Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України

Міністерство транспорту України (Мінтранс)

Наказ № 214 від 27.06.1996

<< Главная страница

         МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 214 від 27.06.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 липня 1996 р.
                   за N 374/1399
 
 
   Про затвердження Зборів і плат за послуги, що надаються
     суднам у морських торговельних портах України
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу
    N 487 ( z0846-98 ) від 07.12.98
    N 711 ( z0005-01 ) від 15.12.2000
    N 799 ( z0999-01 ) від 16.11.2001
    N 10  ( z0046-03 ) від 09.01.2003
       Наказами Міністерства транспорту та зв'язку
    N 519 ( z1006-05 ) від 02.09.2005
    N 447 ( z0607-06 ) від 10.05.2006 
    N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008
    N 1064 ( z0862-08 ) від 28.08.2008
    N 1248 ( z1058-08 ) від 13.10.2008 }
 
 
 
   З метою приведення державної цінової та тарифної політики на
морському  транспорті  у відповідність з постановою Кабінету
Міністрів України від 13 лютого 1995 року N 109 ( 109-95-п ) "Про
уточнення повноважень центральних органів державної виконавчої
влади Уряду Автономної Республіки Крим та виконкомів місцевих Рад
у галузі ціноутворення", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Збори і плати за послуги, що надаються суднам у
морських торговельних портах України (далі - Збори і плати), що
додаються, і ввести їх в дію з 1996 року.
   2. Встановити, що рівень цих Зборів і плат є граничним.
   3. З  введенням  в  дію  зазначених  Зборів і плат не
застосовувати портові збори, передбачені наказом колишнього ММФ
СРСР від 30.11.87 р. N 186, та всі доповнення і роз'яснення щодо
порядку їх застосування.
   4. Управлінню тарифної та цінової політики (Осадча Т.М.)
разом з Головним управлінням правового забезпечення діяльності
транспорту (Наапетян М.Р.) в установленому порядку зареєструвати
зазначені Збори і плати в Міністерстві юстиції України.
 
   5. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Безрученко В.Т.):
   5.1. Забезпечити  розсилку  цього  наказу  установам,
підприємствам і організаціям морського і річкового транспорту
незалежно від форм власності та довести Збори і плати до відома
зацікавлених іноземних організацій в установленому порядку.
   5.2. Організувати опублікування Зборів і плат у засобах
масової інформації.
   5.3. Розробити та подати на затвердження в Міністерство
проект Порядку застосування знижок до Зборів і плат, встановлених
цим наказом.
   5.4. Забезпечити контроль за правильним застосуванням Зборів
і плат.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Золотоверха О.М.
 
 Міністр                       I.П.Данькевич
 
                      Затверджено
                  Наказ Міністерства транспорту
                  України
                  27.06.96 N 214
                  (у редакції наказу Міністерства
                  транспорту України)
                  15.12.2000 N 711 ( z0005-01 )
 
 
             Збори і плата
      за послуги, що надаються суднам закордонного
        плавання у морських портах України
 
( Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003 )
 
             Загальні умови
 
   1. Збори та плата (лоцманський збір, збір за користування
послугами служби регулювання рухом суден, швартовний збір, плата
за роботу буксирів при швартовних операціях, плата за користування
плавзасобами, плата  за  агентські  послуги,  супервайзерська
винагорода) справляються у морських портах із суден закордонного
плавання зазначених груп і плавучих споруд, що плавають під
Державним прапором України та іноземним прапором: ( Абзац перший
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003 )
   вантажні судна, що заходять у порти для виконання  група А
вантажних операцій, та плавучі споруди
   пасажирські судна, включаючи швидкісні судна на  група Б
підводних крилах та пороми, що заходять у порт для
виконання вантажопасажирських операцій, криголами, які
не належать порту та не орендовані ним
   ліхтери, буксири,  буксири-штовхачі,  штовхачі,  група В
баржі (самохідні та несамохідні), річкові самохідні
судна, включаючи судна типу "ріка - море," пароплавств,
які є членами Братиславської угоди, що заходять у порти
на р.Дунаї, а також річкові самохідні судна,  що
заходять в інші порти для подальшого перевантаження
вантажів на морські судна та навпаки
   несамохідні судна (крім барж)             група Г
   судна, що  заходять  у  порт  вимушено,  для  група Д
постачання, карантинних потреб, а також судна, що
прямують на ремонт на судноремонтні підприємства (бази)
України службові та військові судна            група Д
   навчальні, навчально-виробничі судна при виконанні  група Д
ними рейсів за навчальними планами навчальних закладів,
на борту яких перебуває не менше ніж 50 курсантів,
навчально-тренажерні судна
   наукові, дослідні судна та швидкісні судна на  група Д
підводних крилах, що виконують регулярні пасажирські
рейси за розкладом  у  каботажному плаванні (крім
прогулянкових і круїзних рейсів)
   інші  судна   (судноремонтного    заводу,  група Е
аварійно-рятувальні,  підводно-технічні,   технічні,
госпітальні, гідрографічні, судна місцевого портового
флоту, криголами, які належать порту та орендовані 
ним, спортивні судна, приватні яхти, парусні судна, 
судна, які проходять ходові випробування, риболовецькі
судна, що заходять у порти без виконання вантажних 
операцій) 
( Абзац дев'ятий пункту 1 в редакції Наказу Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003 )
   Примітки:
   1. Під терміном "вимушено" треба розуміти заходження судна в
порт у зв'язку із загрозою безпеці продовження плавання, життю або
здоров'ю членів команди та пасажирів.
   2. Судна груп В (буксири та баржі), Д та Е, що виконують
комерційні вантажні рейси, належать до групи А.
   3. Судна  груп  Д  та  Е,  що  виконують  комерційні
вантажопасажирські рейси, належать до групи Б.
   4. Ці збори та плати поширюється на суб'єктів підприємницької
діяльності всіх форм власності, які виконують роботи та надають
послуги у морських портах та на причалах судноремонтних заводів
України незалежно від підпорядкованості цих портів (причалів).
 
   2. Сплата  зборів  і  плати за транзитний прохід суден
Керч-Єнікальським каналом (КЄК) та каналом Прорва здійснюється
шляхом попередньої оплати або безпосередньо на вході в КЄК та
канал Прорва, якщо при цьому не обумовлено інше.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003 )
 
