненням заявнику документів 
на
переоформлення та їх наступним поданням ставляться 
 відмітки на
заяві та в журналі обліку вхідних 
документів органу, який видає
ліцензії.

   9. Рішення  про  відмову 
 у видачі ліцензії надсилається
заявнику з 
 обгрунтуванням причин відмови. Лист про  
відмову
підписується уповноваженою особою органу, що видає ліцензії. 
Таке
рішення може бути оскаржене у порядку, визначеному 
законодавством.

   10. Видача ліцензій 
 реєструється в журналі обліку видачі
ліцензій, 
сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та
скріплені 
 печаткою. У зазначеному журналі повинні бути 
 такі
відомості:

   код Автономної Республіки Крим, 
 області, міста Києва та
Севастополя;

   код району,  району  в  
містах  Києві  та  Севастополі
(встановлюється Урядом 
 Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та 
Севастопольською міськими держадміністраціями);

   порядковий номер видачі ліцензії;

   дата реєстрації ліцензії;

   повна назва і місцезнаходження юридичної 
особи;

   товари (алкогольні  напої чи 
 тютюнові вироби), на право
торгівлі якими видається 
ліцензія;

   місце торгівлі зазначеним видом 
товарів;

   відмітка про внесення поточних 
 (щоквартальних) платежів за
ліцензію (дата 
 початку та закінчення дії ліцензії, витяги 
з
документів, що підтверджують поточні платежі);

   прізвище, ініціали, підпис особи, яка одержала 
ліцензію.

   11. Ліцензії видаються терміном на 
один рік. Річна плата за
ліцензію на роздрібну торгівлю 
становить:

   а) у містах:

   алкогольними напоями  -  100  
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

   тютюновими виробами - 50 неоподатковуваних 
мінімумів доходів
громадян;

   б) у селищах міського типу та сільській 
місцевості:

   алкогольними напоями - 20 неоподатковуваних 
мінімумів доходів
громадян;

   тютюновими виробами - 10 неоподатковуваних 
мінімумів доходів
громадян.

   Ліцензії видаються на юридичну особу за плату з 
 переліком у
ліцензії  місць  торгівлі  
(магазин,  автомагазин,  автокафе,
авторозвозка, лавка-автопричеп 
 тощо). Реєстрація цих  ліцензій
провадиться у 
 загальновстановленому порядку. До журналу обліку
видачі 
ліцензій вносяться всі відповідні відомості про 
 юридичну
особу споживчої кооперації, зазначаються 
 дані про окремі місця
торгівлі.

   На кожне місце торгівлі видається 
безплатно копія ліцензії,
підписана уповноваженою особою 
 органу, що видав ліцензію, і
засвідчена 
печаткою цього органу.

   12. На кожного заявника, 
 який звернувся  за  одержанням
ліцензії,  
заводиться  окрема справа, де зберігаються 
 подані
документи (копії документів). Цій справі 
 присвоюється номер,
ідентичний реєстраційному номеру 
 ліцензії. Справа є документом
суворої звітності.

   13. Плата  за  ліцензії 
 на  право  роздрібної торгівлі
алкогольними 
 напоями  та  тютюновими  виробами  
справляється
щоквартально рівними частками і зараховується до місцевого 
бюджету
за місцем торгівлі підприємства споживчої 
 кооперації,  а  в
сільській місцевості - 50 відсотків до 
районного бюджету за місцем
реєстрації підприємства споживчої кооперації та 
50 відсотків - до
відповідного місцевого бюджету за 
 місцем торгівлі підприємства
споживчої кооперації.

   14. Видача ліцензій 
 здійснюється тільки за умови фактичного
надходження 1/4 частини 
встановленої річної плати за ліцензію до
відповідного 
 бюджету, яке перевіряється уповноваженою на видачу
ліцензій 
особою на підставі поданої заявником копії 
 платіжного
доручення (з відміткою банку про сплату) та 
довідки відповідного
фінансового органу про фактичне надходження коштів до 
бюджету.

   15. У разі зміни розміру 
неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян провадиться відповідний 
перерахунок несплаченої частини
річної плати за ліцензію 
(чергових щоквартальних внесків).

   16. Підприємство  
споживчої  кооперації  може  здійснити
попередню оплату 
вартості ліцензії за весь термін її дії.

   17. З наближенням терміну 
 поточної щоквартальної плати за
ліцензію 
 організація споживчої кооперації зобов'язана 
 зробити
наступний внесок до відповідного бюджету в розмірі 1/4 річної 
суми
та подати документи, перелічені в пункті 
14 цієї Інструкції,
органу, яким зареєстровано 
 ліцензію, для  внесення  чергової
відмітки до 
 ліцензії та журналу обліку видачі ліцензій про дату
початку і 
закінчення наступного граничного терміну дії ліцензії.

   18. Плата за ліцензію 
 вноситься до відповідного бюджету на
розділ 12, параграф 64 
"Плата за ліцензії та патенти на право
оптової 
 і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими
виробами" Класифікації доходів і видатків державного та 
 місцевих
бюджетів.

