Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про приведення нормативних актів Міністерства освіти України, що регулюють трудові відносини, у відповідність з Законом України "Про освіту"

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 229 від 26.06.1996

<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 229 від 26.06.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   4 липня 1996 р.
 vd960626 vn229            за N 337/1362
 
 
     Про приведення нормативних актів Міністерства
     освіти України, що регулюють трудові відносини,
     у відповідність з Законом України "Про освіту"
             ( 1060-12 )
 
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                       освіти і науки
    N 85 ( z0216-03 ) від 18.02.2003 
    N 744 ( z0600-03 ) від 24.12.2002 )
 
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін
і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту" від 23 березня
1996 року N 100/96-ВР, який набрав чинності з 25 квітня 1996 року,
керуючись дорученням Кабінету Міністрів України від 30.04.96 р.
N 8440/1, 8441/3 щодо приведення нормативних актів міністерств
і відомств у відповідність з зазначеним Законом, Н А К А З У Ю:
 
   Внести такі зміни і  доповнення  до  нормативних  актів
Міністерства освіти України, що регулюють трудові відносини:
 
   ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Міністерства освіти і
науки N 85 ( z0216-03 ) від 18.02.2003 )
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Міністерства освіти і
науки N 85 ( z0216-03 ) від 18.02.2003 )
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки N 744 ( z0600-03 ) від 24.12.2002 )
   
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки N 744 ( z0600-03 ) від 24.12.2002 )
 
   5. До зразку контракту з керівником закладу освіти, що є у
загальнодержавній власності, затвердженому наказом Міністерства
освіти України від 27.04.93 р. N 116 ( z0038-93 ):
   5.1. Пункт 3.9. доповнити словами: "відповідно до Закону
України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), а пункт 3.11.
словами: "та його збереження".
   5.2. Пункт 3.17. перед словом "щорічний" доповнити словом:
"своєчасний".
   5.3. Розділ третій доповнити пунктом 3.18. такого змісту:
   "3.18. Щорічний звіт перед загальними зборами (конференцією)
колективу закладу освіти з питань, що  відносяться  до  їх
компетенції, як органів громадського самоврядування".
   5.4. Пункт 4.2. викласти у такій редакції:
   "4.2. Заробітна плата (оклад) в розмірі ____ карбованців, але
не менше ніж це встановлено єдиною тарифною сіткою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України, а також Законом України "Про оплату
праці" ( 108/95-ВР ), з урахуванням економічного і фінансового
стану закладу".
   5.5. У пункті 4.5. слово "щоквартально", замінити словом
"щорічно".
   5.6. У пункті 4.7. слово "прибутку" замінити словом "доходу".
   5.7. Пункт 3.12 розділу 3 доповнити реченням: "Своєчасне і
повне внесення платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного
фонду та недопущення заборгованості заробітної плати".
 
   6. Керівникам закладів освіти та закладів післядипломної
освіти, що є у загальнодержавній власності:
   6.1. Забезпечити чітке виконання Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) в частині, що стосується регулювання трудових відносин
у закладах освіти, а також Положення про порядок наймання та
звільнення  керівників  закладів  освіти  України,  що  є у
загальнодержавній власності та Положення про порядок наймання та
звільнення педагогічних  та  науково-педагогічних  працівників
закладів освіти, а також Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ).
   6.2. Привести  статути  закладів освіти щодо наймання і
звільнення керівників,  педагогічних  та  науково-педагогічних
працівників вищих закладів освіти у відповідність з Законом
України "Про освіту" ( 1060-12 ) та положеннями, викладеними у
наказі.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управління
керівних і науково-педагогічних кадрів (В.П.Погребняк)
 
 Міністр                      М.З.Згуровський

<< Главная страницаУкраина онлайн