   3. Нарахування зборів і плати за послуги, що надаються суднам
у морських портах України, здійснюється з умовного об'єму судна,
який обчислюється в кубічних метрах і дорівнює добутку трьох
величин (довжина судна, ширина судна і висота борту судна),
зазначених в обмірному свідоцтві (головні розміри) або документі,
що його замінює. При цьому умовний об'єм судна підлягає округленню
у такому порядку: до 0,50 куб. м відкидається, а 0,50 куб. м і
більше округлюється до 1 куб. м. { Абзац перший пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від 10.05.2006 }
   Для морських суден, що перевозять вантажі на верхній палубі
чи мають дві або більше палуб, крім твіндечних суден, висота
борту, яка використовується для обчислення об'єму судна, повинна
становити не менше половини ширини судна.
   Для суден групи Б, що мають дві або більше палуб, висота
борту, яка використовується для обчислення об'єму судна, повинна
становити половину ширини судна.
   Умовний об'єм баржо-буксирних складів, караванів та інших
складених плавучих споруд для нарахування всіх видів зборів і плат
дорівнює сумі об'ємів окремих елементів.
   Для розрахунку всіх видів зборів і плати умовний об'єм суден
РО-РО, РО-ФЛОУ,  ОБО,  ЛО-РО,  контейнеровозів,  худобовозів,
ліхтеровозів, автомобілевозів застосовується з коефіцієнтом 0,7 за
умови  використання  зазначених  суден  відповідно  до  їх
спеціалізації. Тип судна та його спеціалізація визначаються за
судновими документами.
   Збори і плата, за послуги, які надаються морською державною
адміністрацією Дніпро-Бузького порту суднам, що заходять у цей
порт, сплачуються безпосередньо державному підприємству "Морська
державна адміністрація Дніпро-Бузького морського порту. ( Абзац
шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 10 ( z0046-03 ) від 09.01.2003 )
   4. Судна, що обслуговуються на рейді, сплачують за найм
роз'їздних катерів або буксирів додатково, окремо за кожний найм
катера або буксира.
   5. Для ліхтеровозів, що виконують вантажні  операції  з
ліхтерами на зовнішньому або внутрішньому рейді, портові збори
нараховуються з об'єму ліхтерів, зданих ліхтеровозом по прибутті
до порту і прийнятих ним при виході з нього.
   6. Установлені цими Зборами і платою ставки (без урахування
знижок та/або надбавок) лоцманського та швартовного зборів, плати
за  роботу  буксирів  при  швартовних операціях і плати за
користування  самохідними плавзасобами, підвищуються для всіх
суден. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від
10.05.2006 }
   У робочі дні з 22.00 до 6.00 - на 25%;
   в суботні, недільні й святкові дні за календарем: { Абзац
третій  пункту  6  із  змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від
10.05.2006 }
   з 6.00 до 22.00 - на 50%,
   з 22.00 до 6.00 - на 100%.
   Ці надбавки застосовуються тільки в тій частині вартості
послуги, яка відповідає фактичній тривалості послуги в позаурочний
час.
   На річкові судна (несамохідні баржі), а  також  круїзні
пасажирські судна, які заходять у порт Ялта, ці надбавки не
поширюються.
   У дисбурсментських   рахунках,   що   виставляються
судновласникам, здійснюється обов'язковий детальний розрахунок
вартості наданих послуг з визначенням установлених цими Зборами і
платою ставок, які застосовуються для розрахунку (без урахування
знижок та/або надбавок), фактичної тривалості послуги (загальної,
у тому числі в суботні, недільні, святкові дні та нічний час), а
також відсотка та сум надбавок.
   При цьому розрахунок суми надбавки здійснюється за такою
формулою:
         Т1
   Н = З * Вн * -- ,
         Т2
   де Н - сума надбавки;
   З - сума відповідного збору або плати, розрахована  за
установленою цими Зборами і платою ставкою (без урахування знижок
та/або надбавок);
   Вн - відсоток надбавки;
   Т1- фактична тривалість відповідної послуги  в  суботні,
недільні, святкові дні та нічний час;
   Т2 - фактична тривалість відповідної послуги";
{ Абзац восьмий пункту 6 в редакції Наказу Міністерства транспорту
та зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від 10.05.2006 }
   Ставки лоцманського  збору  не  підвищуються, якщо судно
вимушено стоїть у нічний час, що пов'язано з одержанням дозволу на
прохід судна каналом. { Абзац дев'ятий пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 447 ( z0607-06 ) від 10.05.2006 }
   7. Основними ознаками лінії закордонного плавання є:
   установлення обов'язкових  і  факультативних іноземних та
українських портів заходження;
   закріплення для роботи на лінії типів суден;
   установлення періодичності заходження закріплених суден в
українські порти;
   реєстрація лінії  Державним  департаментом  морського  і
річкового транспорту, за поданням адміністрації порту (морського
порту).
   8. Для суден, що заходять у порт Южний для виконання операцій
з  навантаження-розвантаження  генеральних  та  навалювальних
вантажів, порт та інші суб'єкти підприємницької діяльності, що
надають  відповідні  послуги, можуть застосовувати знижку 50
відсотків з установлених цими Зборами і платою ставок (без
урахування знижок та/або надбавок) зборів і плати (крім збору за
послуги СРРС та швартовного збору). { Абзац перший пункту 8 в
редакції Наказу  Міністерства  транспорту  та зв'язку N 447
( z0607-06 ) від 10.05.2006 }
   Для круїзних пасажирських суден закордонного плавання групи
Б  (за винятком тих, що виконують вантажопасажирські рейси)
застосовуються знижки з установлених цими Зборами і платою ставок
(без урахування знижок та/або надбавок) в залежності від порту
заходу у таких розмірах: { Абзац другий пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 447 ( z0607-06 ) від 10.05.2006 }
   у порту Ялта - 20 відсотків;
   у порту Одеса - 10 відсотків.
( Абзац другий пункту 8 в редакції Наказу Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003 )
   9. Якщо на судно поширюється застосування кількох надбавок
зборів і плати, кожна з них застосовується щодо установленої цими
Зборами і платою ставки (без урахування знижок та/або надбавок).
   Якщо  на судно поширюється застосування кількох знижок,
застосовується тільки найбільша щодо установленої цими Зборами і
платою ставки (без урахування знижок та/або надбавок) зборів і
плати. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від 10.05.2006 }
{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від 10.05.2006 }
   10.  Якщо  на  судно одночасно поширюється застосування
будь-яких надбавок та знижок, то застосовується кожна з надбавок
та тільки найбільша знижка. При цьому обчислення надбавок та
знижки здійснюється до установленої цими Зборами і платою ставки
(без  урахування  знижок та/або надбавок) відповідного збору
(плати). { Пункт 10 в редакції Наказу Міністерства транспорту та
зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від 10.05.2006 }
   11.  При  нарахуванні зборів і плати, за якими ставки
установлені цими Зборами і платою погодинно, час округлюється до
0,5 години. При цьому, час менше ніж 30 хвилин приймається за 0,5
години, а час більше ніж 30 хвилин - за 1 годину. { Абзац перший
пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від 10.05.2006 }
   При нарахуванні зборів і плат подобово, час округлюється до
0,5 доби. При цьому, час до 0,5 доби приймається за 0,5 доби, а
час більше, ніж 0,5 доби - за 1 добу.
   12. Державна належність судна і відповідно наданий йому
статус під час справляння зборів і плати визначається за прапором,
під яким це судно плаває, незалежно від того, хто є його власником
і хто його використовує.
   13. Сплата зборів і плати здійснюється відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. N 15 ( 15-93 )
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю".
   14. Ставки зборів і плати не враховують податок на додану
вартість. На суми зборів і плати, визначених згідно з цими Зборами
і платою, податок на додану вартість нараховується відповідно до
законодавства.  {  Пункт  14 в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від 10.05.2006 }
 