   19. Підготовлена до видачі ліцензія 
 (а також відмітки про
поточні щоквартальні 
 внески) підписується уповноваженою особою
органу, що видає 
ліцензію, і засвідчується печаткою.

   20. Оформлені ліцензії 
 реєструються (з особистим підписом
одержувача) у 
 журналі обліку видачі  ліцензій  і  
видаються
заявникові при пред'явленні ним документа, що посвідчує особу, 
або
уповноваженому на те представнику заявника.

   Орган, що видає ліцензію 
 на право роздрібної  торгівлі
алкогольними напоями, 
при видачі ліцензії в обов'язковому порядку
ознайомлює під розписку 
суб'єкта підприємницької діяльності (його
керівника, уповноважену 
особу) з Правилами роздрібної торгівлі
алкогольними 
напоями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 
30.07.96 N 854 ( 
854-96-п ). ( Пункт 20 
 доповнено
абзацом другим згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 523 ( 

z0551-98 ) від
19.08.98 
)

   21. Одержані  ліцензії  
подаються  організацією споживчої
кооперації до державної 
податкової інспекції для реєстрації, а
копії ліцензій 
на право роздрібної торгівлі в сільській місцевості
-  органам 
  місцевого  самоврядування.  Така  
 реєстрація
підтверджується відповідною відміткою на зворотному 
боці ліцензії
або її копії та засвідчується печаткою.

   Для контролю надходжень до бюджету 
плати за ліцензії орган,
що їх видав, складає реєстри зазначених 
ліцензій і щомісяця подає
їх державним податковим інспекціям за місцем 
діяльності підприємця
до 15 числа місяця, наступного за звітним.

   Зазначені реєстри повинні містити 
дані, внесені до журналу
обліку видачі ліцензій.

   У разі несплати організацією 
споживчої кооперації чергового
щоквартального внеску за ліцензію орган, що їх 
видає, у зазначений
вище термін повідомляє про це 
 відповідну державну податкову
інспекцію для вжиття 
відповідних заходів.

   22. У разі скасування 
 державної реєстрації юридичної особи
видана ліцензія втрачає 
чинність.

   У разі реорганізації або зміни 
 назви юридичної особи вона
повинна у 15-денний термін подати до 
відповідного органу заяву про
переоформлення ліцензії.

   Переоформлення ліцензії проводиться в порядку, 
 встановленому
для його придбання, без 
 справляння плати. До переоформлення
ліцензії діє 
раніше видана. Відмова органів, уповноважених 
 на
видачу ліцензій, у їх переоформленні не допускається.

   У разі втрати ліцензії суб'єкт 
 підприємницької діяльності
зобов'язаний у 10-денний 
 термін повідомити про це орган, який
видав ліцензію, 
 з поданням заяви на видачу дубліката 
 ліцензії.
Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької 
діяльності у
5-денний термін після подання відповідної заяви. ( Абзац 
четвертий
пункту 22 в редакції Наказу МЗЕЗторгу 
 N 359 ( 
z0342-99 ) від
24.05.99 )

   23. Контроль за 
 дотриманням цієї  Інструкції  здійснюють
органи, 
 які видають ліцензії, а також інші 
 органи в межах
компетенції, визначеної 
законодавством.


        
           
   Додаток

          
    до Тимчасової Інструкції про 
 видачу

          
    ліцензій на право здійснення роздрібної

          
    торгівлі  алкогольними  напоями  
 та

          
    тютюновими виробами    
підприємствам

          
    споживчої  кооперації,  
затвердженої

          
    наказом МЗЕЗторгу України від 
25.06.96

          
    N 351


          
      Заява

    на одержання ліцензії на право здійснення 
роздрібної

    торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами

        
 підприємствам споживчої кооперації


   Заявник 
_____________________________________________________

         
 (назва та місце реєстрації юридичної особи)
реєстраційне свідоцтво N 
_____ від "___" ______________ 199__ року
ідентифікаційний код  
 за  ЄДРПОУ  (Єдиний  державний  
реєстр
підприємств та організацій України) 
______________________________
розрахунковий карбованцевий рахунок N 
____________________________
в установі банку __________________________ МФО 
__________________
в особі 
__________________________________________________________

        
 (прізвище, ім'я, по батькові керівника)
просить видати ліцензію 
 на право здійснення роздрібної торгівлі
алкогольними напоями, 
 тютюновими виробами (потрібне підкреслити).
Кількість необхідних 
ліцензій на роздрібну торгівлю ________ штук.


   З умовами і вимогами ліцензій, 
 а також законодавчими та
іншими нормативними  актами, 
 які  регулюють  підприємницьку
діяльність у 
сфері, щодо якої подається заява, ознайомлений.


   Перелік документів, які додаються до 
заяви*

   
_____________________________________________________________

   
_____________________________________________________________


   Всього документів на _____________________ 
сторінках.


     Документи здав    
       Документи 
прийняв
________________________________ 
 ________________________________
________________________________ 
 ________________________________
(підпис, посада, прізвище, ім'я, 
 (підпис, посада, прізвище, ім'я,
по батькові особи, що подає  
  по батькові особи уповноваженого
заяву)    
          
 органу)

 М.П.


          
           
Реєстраційний N _________

          
           від 
"__" ______ 199_ року

_____________

   * Всі документи подаються заявником підшитими в 
одну справу.


          
           
     Затверджено

          
           
    наказом МЗЕЗторгу

          
           
    від 25.06.96 N 351


          
  Тимчасова Інструкція

  про порядок видачі ліцензій на право здійснення 
роздрібної

  торгівлі  алкогольними напоями 
 та тютюновими виробами

       підприємствам 
громадського харчування


   Ця Тимчасова  Інструкція  (далі 
 -  Інструкція) визначає
процедуру подання 
 документів та видачі  ліцензій  на  
право
здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими
виробами підприємствам громадського харчування (далі - 
ліцензій).


   1. Прийом документів для 
 одержання ліцензій та їх видача
проводиться 
 відділами з питань торгівлі районних, 
 районних у
містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а 
 у містах
обласного підпорядкування - виконавчими комітетами 
міських Рад.

   2. Комплект документів 
 для одержання ліцензій  подається
зазначеним 
 у пункті 1 цієї Інструкції органам у встановлений час
(за 
 графіком) і приймається у спеціально  
визначеному  ними
приміщенні.

   3. Під час прийому документів 
здійснюється їх перевірка на
комплектність. Дата 
 прийому і вхідний номер ставляться на заяві
підприємства 
 громадського харчування  (далі  -  заявник)  
та
заноситься в журнал обліку вхідних документів.

   4. Ліцензії видаються окремо на 
право здійснення роздрібної
торгівлі алкогольними 
 напоями і на право здійснення роздрібної
торгівлі 
тютюновими виробами.

   5. Забороняється  видача 
 ліцензій на роздрібну торгівлю
підприємствам 
громадського харчування спиртом етиловим, спиртом
етиловим 
 питним, коньячним і плодовим, а також 
 на роздрібну
торгівлю алкогольними напоями на розлив за 
 відсутності належних
санітарно-гігієнічних умов (забезпеченість 
проточною питною водою,
посудом, що миється, або одноразовим 
посудом, наявність умов для
миття посуду тощо). Не дозволяється при продажу 
алкогольних напоїв
на розлив змішувати напої різних видів і марок (крім 
виготовлення
коктейлів), продаж напоїв у негерметично 
 закупорених пляшках,
іншій тарі без етикеток або чіткого маркування з 
наявними ознаками
бою (тріщини,  скол  шийки,  зіпсованість 
 закупорки тощо), з
наявністю сторонніх  
частинок  або  каламуті,  осадка  (крім
колекційних 
та марочних вин), простроченим терміном придатності.

   6. Для одержання ліцензії заявник 
подає такі документи:

   заяву для одержання ліцензії за зразком згідно з 
додатком;

   копію свідоцтва  про  державну 
 реєстрацію  підприємства
громадського харчування, 
 засвідчену підписом керівника і печаткою
підприємства;

   довідку державної податкової інспекції про 
 взяття на облік
юридичної особи;

   ( Абзац п'ятий пункту 6 
 виключено на підставі  Наказу
МЗЕЗторгу N 523 ( 

z0551-98 ) від 19.08.98 ) 
 довідку, підписану
керівником підприємства і 
 скріплену печаткою, про  наявність
відповідних 
торговельних приміщень з зазначенням адреси;

   копію документа про реєстрацію електронних 
контрольно-касових
апаратів, засвідчену підписом керівника 
 і печаткою податкової
інспекції  за  місцем 
 реєстрації  підприємства  
громадського
харчування*;
_____________

   * Для  підприємств  громадського 
  харчування  споживчої
кооперації,  що 
 знаходяться у райцентрах (постанова 
 Кабінету
Міністрів України від 16.01.96 N 79 ( 
79-96-п 
).


   довідку про узгодження з 
 державними міськими (районними)
органами санітарного та 
пожежного нагляду відповідності приміщення
умовам функціонування 
 підприємства громадського харчування і,
зокрема, тим 
видам діяльності, на які буде видаватись ліцензія.

   7. Рішення про видачу 
 або відмову  у  видачі  
ліцензії
приймається не пізніше ніж через 15 днів від дати реєстрації 
заяви
органами, зазначеними у пункті 1 цієї Інструкції.

   8. У  разі  подання 
 документів на одержання ліцензії 
 з
порушенням вимог щодо їх оформлення вони повертаються 
 заявнику з
обов'язковою письмовою відміткою про 
 зміст порушення. Термін
розгляду документів при цьому 
переривається до подання заявником
переоформлених 
 документів. З поверненням заявнику документів 
на
переоформлення та їх наступним поданням ставляться 
 відмітки на
заяві та в журналі обліку вхідних 
документів органу, який видає
ліцензії.