             Лоцманський збір
 
   15. Лоцманський збір справляється з усіх суден, що заходять
у порти (причали) України або прямують транзитом судноплавними
водними шляхами.
   Лоцманський збір не справляється у випадках, якщо відповідно
до встановленого Міністерством транспорту та зв'язку України
порядку лоцманське проведення в даному районі не є обов'язковим
(крім  випадків,  коли  капітан  морського  порту установлює
обов'язкове лоцманське проведення суден) або судно віднесено до
категорії суден, що звільняються від обов'язкового лоцманського
проведення.
{ Пункт 15 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 447 ( z0607-06 ) від 10.05.2006 }
   16. Нарахування лоцманського збору проводиться з умовного
об'єму судна у кубометрах. Об'єм судна менше 5000 куб.метрів
вважається за 5000 куб.метрів.
   17. Лоцманський збір включає в себе плату за плавучі споруди,
які використовуються для доставки лоцмана на судно, що входить у
порт, або зняття лоцмана із судна, що виходить з порту.
   18. Iз суден усіх груп (крім суден групи В) за проведення
підхідними до порту каналами і фарватерами, за проведення за
межами акваторії порту (зовнішньопортове проведення), а також за
перестановки  між  зовнішнім  рейдом і причалами порту, при
відсутності підхідних каналів і фарватерів, або на акваторії порту
(внутрішньопортове проведення), лоцманський збір справляється з
об'єму судна в кубометрах за такими ставками: { Абзац перший
пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від 10.05.2006 }
 
                             Таблиця 1
 
          Ставки лоцманського збору
 
------------------------------------------------------------------
¦   Порт   ¦   Зовнішньопортове проведення   ¦Внутрішньо-¦
¦       ¦   в (доларах США/куб. м-миля)   ¦ портове ¦
¦       ¦-------------------------------------¦проведення ¦
¦       ¦до 1 милі ¦ 1,1-5 ¦ 5,1-30 ¦понад 30¦(в доларах ¦
¦       ¦     ¦ миль ¦ миль ¦ миль ¦США/куб.м) ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦   1    ¦  2   ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦   6   ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦        Для суден у закордонному плаванні        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Білгород-   ¦ 0,0085 ¦ 0,0065 ¦ 0,0043 ¦ 0,0008 ¦ 0,0117  ¦
¦Дністровський ¦     ¦    ¦    ¦    ¦      ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦Бердянськ   ¦ 0,0057 ¦ 0,0025 ¦ 0,0014 ¦ 0,0008 ¦ 0,0139  ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦Дніпро-Бузький¦ 0,0057 ¦ 0,0051 ¦ 0,0032 ¦ 0,0008 ¦ 0,0092  ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦Iллічівськ  ¦ 0,0057 ¦ 0,0025 ¦ 0,0014 ¦ 0,0008 ¦ 0,0139  ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦Керч     ¦ 0,0046 ¦ 0,0021 ¦ 0,0011 ¦ 0,0008 ¦ 0,0107  ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦Маріуполь   ¦ 0,0057 ¦ 0,0025 ¦ 0,0014 ¦ 0,0008 ¦ 0,0139  ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦Миколаїв   ¦ 0,0057 ¦ 0,0051 ¦ 0,0032 ¦ 0,0008 ¦ 0,0092  ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦Одеса     ¦ 0,0040 ¦ 0,0017 ¦ 0,0014 ¦ 0,0008 ¦ 0,0092  ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦Октябрський  ¦ 0,0057 ¦ 0,0051 ¦ 0,0032 ¦ 0,0008 ¦ 0,0092  ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦Очаків    ¦ 0,0057 ¦ 0,0051 ¦ 0,0032 ¦ 0,0008 ¦ 0,0092  ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦Скадовськ   ¦ 0,0057 ¦ 0,0051 ¦ 0,0032 ¦ 0,0008 ¦ 0,0092  ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦Усть-Дунайськ ¦ 0,0040 ¦ 0,0017 ¦ 0,0014 ¦ 0,0008 ¦ 0,0092  ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦Херсон    ¦ 0,0085 ¦ 0,0065 ¦ 0,0043 ¦ 0,0008 ¦ 0,0117  ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦Ялта     ¦ 0,0051 ¦ 0,0022 ¦ 0,0011 ¦ 0,0008 ¦ 0,0125  ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦ЗАТ      ¦ 0,0057 ¦ 0,0051 ¦ 0,0032 ¦ 0,0008 ¦ 0,0092  ¦
¦Миколаївський ¦     ¦    ¦    ¦    ¦      ¦
¦калійний   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦      ¦
¦термінал   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦      ¦
¦"Ніка-Тера"  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦      ¦
¦--------------+----------+--------+--------+--------+-----------¦
¦Iнші порти  ¦ 0,0093 ¦ 0,0082 ¦ 0,0060 ¦ 0,0017 ¦ 0,0103  ¦
¦(причали)   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦      ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка.
   Iз суден,  що  прямують  Бузько-Дніпровсько-лиманським та
Херсонським морським каналами з подальшим заходженням у порти
(причали) цих регіонів, не визначених у цій таблиці, лоцманський
збір сплачується за ставками, установленими відповідно для портів
Миколаїв та Херсон.
   Iз суден, що прямують у порти та причали  міст  Керч,
Маріуполь, Одеса, Iллічівськ, Ялта, лоцманський збір сплачується
за ставками, установленими відповідно для портів Керч, Маріуполь,
Одеса, Iллічівськ, Ялта.
 
{ Таблиця 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 799
( z0999-01 ) від 16.11.2001, Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від 10.05.2006; в редакції Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від
26.06.2008 }
 
   19. Iз самохідних суден групи В  лоцманський  збір  за
зовнішньопортове проведення справляється за кілометр і 1 кВт
ефективної потужності буксира або за 1 тонну вантажопідйомності
інших самохідних суден за ставками:
   0,003 долара США - для суден у закордонному плаванні.
   Неповний кілометр проведення приймається за  повний.  За
внутрішньопортове проведення (між рейдом і причалом) лоцманський
збір справляється за 1 кВт ефективної потужності буксира або за 1т
вантажопідйомності інших самохідних суден за ставками:
   0,06 долара США - для суден у закордонному плаванні;
   З несамохідних суден  групи  В,  які  буксируються  або
штовхаються, збір справляється в розмірі 25% від збору за буксир.
При цьому збір за буксир справляється за повною ставкою.
{ Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003, Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008 }
 
   20. За лоцманське проведення суден, що прямують транзитом
Керч-Єнікальським каналом, незалежно від часу доби лоцманський
збір справляється за ставками:
   0,0455  долара  США/куб.м  -  для суден у закордонному
плаванні.
   За проведення по Азовському морю незалежно від часу доби - за
ставками:
   0,0352  долара  США/куб.м  -  для суден у закордонному
плаванні.
   За лоцманське проведення суден,  що  прямують  транзитом
Керч-Єнікальським каналом (КЄК) до порту Кавказ, незалежно від
часу доби лоцманський збір справляється за ставками:
   0,033 долара США/куб.м - від буя N 1 до порту Кавказ;
   0,013 долара США/куб.м - від буя "Варзовський" до порту
Кавказ.
   У суботні, недільні і святкові дні за календарем ставки не
підвищуються. { Абзац восьмий пункту 20 із змінами, внесеними
згідно з  Наказом  Міністерства транспорту та зв'язку N 447
( z0607-06 ) від 10.05.2006 }
   Проведення підхідними каналами портів оплачується окремо за
ставками табл.1.
{ Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003, Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008 }
 