   9. Рішення  про  
відмову у видачі ліцензії надсилається
заявнику 
 з обгрунтуванням причин відмови. Лист про 
 відмову
підписується уповноваженою особою органу, що видає 
ліцензії. Таке
рішення може бути оскаржене у порядку, визначеному 
законодавством.

   10. Видача ліцензій 
 реєструється в журналі обліку видачі
ліцензій, 
сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та
скріплені 
 печаткою. У зазначеному журналі повинні бути 
 такі
відомості:

   код Автономної Республіки Крим, 
 області, міста Києва та
Севастополя;

   код району,  району  в  
містах  Києві  та  Севастополі
(встановлюється Урядом 
 Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та 
Севастопольською міськими держадміністраціями);

   порядковий номер видачі ліцензії;

   дата реєстрації ліцензії;

   повна назва і місцезнаходження юридичної 
особи;

   товари (алкогольні  напої чи 
 тютюнові вироби), на право
торгівлі якими видається 
ліцензія;

   місце торгівлі зазначеним видом 
товарів;

   відмітка про внесення поточних 
 (щоквартальних) платежів за
ліцензію (дата 
 початку та закінчення дії ліцензії, витяги 
з
документів, що підтверджують поточні платежі);

   прізвище, ініціали, підпис особи, яка одержала 
ліцензію.

   11. Ліцензії видаються терміном на 
один рік. Річна плата за
ліцензію на роздрібну торгівлю за 
кожне місце торгівлі становить:

   а) у містах:

   алкогольними напоями  -  100  
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

   тютюновими виробами - 50 неоподатковуваних 
мінімумів доходів
громадян;

   б) у селищах міського типу та сільській 
місцевості:

   алкогольними напоями - 20 неоподатковуваних 
мінімумів доходів
громадян;

   тютюновими виробами - 10 неоподатковуваних 
мінімумів доходів
громадян.

   Для підприємств громадського харчування споживчої 
 кооперації
ліцензії видаються на юридичну особу 
 за плату з переліком у
ліцензії місць торгівлі. 
 Реєстрація цих ліцензій провадиться 
 у
загальновстановленому порядку. До журналу обліку видачі 
ліцензій
вносяться всі необхідні відомості про юридичну 
 особу споживчої
кооперації, зазначаються дані про окремі місця 
торгівлі.

   12. На кожного 
 заявника, який звернувся  за  
одержанням
ліцензії,  заводиться  окрема справа, 
 де зберігаються подані
документи (копії 
 документів). Цій справі присвоюється 
 номер,
ідентичний реєстраційному номеру ліцензії. Справа 
 є документом
суворої звітності.

   13. Плата  за  
ліцензії  на  право  роздрібної 
 торгівлі
алкогольними  напоями  та  тютюновими 
 виробами  справляється
щоквартально рівними частками і 
зараховується до місцевого бюджету
за місцем торгівлі 
 підприємства споживчої кооперації,  а  
в
сільській місцевості - 50 відсотків до районного бюджету за 
місцем
реєстрації підприємства споживчої кооперації та 50 відсотків - 
 до
відповідного місцевого бюджету за місцем 
торгівлі підприємства
споживчої кооперації.

   14. Видача ліцензій 
 здійснюється тільки за умови фактичного
надходження 1/4 частини 
встановленої річної плати за ліцензію до
відповідного 
 бюджету, яке перевіряється уповноваженою на видачу
ліцензій 
особою на підставі поданої заявником копії 
 платіжного
доручення (з відміткою банку про сплату) та 
довідки відповідного
фінансового органу про фактичне надходження коштів до 
бюджету.

   15. У разі зміни розміру 
неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян провадиться відповідний 
перерахунок несплаченої частини
річної плати за ліцензію 
(чергових щоквартальних внесків).

   16. Підприємства 
 громадського харчування можуть 
 здійснити
попередню оплату вартості ліцензії за весь термін її 
дії.

   17. З наближенням терміну 
 поточної щоквартальної плати за
ліцензію 
 підприємство громадського харчування зобов'язане зробити
наступний 
внесок до відповідного бюджету в розмірі 1/4 річної суми
та подати 
 документи, перелічені в пункті 14 цієї 
Інструкції,
органу, яким зареєстровано ліцензію, для 
 внесення  чергової
відмітки до ліцензії та 
журналу обліку видачі ліцензій про дату
початку і закінчення наступного 
граничного терміну дії ліцензії.

   18. Плата за ліцензію 
 вноситься до відповідного бюджету на
розділ 12, параграф 64 
"Плата за ліцензії та патенти на право
оптової 
 і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими
виробами" Класифікації доходів і видатків державного та 
 місцевих
бюджетів.

   19. Підготовлена до видачі 
ліцензія (а також відмітки про
поточні 
 щоквартальні внески) підписується уповноваженою 
особою
органу, що видає ліцензію, і засвідчується печаткою.

   20. Оформлені ліцензії 
 реєструються (з особистим підписом
одержувача) у 
 журналі обліку видачі  ліцензій  і  
видаються
заявникові при пред'явленні ним документа, що посвідчує особу, 
або
уповноваженому на те представнику заявника.

   Орган, що видає ліцензію 
 на право роздрібної  торгівлі
алкогольними напоями, 
при видачі ліцензії в обов'язковому порядку
ознайомлює під розписку 
суб'єкта підприємницької діяльності (його
керівника, уповноважену 
особу) з Правилами роздрібної торгівлі
алкогольними 
напоями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 
30.07.96 N 854 ( 
854-96-п ). ( Пункт 20 
 доповнено
абзацом другим згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 523 ( 

z0551-98 ) від
19.08.98 
)

   21. Одержані ліцензії 
 подаються підприємством громадського
харчування до державної 
податкової інспекції для реєстрації (копії
ліцензій на право 
 роздрібної торгівлі в сільській місцевості -
органам  
 місцевого   самоврядування*).   Така   
реєстрація
підтверджується відповідною відміткою на зворотному боці 
ліцензії,
або її копії, та засвідчується печаткою.
_____________

   * Для  підприємств  громадського 
  харчування  споживчої
кооперації


   Для контролю надходжень до бюджету 
плати за ліцензії орган,
що їх видав, складає реєстри зазначених 
ліцензій і щомісяця подає
їх державним податковим інспекціям за місцем 
діяльності підприємця
до 15 числа місяця, наступного за звітним.

   Зазначені реєстри повинні містити 
дані, внесені до журналу
обліку видачі ліцензій.

   У разі  несплати  підприємством 
 громадського  харчування
чергового щоквартального внеску за 
ліцензію орган, що їх видає, у
зазначений вище термін 
 повідомляє про це відповідну державну
податкову 
інспекцію для вжиття відповідних заходів.

   22. У разі скасування 
 державної реєстрації юридичної особи
видана ліцензія втрачає 
чинність.

   У разі реорганізації або зміни 
 назви юридичної особи вона
повинна у 15-денний термін подати до 
відповідного органу заяву про
переоформлення ліцензії.

   Переоформлення ліцензії проводиться в порядку, 
 встановленому
для його придбання, без 
 справляння плати. До переоформлення
ліцензії діє 
раніше видана. Відмова органів, уповноважених 
 на
видачу ліцензій, у їх переоформленні не допускається.

   У разі втрати ліцензії суб'єкт 
 підприємницької діяльності
зобов'язаний у 10-денний 
 термін повідомити про це орган, який
видав ліцензію, 
 з поданням заяви на видачу дубліката 
 ліцензії.
Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької 
діяльності у
5-денний термін після подання відповідної заяви. ( Абзац 
четвертий
пункту 22 в редакції Наказу МЗЕЗторгу 
 N 359 ( 
z0342-99 ) від
24.05.99 )

   23. Контроль за 
 дотриманням цієї  Інструкції  здійснюють
органи, 
 які видають ліцензії, а також інші 
 органи в межах
компетенції, визначеної 
законодавством.


        
           
   Додаток

          
    до Тимчасової Інструкції про 
 видачу

          
    ліцензій на право здійснення роздрібної

          
    торгівлі  алкогольними  напоями  
 та

          
    тютюновими виробами    
підприємствам

          
    громадського харчування, 
 затвердженої

          
    наказом МЗЕЗторгу України від 
25.06.96

          
    N 351


          
      Заява

    на одержання ліцензії на право здійснення 
роздрібної

    торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами

       підприємствам 
громадського харчування


   Заявник 
_____________________________________________________

         
 (назва та місце реєстрації юридичної особи)
реєстраційне свідоцтво N 
_____ від "___" ______________ 199__ року
ідентифікаційний код  
 за  ЄДРПОУ  (Єдиний  державний  
реєстр
підприємств та організацій України) 
______________________________
розрахунковий карбованцевий рахунок N 
____________________________
розрахунковий валютний рахунок N 
_________________________________
в установі банку __________________________ 
МФО __________________
в особі 
__________________________________________________________

        
 (прізвище, ім'я, по батькові керівника)
просить видати ліцензію 
 на право здійснення роздрібної торгівлі
алкогольними напоями, 
 тютюновими виробами (потрібне підкреслити).
Кількість необхідних 
ліцензій на роздрібну торгівлю ________ штук.


   З умовами і вимогами ліцензій, 
 а також законодавчими та
іншими нормативними  актами, 
 які  регулюють  підприємницьку
діяльність у 
сфері, щодо якої подається заява, ознайомлений.


   Перелік документів, які додаються до 
заяви*

   
_____________________________________________________________

   
_____________________________________________________________


   Всього документів на _____________________ 
сторінках.