   21. Для вантажних суден, які працюють на лініях закордонного
плавання, відкритих у встановленому порядку, а також для суден
групи Б надається знижка у розмірі 20 відсотків від ставок зборів,
які  справляються  за  зовнішньопортове  та внутрішньопортове
лоцманське проведення.
   22. Судна  групи  Е  (крім суден, які проходять ходові
випробування) звільняються від сплати лоцманського збору, крім
випадків, коли лоцманське проведення у відповідному районі або
порту є обов'язковим та/або в установленому порядку здійснюється
лоцманське проведення. { Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від
10.05.2006 }
   23. За неправильне повідомлення осадки, довжини і ширини
судна або його місткості капітан судна зобов'язаний сплатити штраф
у розмірі двократної ставки лоцманського збору незалежно від
установленої чинним законодавством України відповідальності за
наслідки, що можуть виникнути через ці дії.
   24. Неповна миля проводки приймається за повну.
   25. При одночасному проведенні кількох суден лоцманський збір
справляється з кожного з них за повною ставкою.
   26. Підставою для справляння збору є лоцманська квитанція,
виписана і засвідчена капітаном судна,  або  радіотелеграфне
підтвердження судна.
   27. Плата за відмову від послуг лоцмана, замовлених судном, а
також  за затримку лоцмана на судні справляється за такими
ставками:
 
                             Таблиця 2
 
------------------------------------------------------------------
¦  Причина затримки лоцмана  ¦Розмір плати й умови стягнення ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Виклик лоцмана з наступною   ¦100% збору за проведення, для ¦
¦відмовою від його послуг    ¦якого був викликаний лоцман  ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦За 1 годину затримки лоцмана,  ¦57 доларів США, ураховуючи   ¦
¦викликаної неточною       ¦неповну годину за повну, - для ¦
¦інформацією           ¦суден у закордонному плаванні ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Затримка лоцмана на судні більше¦142 долари США за першу добу, ¦
¦2 годин через необхідність   ¦284 долари США за кожну    ¦
¦довантаження чи розвантаження  ¦наступну добу - для суден у  ¦
¦судна, несправність суднових  ¦закордонному плаванні     ¦
¦механізмів, перебування судна в ¦                ¦
¦карантині та інші обставини,  ¦                ¦
¦якщо вони не викликані діями  ¦                ¦
¦непереборної сили        ¦                ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Підставою для сплати за затримку лоцмана на судні є
зафіксоване капітаном судна в лоцманській квитанції підтвердження
факту та причин затримки судна.
   2. Якщо лоцман і стажист вивезені судном, яке вони проводили
за межі району, що ними обслуговується, капітан судна зобов'язаний
відшкодувати лоцманові витрати на повернення до місця служби
(проїзд,  добові,  проживання  в готелі), а також виплатити
винагороду, зазначену в табл. 2, за кожну добу перебування їх за
межами району лоцманського проведення.
 
{ Таблиця 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003, Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від 10.05.2006; в редакції Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від
26.06.2008 }
 
 
       Збір за користування послугами служби
           регулювання руху суден
 
   28. Збір за послуги Служби регулювання руху суден (СРРС), що
мають берегові радіолокаційні системи (БРЛС), справляється за
нижченаведеними ставками за один кубометр об'єму суден груп А, Б,
Д, Е (судна, що проходять ходові випробування), при кожному вході
в порт, виході з порту, а також за кожний транзитний прохід
каналом.
 
                             Таблиця 3
 
          Ставки збору за послуги СРРС
 
   (у доларах США за куб.м)
 
------------------------------------------------------------------
¦       Порт       ¦  Для суден у закордонному  ¦
¦                ¦      плаванні      ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Дніпро-Бузький         ¦      0,0077       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Iллічівськ           ¦      0,0149       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Керч              ¦      0,0205       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Маріуполь            ¦      0,0095       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Миколаїв (мор.)         ¦      0,0112       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Октябрський           ¦      0,0087       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Одеса              ¦      0,0149       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Очаків             ¦      0,0077       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Херсон (мор.)          ¦      0,0090       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Южний              ¦      0,0149       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦ЗАТ Миколаївський калійний   ¦      0,0087       ¦
¦термінал "Ніка-Тера"      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Севастополь           ¦      0,0174       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Феодосія            ¦      0,0174       ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Таблиця 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу
N 799 ( z0999-01 ) від 16.11.2001, N 10 ( z0046-03 ) від
09.01.2003, Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 447
( z0607-06 ) від 10.05.2006; в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 1248 ( z1058-08 ) від 13.10.2008 }
 
   Примітки:
   1. Судна груп В, Г, Е (крім суден, які проходять  ходові
випробовання) звільняються від сплати збору за послуги СРРС.
   2. Судна,  що  прямують  Бузько-Дніпровсько-лиманським та
Херсонським морськими каналами транзитом з подальшим заходженням у
порти (причали) цих регіонів сплачують збір за послуги СРРС за
ставками, встановленими відповідно для порту Миколаїв (мор.) та
порту Херсон (мор.).
   Указаний збір справляється зі знижкою 70 відсотків за прохід
транзитом СРРС портів Iллічівськ, Одеса і Южний в таких випадках:
   1) в умовах обмеженої видимості;
   2) за заявкою капітана при будь-яких умовах видимості.
{ Пункт 2 Приміток із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від
10.05.2006 }
   3. Судна, що прямують до портів та причалів, розташованих у
районі, на який поширюється дія Правил плавання кораблів і суден у
бухтах,  на рейдах м. Севастополя і на підходах до нього,
затверджених  наказом  Міністерства  транспорту  України  від
05.09.2002 N 626 ( z0834-02 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 18.10.2002 за N 834/7122 (із змінами), сплачують
збір  за послуги СРРС за ставками, установленими для порту
Севастополь. { Примітки доповнено пунктом 3 згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від
10.05.2006 }
   4. Судна, що прямують до портів та причалів, не передбачених
табл. 3 цих Зборів і плати та розташованих у зоні дії СРРС Керч,
Маріуполь, Одеса, Iллічівськ, сплачують збір за послуги СРРС за
ставками, установленими відповідно для портів Керч, Маріуполь,
Одеса, Iллічівськ. { Примітки доповнено пунктом 4 згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від
10.05.2006 }
 
   Iз суден (крім завантажених суден-газовозів, хімовозів і
танкерів), що прямують транзитом (без заходу у відповідний порт) у
зонах дії СРРС Iллічівськ, Одеса і Южний, за умови підтвердження
капітаном судна необхідності надання послуг СРРС,  додатково
справляється збір за ці послуги зі знижкою 70 відсотків до ставок,
визначених у табл. 3 Зборів і плати. { Абзац пункту 28 в редакції
Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від
10.05.2006 }
 
   29. Iз завантажених суден-газовозів, хімовозів і танкерів, що
проходять у зоні дії СРРС Iллічівськ і для яких радіолокаційне
проведення є обов'язковим, додатково справляється збір за послуги
СРРС за ставкою 0,0009 долара США/куб.м - милю.
{ Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003; в редакції Наказів Міністерства
транспорту та зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від 10.05.2006, N 772
( z0570-08 ) від 26.06.2008 }
 
   30. Капітан судна, який звернувся до служби регулювання руху
суден за послугами, а потім відмовився від них, зобов'язаний
повністю сплатити належний за замовлені послуги збір.
 