     Документи здав    
       Документи 
прийняв
________________________________ 
 ________________________________
________________________________ 
 ________________________________
(підпис, посада, прізвище, ім'я, 
 (підпис, посада, прізвище, ім'я,
по батькові особи, що подає  
  по батькові особи уповноваженого
заяву)    
          
 органу)

 М.П.


          
           
Реєстраційний N _________

          
           від 
"__" ______ 199_ року

_____________

   * Всі документи подаються заявником підшитими в 
одну справу.


          
           
     Затверджено

          
           
    наказом МЗЕЗторгу

          
           
    від 25.06.96 N 351


          
  Тимчасова Інструкція

  про порядок видачі ліцензій на право здійснення 
роздрібної

  торгівлі алкогольними напоями  
та тютюновими виробами

  господарюючим суб'єктам, які здійснюють роздрібну 
торгівлю

  у вагонах-ресторанах та ресторанах, барах, 
розташованих на

      літаках, судах річкового та 
морського флоту


   Ця Тимчасова Інструкція  (далі  
-  Інструкція)  визначає
процедуру  подання  
документів  та видачі ліцензій на 
 право
здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
 тютюновими
виробами  господарюючим  суб'єктам,  які 
 здійснюють роздрібну
торгівлю у вагонах-ресторанах та ресторанах, 
 барах, розташованих
на літаках, судах річкового та морського 
флоту (далі - ліцензій).


   1. Прийом документів 
 для одержання ліцензій та їх видача
проводиться 
відділами з питань торгівлі районних, районних 
 у
містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, 
 а у містах
обласного підпорядкування - виконавчими комітетами міських 
Рад за
місцем  формування  поїзда або за 
 місцем приписки судна чи
аеропорту, де базується 
літак.

   2. Комплект  документів 
 для одержання ліцензій подається
зазначеним у 
пункті 1 цієї Інструкції органам у встановлений час
(за  
графіком)  і приймається у спеціально визначеному 
 ними
приміщенні.

   3. Під час прийому 
 документів здійснюється їх перевірка на
комплектність. Дата 
прийому і вхідний номер ставляться на заяві
господарюючого 
 суб'єкта (далі - заявник) та заноситься в журнал
обліку 
вхідних документів.

   4. Ліцензії видаються 
 окремо на право здійснення роздрібної
торгівлі алкогольними напоями 
і на право здійснення роздрібної
торгівлі тютюновими 
виробами.

   5. Забороняється видача 
 ліцензій на  роздрібну  торгівлю
господарюючим 
 суб'єктам, які здійснюють роздрібну торгівлю 
 у
вагонах-ресторанах та ресторанах, барах, розташованих на 
літаках,
судах річкового та морського флоту, спиртом 
етиловим, спиртом
етиловим питним, коньячним і 
 плодовим, а також на роздрібну
торгівлю 
 алкогольними напоями на розлив за відсутності 
належних
санітарно-гігієнічних умов (забезпеченість проточною питною 
водою,
посудом, що миється, або одноразовим посудом, наявність 
умов для
миття посуду тощо). Не дозволяється при продажу алкогольних 
напоїв
на розлив змішувати напої різних видів і марок (крім 
виготовлення
коктейлів), продаж напоїв у негерметично 
 закупорених пляшках,
іншій тарі без етикеток або чіткого 
маркування з наявними ознаками
бою (тріщини,  скол  шийки,  
зіпсованість закупорки тощо), з
наявністю сторонніх 
 частинок  або  каламуті,  осадка  
(крім
колекційних та марочних вин), простроченим терміном 
придатності.

   6. Для одержання ліцензії заявник 
подає такі документи:

   заяву для одержання ліцензії за зразком згідно з 
додатком;

   копію свідоцтва про державну 
 реєстрацію юридичної особи,
засвідчену підписом керівника і 
печаткою підприємства;

   довідку державної податкової 
 інспекції про взяття на облік
юридичної особи;

   довідку органів санітарного нагляду про наявність 
відповідних
торговельних площ та їх відповідність 
 встановленим санітарним
вимогам;

   копію документа про реєстрацію електронних 
контрольно-касових
апаратів, засвідчену підписом керівника 
 і печаткою податкової
інспекції за місцем реєстрації 
господарюючого суб'єкта, а у разі
використання  
 товарно-касових  книг  -  довідку 
 відповідного
фінансового органу про реєстрацію товарно-касової 
книги;

   довідку вищестоящої організації про місце 
формування поїзда,
приписки літака чи судна.

   7. Рішення  про  
видачу  або відмову у видачі 
 ліцензії
приймається не пізніше ніж через 15 днів від дати 
реєстрації заяви
органами, зазначеними у пункті 1 цієї Інструкції.