             Швартовний збір
 
   31. Швартовний  збір  при  швартуванні,  відшвартуванні,
перетягуванні і перешвартуванні суден усіх груп, крім В, Г, Д і Е,
справляється за такими ставками.
 
                             Таблиця 4
 
       Ставка швартовного збору (за операцію)
 
   (у доларах США)
 
------------------------------------------------------------------
¦   Об'єм судна, куб.м    ¦  Для суден у закордонному  ¦
¦                ¦      плаванні      ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦до 1000 включно         ¦       28        ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 1000 до 5000 включно   ¦       57        ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 5000 до 10 000 включно  ¦       85        ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 10 000 до 20 000 включно ¦       114       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 20 000 до 40 000 включно ¦       171       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 40 000 до 80 000 включно ¦       228       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 80 000          ¦       284       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦судна на підводних крилах    ¦        3        ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Таблиця 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003; в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008 }
 
   32. Перетяжка судна уздовж причалу на відстань більше ніж
довжина судна вважається як дві операції, менше довжини судна - як
одна операція.
   33. Перешвартування судна від причалу до причалу вважається
як дві операції.
 
    Плата за роботу буксирів при швартовних операціях
 
   34. Комплексна оплата роботи всіх буксирів при швартуванні,
відшвартуванні та перестановленні для суден групи А (крім плавучих
споруд), Б (круїзні пасажирські судна закордонного плавання, які
заходять у порт Ялта) і В (крім буксирів, буксирів-штовхачів,
штовхачів) обчислюється за ставками табл. 5.
   35. Ставки табл. 5 застосовуються за відсутності кригових
умов при швидкості вітру до 14 м/с.
   36. У кригових умовах або при швидкості вітру понад 14 м/с
оплата  роботи  буксирів  при  швартуванні, відшвартуванні і
перестановленні здійснюється за ставками табл. 6.
   37. Кількість  і  потужність  буксирів,  необхідних  для
проведення швартовних операцій,  встановлюється  "Обов'язковою
постановою по порту" або визначається лоцманською службою за
погодженням з капітаном судна.
   38. Для суден групи А в портах лінії закордонного плавання,
відкритої в установленому порядку, надається знижка в розмірі 20
відсотків.
   39. Для суден, які використовують при швартовних операціях
підрулювальний пристрій, надається знижка в розмірі 25 відсотків.
   40. Судна всіх груп із зіпсованим або непрацюючим головним
двигуном  оплачують  роботу  буксирів  при  швартуванні,
відшвартуванні, перестановленні, як несамохідні судна.
   41. Плата за роботу буксирів при швартуванні, відшвартуванні
й перестановленні для суден груп А (плавучі споруди), В (буксири,
буксири-штовхачі, штовхачі), а також суден груп Б (крім круїзних
пасажирських суден закордонного плавання, що заходять у порт
Ялта), Г, Д і Е справляється за ставками табл. 6.
 
 
                             Таблиця 5
 
         Ставки плати за роботу буксирів
           при швартовних операціях
            (за куб.м/операцію)
 
   (у доларах США)
 
------------------------------------------------------------------
¦     Порт     ¦  Для суден у закордонному плаванні  ¦
¦            ¦----------------------------------------¦
¦            ¦   швартування,   ¦перестановлення ¦
¦            ¦  відшвартування   ¦        ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Білгород-Дністровський ¦     0,082     ¦   0,142   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Бердянськ       ¦     0,068     ¦   0,096   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Бухта Камишова     ¦     0,060     ¦   0,085   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Дніпро-Бузький     ¦     0,074     ¦   0,128   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Євпаторія       ¦     0,060     ¦   0,085   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Iзмаїл         ¦     0,068     ¦   0,096   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Iллічівськ       ¦     0,068     ¦   0,096   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Керч          ¦     0,060     ¦   0,085   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Маріуполь       ¦     0,082     ¦   0,142   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Миколаїв (мор.)    ¦     0,074     ¦   0,128   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Одеса         ¦     0,082     ¦   0,142   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Октябрський      ¦     0,074     ¦   0,128   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Очаків         ¦     0,038     ¦   0,051   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Рені          ¦     0,068     ¦   0,096   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Севастополь      ¦     0,060     ¦   0,085   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Скадовськ       ¦     0,035     ¦   0,051   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Усть-Дунайськ     ¦     0,082     ¦   0,142   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Феодосія        ¦     0,060     ¦   0,085   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Херсон (мор.)     ¦     0,082     ¦   0,142   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Южний         ¦     0,082     ¦   0,142   ¦
¦-----------------------+-----------------------+----------------¦
¦Ялта (усі групи суден) ¦     0,060     ¦   0,085   ¦
------------------------------------------------------------------
   Примітка. З круїзних пасажирських суден об'ємом більше як
45000 куб.м, що заходять у порт Ялта, збір за роботу буксирів при
швартовних операціях стягується як із суден об'ємом 45000 куб. м.
 
   {  Абзац  другий  примітки вилучено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 1064 ( z0862-08 ) від
28.08.2008 }
 
{ Таблиця 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003; в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008 }
 
        Плата за користування плавзасобами
 
   42. За користування самохідними плавзасобами у всіх випадках,
крім обумовлених у пункті 34, справляється плата за ставками
табл.6.
   43. За користування портовими несамохідними суднами плата
справляється  за   ставками,   затвердженими   начальником
підприємства-власника.
 
                             Таблиця 6
 
          Ставки плати за користування
            самохідними суднами
 
   (у доларах США за годину)
 
------------------------------------------------------------------
¦  Iндикаторна потужність двигуна  ¦ Для суден у закордонному ¦
¦                  ¦     плаванні     ¦
¦------------------------------------+---------------------------¦
¦     кВт      ¦  к. с.  ¦порти Чорного¦  порти  ¦
¦            ¦      ¦ моря і   ¦ Азовського ¦
¦            ¦      ¦  р. Дунай ¦  моря   ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦до 75 включно      ¦ до 100  ¦   71   ¦   57   ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 75 до 110 включно ¦ 101 - 150 ¦   85   ¦   71   ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 110 до 150 включно¦ 151 - 204 ¦   100   ¦   85   ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 150 до 185 включно¦ 205 - 252 ¦   114   ¦   100   ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 185 до 240 включно¦ 253 - 326 ¦   142   ¦   114   ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 240 до 300 включно¦ 327 - 408 ¦   156   ¦   126   ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 300 до 350 включно¦ 409 - 476 ¦   182   ¦   158   ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 350 до 440 включно¦ 477 - 598 ¦   213   ¦   182   ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 440 до 500 включно¦ 599 - 680 ¦   237   ¦   213   ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 500 до 600 включно¦ 681 - 816 ¦   269   ¦   224   ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 600 до 700 включно¦ 817 - 952 ¦   292   ¦   253   ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 700 до 800 включно¦953 - 1088 ¦   348   ¦   313   ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 800 до 900 включно¦1089 - 1224¦   395   ¦   348   ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 900 до 1100    ¦1225 - 1496¦   455   ¦   384   ¦
¦включно         ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 1100 до 1470   ¦1497 - 1999¦   526   ¦   441   ¦
¦включно         ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 1470 до 1840   ¦2000 - 2502¦   611   ¦   512   ¦
¦включно         ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 1840 до 2500   ¦2503 - 3400¦   739   ¦   654   ¦
¦включно         ¦      ¦       ¦       ¦
¦------------------------+-----------+-------------+-------------¦
¦понад 2500       ¦понад 3400 ¦   995   ¦   825   ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Таблиця 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003; в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008 }
 
          Плата за агентські послуги
 
   44. За агентування суден, що заходять до портів України для
завантаження та (або) розвантаження наливних, навалочних або
насипних, а також генеральних, лісових і змішаних вантажів, плата
за агентські послуги справляється за ставками, наведеними в табл.
7, 8 і 9.
 
 
                             Таблиця 7
 
        Ставки плати за агентування суден,
       що заходять для перевантаження наливних
           вантажів, за суднозахід
 
   (у доларах США)
 
------------------------------------------------------------------
¦ Об'єм, куб.м  ¦ Iзмаїл, Рені, ¦ Одеса, Южний, ¦Iнші порти¦
¦         ¦ Усть-Дунайськ, ¦  Миколаїв,  ¦     ¦
¦         ¦ Бердянськ, Керч ¦  Iллічівськ,  ¦     ¦
¦         ¦         ¦   Херсон,   ¦     ¦
¦         ¦         ¦  Маріуполь  ¦     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦        Для суден у закордонному плаванні        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦до 2000 включно ¦    469    ¦    556    ¦  483  ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 2000 до  ¦    597    ¦    683    ¦  597  ¦
¦4000 включно   ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 4000 до  ¦    711    ¦    839    ¦  711  ¦
¦6000 включно   ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 6000 до  ¦    839    ¦    896    ¦  853  ¦
¦8000 включно   ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 8000 до  ¦   1038    ¦   1109    ¦  1052  ¦
¦12000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 12000 до  ¦   1194    ¦   1251    ¦  1194  ¦
¦16000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 16000 до  ¦   1394    ¦   1493    ¦  1436  ¦
¦24000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 24000 до  ¦   1564    ¦   1706    ¦  1593  ¦
¦30000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 30000 до  ¦   1735    ¦   1905    ¦  1792  ¦
¦40000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 40000 до  ¦   1905    ¦   2133    ¦  2005  ¦
¦48000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 48000 до  ¦   2076    ¦   2574    ¦  2218  ¦
¦56000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 56000 до  ¦   2261    ¦   2844    ¦  2417  ¦
¦64000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 64000 до  ¦   2432    ¦   3100    ¦  2616  ¦
¦72000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 72000 до  ¦   2616    ¦   3370    ¦  2872  ¦
¦80000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 80000 до  ¦   2645    ¦   4181    ¦  3100  ¦
¦100000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦далі за кожні  ¦    22    ¦    43    ¦  28  ¦
¦повні (неповні) ¦         ¦         ¦     ¦
¦1000 куб.м    ¦         ¦         ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Таблиця 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003; в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008 }
 
 
                             Таблиця 8
 
        Ставки плати за агентування суден,
      що заходять для перевантаження навалочних
        або насипних вантажів за суднозахід
 
   (у доларах США)
 
------------------------------------------------------------------
¦ Об'єм, куб.м  ¦ Iзмаїл, Рені, ¦ Одеса, Южний, ¦Iнші порти¦
¦         ¦ Усть-Дунайськ, ¦  Миколаїв,  ¦     ¦
¦         ¦ Бердянськ, Керч ¦  Iллічівськ,  ¦     ¦
¦         ¦         ¦   Херсон,   ¦     ¦
¦         ¦         ¦  Маріуполь  ¦     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦        Для суден у закордонному плаванні        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦до 1800 включно ¦    526    ¦    597    ¦  526  ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 1800 до  ¦    654    ¦    739    ¦  626  ¦
¦3600 включно   ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 3600 до  ¦    811    ¦    882    ¦  796  ¦
¦5500 включно   ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 5500 до  ¦    910    ¦   1038    ¦  910  ¦
¦7200 включно   ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 7200 до  ¦   1109    ¦   1223    ¦  1138  ¦
¦11000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 11000 до  ¦   1394    ¦   1408    ¦  1351  ¦
¦15000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 15000 до  ¦   1507    ¦   1621    ¦  1621  ¦
¦22000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 22000 до  ¦   1706    ¦   1877    ¦  1849  ¦
¦30000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 30000 до  ¦   1849    ¦   2105    ¦  2076  ¦
¦37000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 37000 до  ¦   2048    ¦   2318    ¦  2389  ¦
¦44000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 44000 до  ¦   2261    ¦   2560    ¦  2645  ¦
¦51000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 51000 до  ¦   2460    ¦   2787    ¦  2929  ¦
¦59000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 59000 до  ¦   2673    ¦   3015    ¦  3185  ¦
¦66000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 66000 до  ¦   2872    ¦   3256    ¦  3455  ¦
¦73000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 73000 до  ¦   3072    ¦   3484    ¦  3726  ¦
¦92000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦далі за кожні  ¦    25    ¦    28    ¦  35  ¦
¦повні (неповні) ¦         ¦         ¦     ¦
¦1000 куб.м    ¦         ¦         ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Таблиця 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003; в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008 }
 
 
                             Таблиця 9
 
        Ставки плати за агентування суден,
      що заходять для перевантаження генеральних,
      лісових і змішаних вантажів, за суднозахід
 
   (у доларах США)
 
------------------------------------------------------------------
¦ Об'єм, куб.м  ¦ Iзмаїл, Рені, ¦ Одеса, Южний, ¦Iнші порти¦
¦         ¦ Усть-Дунайськ, ¦  Миколаїв,  ¦     ¦
¦         ¦ Бердянськ, Керч ¦  Iллічівськ,  ¦     ¦
¦         ¦         ¦   Херсон,   ¦     ¦
¦         ¦         ¦  Маріуполь  ¦     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦        Для суден у закордонному плаванні        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦до 2000 включно ¦    654    ¦    654    ¦  626  ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 2000 до  ¦    853    ¦    995    ¦  939  ¦
¦4000 включно   ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 4000 до  ¦   1109    ¦   1251    ¦  1223  ¦
¦6000 включно   ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 6000 до  ¦   1351    ¦   1564    ¦  1507  ¦
¦8000 включно   ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 8000 до  ¦   1763    ¦   2076    ¦  2005  ¦
¦12000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 12000 до  ¦   2161    ¦   2218    ¦  2161  ¦
¦16000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 16000 до  ¦   2645    ¦   2787    ¦  2759  ¦
¦24000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 24000 до  ¦   3128    ¦   3356    ¦  3271  ¦
¦30000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 30000 до  ¦   3555    ¦   3783    ¦  3697  ¦
¦40000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 40000 до  ¦   4181    ¦   4252    ¦  4238  ¦
¦48000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 48000 до  ¦   4849    ¦   5119    ¦  5005  ¦
¦56000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 56000 до  ¦   5318    ¦   5745    ¦  5631  ¦
¦64000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 64000 до  ¦   5802    ¦   6413    ¦  6257  ¦
¦72000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 72000 до  ¦   6271    ¦   7082    ¦  6882  ¦
¦80000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 80000 до  ¦   6740    ¦   7736    ¦  7508  ¦
¦100000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦далі за кожні  ¦    57    ¦    82    ¦  77  ¦
¦повні (неповні) ¦         ¦         ¦     ¦
¦1000 куб.м    ¦         ¦         ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Таблиця 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003; в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008 }
 