   8. У разі подання 
 документів на одержання  ліцензії  
з
порушенням вимог щодо їх оформлення вони повертаються 
заявнику з
обов'язковою письмовою відміткою про зміст 
 порушення. Термін
розгляду документів при цьому 
переривається до подання заявником
переоформлених документів. З 
поверненням заявнику документів на
переоформлення та 
 їх наступним поданням ставляться відмітки на
заяві та в 
журналі обліку вхідних документів органу, який 
 видає
ліцензії.

   9. Рішення про 
 відмову у видачі  ліцензії  
надсилається
заявнику  з обгрунтуванням причин 
 відмови. Лист про відмову
підписується уповноваженою 
особою органу, що видає ліцензії. Таке
рішення може бути оскаржене у 
порядку, визначеному законодавством.

   10. Видача ліцензій 
 реєструється в журналі обліку 
 видачі
ліцензій, сторінки якого мають бути пронумеровані, 
прошнуровані та
скріплені печаткою. У зазначеному 
 журналі повинні бути такі
відомості:

   код Автономної Республіки Крим, 
 області, міста Києва та
Севастополя;

   код району,  району  в  містах 
 Києві  та  Севастополі
(встановлюється Урядом 
 Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та 
Севастопольською міськими держадміністраціями);

   порядковий номер видачі ліцензії;

   дата реєстрації ліцензії;

   повна назва і місцезнаходження юридичної 
особи;

   товари (алкогольні напої чи 
 тютюнові вироби), на  право
торгівлі якими видається 
ліцензія;

   місце торгівлі зазначеним видом 
товарів;

   відмітка про внесення поточних 
 (щоквартальних) платежів за
ліцензію (дата початку та 
 закінчення дії ліцензії, витяги з
документів, 
що підтверджують поточні платежі);

   прізвище, ініціали, підпис особи, яка одержала 
ліцензію.

   11. Ліцензії видаються 
терміном на один рік. Річна плата за
ліцензію на роздрібну торгівлю 
за кожне місце торгівлі становить:

   алкогольними напоями  -  100  
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

   тютюновими виробами - 50 неоподатковуваних 
мінімумів доходів
громадян.

   12. На  кожного  
заявника, який звернувся за одержанням
ліцензії, 
 заводиться окрема справа, де  зберігаються  
подані
документи (копії документів). Цій справі 
 присвоюється номер,
ідентичний реєстраційному номеру 
 ліцензії. Справа є документом
суворої звітності.

   13. Плата за  
ліцензії  на  право  роздрібної  
торгівлі
алкогольними  напоями  та  тютюновими  
виробами  справляється
щоквартально рівними частками і зараховується до 
місцевого бюджету
за місцем реєстрації господарюючого суб'єкта.

   14. Видача ліцензій здійснюється 
тільки за умови фактичного
надходження 1/4 
 частини встановленої річної плати за ліцензію до
відповідного бюджету, 
 яке перевіряється уповноваженою на видачу
ліцензій 
 особою на підставі поданої заявником копії 
платіжного
доручення (з відміткою банку про сплату) та довідки 
 відповідного
фінансового органу про фактичне надходження коштів до 
бюджету.

   15. У разі зміни розміру 
неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян провадиться 
 відповідний перерахунок несплаченої частини
річної плати за ліцензію 
(чергових щоквартальних внесків).

   16. Господарюючі суб'єкти 
 можуть здійснити попередню оплату
вартості ліцензії за весь термін 
її дії.

   17. З наближенням 
 терміну поточної щоквартальної плати за
ліцензію 
підприємство громадського харчування зобов'язане зробити
наступний 
внесок до відповідного бюджету в розмірі 1/4 річної суми
та подати документи, 
 перелічені в пункті 14 цієї 
 Інструкції,
органу,  яким  зареєстровано ліцензію, 
 для внесення чергової
відмітки до ліцензії та журналу 
обліку видачі ліцензій про дату
початку і закінчення 
наступного граничного терміну дії ліцензії.

   18. Плата за ліцензію вноситься 
до відповідного бюджету на
розділ 12, 
 параграф 64 "Плата за ліцензії та патенти на 
право
оптової і роздрібної торгівлі, алкогольними напоями та 
тютюновими
виробами" Класифікації доходів і видатків державного 
та місцевих
бюджетів.

   19. Підготовлена до 
 видачі ліцензія (а також відмітки про
поточні 
щоквартальні внески) підписується уповноваженою 
 особою
органу, що видає ліцензію, і засвідчується печаткою.

   20. Оформлені ліцензії 
 реєструються (з особистим підписом
одержувача) 
 у  журналі  обліку видачі ліцензій і 
 видаються
заявникові при пред'явленні ним документа, що посвідчує 
особу, або
уповноваженому на те представнику заявника.