 
                            Таблиця 10
 
        Ставки плати за агентування суден,
        що заходять з метою, не пов'язаною
      з проведенням вантажних і (або) пасажирських
           операцій, за суднозахід
 
   (у доларах США)
 
------------------------------------------------------------------
¦ Об'єм, куб.м  ¦ Iзмаїл, Рені, ¦ Одеса, Южний, ¦Iнші порти¦
¦         ¦ Усть-Дунайськ, ¦  Миколаїв,  ¦     ¦
¦         ¦ Бердянськ, Керч ¦  Iллічівськ,  ¦     ¦
¦         ¦         ¦   Херсон,   ¦     ¦
¦         ¦         ¦  Маріуполь  ¦     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦        Для суден у закордонному плаванні        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦до 2000 включно ¦    213    ¦    242    ¦  185  ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 2000 до  ¦    270    ¦    341    ¦  228  ¦
¦4000 включно   ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 4000 до  ¦    341    ¦    398    ¦  299  ¦
¦6000 включно   ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 6000 до  ¦    455    ¦    483    ¦  370  ¦
¦8000 включно   ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 8000 до  ¦    540    ¦    526    ¦  455  ¦
¦12000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 12000 до  ¦    626    ¦    626    ¦  555  ¦
¦16000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 16000 до  ¦    668    ¦    668    ¦  640  ¦
¦20000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 20000 до  ¦    711    ¦    711    ¦  739  ¦
¦30000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 30000 до  ¦    768    ¦    796    ¦  825  ¦
¦38000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 38000 до  ¦    825    ¦    882    ¦  953  ¦
¦45000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 45000 до  ¦    882    ¦    995    ¦  1081  ¦
¦53000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 53000 до  ¦    939    ¦   1081    ¦  1166  ¦
¦60000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 60000 до  ¦    995    ¦   1166    ¦  1251  ¦
¦68000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 68000 до  ¦   1052    ¦   1251    ¦  1337  ¦
¦75000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦понад 75000 до  ¦   1109    ¦   1337    ¦  1422  ¦
¦95000 включно  ¦         ¦         ¦     ¦
¦-----------------+-----------------+-----------------+----------¦
¦далі за кожні  ¦    8    ¦    14    ¦  14  ¦
¦повні (неповні) ¦         ¦         ¦     ¦
¦1000 куб.м    ¦         ¦         ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Таблиця 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003; в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008 }
 
   45. За агентування суден, які заходять у порти України з
метою, не пов'язаною з проведенням вантажних та (або) пасажирських
операцій, плата справляється за ставками табл. 10.
   46. За агентування суден, що проходять Керч-Єнікальським
каналом  транзитом, плата справляється у розмірі 50% ставок
табл.10.
   47. За агентування пасажирських суден і приватних яхт, що
заходять у порти України, плата справляється за ставками табл. 11.
 
 
                            Таблиця 11
 
       Ставки плати за агентування пасажирських
           суден та приватних яхт
 
   (у доларах США)
 
------------------------------------------------------------------
¦  Об'єм пасажирського судна  ¦  Для суден у закордонному  ¦
¦    (яхти), куб.м      ¦      плаванні      ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦   1. Пасажирське судно   ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦до 1500 включно         ¦       313       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 1500 до 6000 включно   ¦       483       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 6000 до 12000 включно   ¦       569       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 12000 до 18000 включно  ¦       654       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 18000 до 30000 включно  ¦       910       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 30000 до 46000 включно  ¦       1180       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 46000 до 60000 включно  ¦       1593       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 60000           ¦       2289       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦   2. Приватна яхта     ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦до 30 включно          ¦       128       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 30 до 150 включно     ¦       199       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 150 до 600 включно    ¦       313       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦понад 600            ¦       469       ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Таблиця 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003; в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008 }
 
         Додаткові агентські послуги
 
   48. Лінійне судно в порту завантаження та (або) розвантаження
сплачує агенту за послуги з бронювання вантажу, збору і переказу
фрахту, оформлення документів тощо в розмірі 5% з брутто-фрахту за
імпортними й експортними вантажами, якщо інше не передбачено
лінійною агентською угодою.
   49. За надання послуг, захист інтересів судновласників, що
виконуються за їх дорученням, справляється плата в розмірі 35% з
відповідних ставок агентської винагороди.
   50. Якщо  судно  приходить  у порт для розвантаження і
подальшого завантаження вантажем, за другу операцію справляється
плата із знижкою 25% з відповідних ставок.
   51. Якщо при завантаженні та (або) розвантаженні в одному
порту використовується менше 25% вантажопідйомності судна, то
плата справляється із знижкою 25% (крім лінійних суден).
   52. У разі стоянки судна в порту більше 10 діб, за кожні
наступні повні або неповні 5 діб справляється плата в розмірі 15%
базової ставки агентської винагороди.
   53. Плата за обслуговування суден, що заходять у порт для
виконання вантажних операцій і мають на борту більше 10 т
небезпечних вантажів, справляється з надбавкою в розмірі 25
відсотків. Під небезпечними вантажами маються на увазі вантажі
згідно з Міжнародним Кодексом морських перевезень небезпечних
вантажів.
   54. Судна, які прибули в порт для ремонту, прирівнюються до
суден, які зайшли з метою, не пов'язаною з проведенням вантажних
та (або) пасажирських операцій.
   У разі стоянки судна на ремонті більше 5 діб справляється
додаткова плата за кожні наступні повні й неповні 5 діб у розмірі
25% базисної ставки агентської винагороди.
   55. За організацію і комплекс послуг, виключаючи витрати на
автотранспорт,  проживання  і раціон харчування екіпажу, при
проведенні фумігації вантажів, плата справляється у розмірі 50%
ставки агентської винагороди.
 
   56. Плата за інші дрібні послуги (в тому числі здійснення
банківських операцій), які надаються  агентом  судновласнику,
стягується за суднозахід у розмірах:
 
------------------------------------------------------------------
¦           Об'єм судна, куб.м            ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     ¦  до 4000  ¦понад 4000 до¦ понад 20000 ¦понад 50000¦
¦     ¦  включно  ¦20000 включно¦ до 50000  ¦      ¦
¦     ¦       ¦       ¦  включно  ¦      ¦
¦---------+--------------+-------------+-------------+-----------¦
¦дол. США ¦   47   ¦   79   ¦   158   ¦  190  ¦
------------------------------------------------------------------
{ Пункт 56 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008 }
 
   57. За використання телефонного, телеграфного, телексного,
факсимільного зв'язку плата справляється за фактичними витратами з
коефіцієнтом 1,5 (за оренду каналу зв'язку).
 
          Супервайзерська винагорода
 
   58. Супервайзерське обслуговування суден у порту справляється
за фактично надані послуги за акордними ставками, зазначеними в
табл. 12 і 13.
 
   59. За обслуговування судна, яке прибуло в порт для ремонту,
бункерування, постачання, справляється плата в розмірах:
   - 43 долари США за добу (із суден у закордонному плаванні).
{ Пункт 59 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003; в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008 }
 
   60. За фактично надані послуги до надання вільної практики,
при виклику капітаном супервайзера на судно, що стоїть на рейді і
не здійснює вантажних операцій, а також після відходу судна сплата
за послуги супервайзера справляється за відповідними добовими
ставками.
   61. За супервайзерське обслуговування суден, які заходять у
порт для здійснення вантажних операцій з небезпечними вантажами
(більше 10 т), зазначені ставки збільшуються на 10 відсотків.
   За проходження суден Керч-Єнікальським каналом  транзитом
плата за супервайзерські послуги не справляється.
 
 
                            Таблиця 12
 
       Ставки плати за послуги супервайзерів
            суховантажним суднам
 
   (у доларах США)
 
----------------------------------------------------------------------
¦   Об'єм, куб.м    ¦     Вид вантажу (тип судна)     ¦
¦             ¦------------------------------------------¦
¦             ¦  генеральні  ¦навалочні та¦  лісові  ¦
¦             ¦ (універсальні, ¦ насипні  ¦ (лісовози) ¦
¦             ¦  ролкери,  ¦ (балкери) ¦      ¦
¦             ¦контейнеровози) ¦      ¦      ¦
¦             ¦----------------+------------+------------¦
¦             ¦ добова ¦ макс. ¦добова¦макс.¦добова¦макс.¦
¦--------------------------------------------------------------------¦
¦         Для суден у закордонному плаванні         ¦
¦--------------------------------------------------------------------¦
¦до 5700 включно     ¦  57  ¦ 668 ¦ 40 ¦ 498 ¦ 92 ¦ 768 ¦
¦-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----¦
¦понад 5700 до 7600    ¦  71  ¦ 811 ¦ 51 ¦ 668 ¦ 106 ¦ 995 ¦
¦включно         ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----¦
¦понад 7600 до 15000   ¦  85  ¦ 1308 ¦ 68 ¦ 995 ¦ 122 ¦1422 ¦
¦включно         ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----¦
¦понад 15000 до 23000   ¦ 100  ¦ 1650 ¦ 85 ¦1166 ¦ 134 ¦1849 ¦
¦включно         ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----¦
¦понад 23000 до 30000   ¦ 114  ¦ 1991 ¦ 92 ¦1337 ¦ 142 ¦2105 ¦
¦включно         ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----¦
¦понад 30000 до 38000   ¦ 128  ¦ 2275 ¦ 100 ¦1507 ¦ 156 ¦2417 ¦
¦включно         ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----¦
¦понад 38000 до 45000   ¦ 142  ¦ 2503 ¦ 128 ¦1621 ¦ 163 ¦2673 ¦
¦включно         ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----¦
¦понад 45000 до 53000   ¦ 149  ¦ 2730 ¦ 134 ¦1735 ¦ 171 ¦2929 ¦
¦включно         ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----¦
¦понад 53000 до 61000   ¦ 156  ¦ 2888 ¦ 142 ¦1849 ¦ 177 ¦3185 ¦
¦включно         ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----¦
¦понад 61000 до 68000   ¦ 163  ¦ 3214 ¦ 156 ¦1962 ¦ 185 ¦3441 ¦
¦включно         ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----¦
¦понад 68000 до 76000   ¦ 171  ¦ 3413 ¦ 163 ¦2076 ¦ 191 ¦3697 ¦
¦включно         ¦    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦-------------------------+--------+-------+------+-----+------+-----¦
¦понад 76000       ¦ 185  ¦ 3697 ¦ 171 ¦2190 ¦ 199 ¦3982 ¦
----------------------------------------------------------------------
 
{ Таблиця 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003; в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008 }
 
 
                            Таблиця 13
 
           Ставки плати за послуги
         супервайзерів наливним суднам
 
   (у доларах США)
 
------------------------------------------------------------------
¦       Об'єм куб.м       ¦Нафтотанкери¦Газохімовози¦
¦                   ¦------------+------------¦
¦                   ¦добова¦макс.¦добова¦макс.¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦        Для суден у закордонному плаванні        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦          до 5700 включно  ¦ 57 ¦ 122 ¦ 68 ¦ 270 ¦
¦--------------------------------------+------+-----+------+-----¦
¦понад 5700 до 7600 включно      ¦ 68 ¦ 142 ¦ 85 ¦ 313 ¦
¦--------------------------------------+------+-----+------+-----¦
¦понад 7600 до 15000 включно      ¦ 82 ¦ 153 ¦ 100 ¦ 469 ¦
¦--------------------------------------+------+-----+------+-----¦
¦понад 15000 до 23000 включно     ¦ 85 ¦ 171 ¦ 117 ¦ 540 ¦
¦--------------------------------------+------+-----+------+-----¦
¦понад 23000 до 30000 включно     ¦ 90 ¦ 182 ¦ 122 ¦ 597 ¦
¦--------------------------------------+------+-----+------+-----¦
¦понад 30000 до 38000 включно     ¦ 100 ¦ 213 ¦ 126 ¦ 668 ¦
¦--------------------------------------+------+-----+------+-----¦
¦понад 38000 до 45000 включно     ¦ 122 ¦ 228 ¦ 134 ¦ 739 ¦
¦--------------------------------------+------+-----+------+-----¦
¦понад 45000 до 53000 включно     ¦ 134 ¦ 242 ¦ 142 ¦ 796 ¦
¦--------------------------------------+------+-----+------+-----¦
¦понад 53000 до 61000 включно     ¦ 142 ¦ 256 ¦ 150 ¦ 853 ¦
¦--------------------------------------+------+-----+------+-----¦
¦понад 61000 до 68000 включно     ¦ 150 ¦ 270 ¦ 156 ¦ 910 ¦
¦--------------------------------------+------+-----+------+-----¦
¦понад 68000 до 76000 включно     ¦ 156 ¦ 284 ¦ 163 ¦ 967 ¦
¦--------------------------------------+------+-----+------+-----¦
¦понад 76000              ¦ 171 ¦ 299 ¦ 188 ¦1024 ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Таблиця 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 10
( z0046-03 ) від 09.01.2003; в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 772 ( z0570-08 ) від 26.06.2008 }
 
 
              Iнші послуги
 
   62. Приймання портом забруднень здійснюється за тарифами,
затвердженими начальником порту, у таких випадках:
   1) прийняття емульсії і баластних вод;
   2) після 30 діб стоянки судна в порту;
   3) із суден груп Б, В, Г, Д та Е, з яких санітарний збір не
справляється;
   4) у портах, які не мають технічних засобів для приймання
всіх забруднень.
   При наданні судновласникам інших послуг, не передбачених
цими Зборами і платою, застосовуються вільні ціни відповідно до
законодавства.  { Абзац шостий пункту 62 в редакції Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 447 ( z0607-06 ) від
10.05.2006 }
 
( Збори із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 487
( z0846-98 ) від 07.12.98; в редакції Наказу Мінтрансу N 711
( z0005-01 ) від 15.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінтрансу N 799 ( z0999-01 ) від 16.11.2001 )

<< Главная страницаУкраина онлайн