   Орган, що видає ліцензію 
 на право роздрібної  торгівлі
алкогольними напоями, 
при видачі ліцензії в обов'язковому порядку
ознайомлює під розписку 
суб'єкта підприємницької діяльності (його
керівника, уповноважену 
особу) з Правилами роздрібної торгівлі
алкогольними 
напоями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 
30.07.96 N 854 ( 
854-96-п ). ( Пункт 20 
 доповнено
абзацом другим згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 523 ( 

z0551-98 ) від
19.08.98 
)

   21. Одержані ліцензії подаються 
 господарюючим суб'єктом до
державної податкової 
 інспекції для реєстрації. Така реєстрація
підтверджується 
відповідною відміткою на зворотному боці ліцензії
та засвідчується 
печаткою.

   Для контролю надходжень до бюджету 
плати за ліцензії орган,
що їх видав, складає реєстри зазначених 
ліцензій і щомісяця подає
їх державним  податковим  
інспекціям  за  місцем  реєстрації
господарюючого суб'єкта 
до 15 числа місяця, наступного за звітним.

   Зазначені реєстри повинні містити дані, 
 внесені до журналу
обліку видачі ліцензій.

   У разі несплати господарюючим суб'єктом 
щоквартального внеску
за  ліцензію орган, що їх 
 видає, у зазначений вище термін
повідомляє про 
це відповідну державну податкову інспекцію 
 для
вжиття відповідних заходів.

   22. У разі скасування державної 
 реєстрації юридичної особи
видана ліцензія втрачає 
чинність.

   У разі реорганізації або зміни назви 
 юридичної особи вона
повинна у 15-денний термін подати до 
відповідного органу заяву про
переоформлення ліцензії.

   Переоформлення ліцензії проводиться в порядку, 
 встановленому
для його придбання, без 
 справляння плати. До переоформлення
ліцензії діє 
 раніше видана. Відмова органів, уповноважених 
 на
видачу ліцензій, у їх переоформленні не допускається.

   У разі втрати ліцензії суб'єкт 
 підприємницької діяльності
зобов'язаний у 10-денний 
 термін повідомити про це орган, який
видав ліцензію, 
 з поданням заяви на видачу дубліката 
 ліцензії.
Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької 
діяльності у
5-денний термін після подання відповідної заяви. ( Абзац 
четвертий
пункту 22 в редакції Наказу МЗЕЗторгу 
 N 359 ( 
z0342-99 ) від
24.05.99 )

   23. Контроль  за  
дотриманням цієї Інструкції здійснюють
органи, 
 які видають ліцензії, а також інші 
 органи в межах
компетенції, визначеної 
законодавством.


        
           
   Додаток

          
    до Тимчасової Інструкції про 
 видачу

          
    ліцензій на право здійснення роздрібної

          
    торгівлі  алкогольними  напоями  
 та

          
    тютюновими  виробами  
 господарюючим

          
    суб'єктам,  які здійснюють 
 роздрібну

          
    торгівлю у вагонах-ресторанах, 
 барах,

          
    розташованих  на  літаках, 
  судах

          
    річкового   та  морського 
  флоту,

          
    затвердженої наказом МЗЕЗторгу 
України

          
    від 25.06.96 N 351


          
      Заява

   на одержання ліцензії на право 
здійснення роздрібної

   торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами

   господарюючими суб'єктами, які 
 здійснюють роздрібну

   торгівлю у вагонах-ресторанах, 
 ресторанах, барах

   розташованих на літаках, судах річкового та 
морського

          
      флоту


   Заявник 
_____________________________________________________

         
 (назва, місце реєстрації юридичної 
особи)
__________________________________________________________________

   (місце формування поїзда, приписки судна, 
телефон, факс)
реєстраційне свідоцтво N _____ від "___" ______________ 199__ 
року
ідентифікаційний код  за  ЄДРПОУ  (Єдиний  
державний  реєстр
підприємств та організацій України) 
______________________________
розрахунковий карбованцевий рахунок N 
____________________________
в установі банку __________________________ МФО 
__________________
в особі 
__________________________________________________________

        
 (прізвище, ім'я, по батькові керівника)
просить видати ліцензію 
 на право здійснення роздрібної торгівлі
алкогольними напоями, 
 тютюновими виробами (потрібне підкреслити).
Кількість необхідних 
ліцензій на роздрібну торгівлю ________ штук.


   З умовами і вимогами ліцензій, 
 а також законодавчими та
іншими нормативними  актами, 
 які  регулюють  підприємницьку
діяльність у 
сфері, щодо якої подається заява, ознайомлений.


   Перелік документів, які додаються до 
заяви*

   
_____________________________________________________________

   
_____________________________________________________________


   Всього документів на _____________________ 
сторінках.


     Документи здав    
       Документи 
прийняв
________________________________ 
 ________________________________
________________________________ 
 ________________________________
(підпис, посада, прізвище, ім'я, 
 (підпис, посада, прізвище, ім'я,
по батькові особи, що подає  
  по батькові особи уповноваженого
заяву)    
          
 органу)

 М.П.


          
           
Реєстраційний N _________

          
           від 
"__" ______ 199_ року

_____________

   * Всі документи подаються заявником підшитими в 
одну справу.

<< Главная страницаУкраина онлайн