Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Єдиний державний реєстр нормативних актів

Президент

Указ № 468/96 від 27.06.1996

<< Главная страница


 

          
     У К А З

          
   ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


          
Про Єдиний державний реєстр

          
   нормативних актів  ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Указ 
Президента

   N 
70/99 
від 27.01.99 )   З метою забезпечення в Україні єдиних принципів 
ідентифікації
нормативних актів, державного обліку, створення фонду цих 
актів і
підтримання їх у контрольному стані, 
 доступності та гласності
правової інформації п о с т а н о 
в л я ю:


   1. Запровадити в Україні Єдиний 
державний реєстр нормативних
актів -  автоматизовану 
 систему  збирання,  накопичення  та
опрацювання 
актів законодавства (далі - Державний реєстр).

   2. Установити, що до 
 Державного реєстру включаються чинні,
опубліковані та 
неопубліковані, у тому числі з 
 обмежувальними
грифами, закони України, постанови Верховної Ради 
України, укази і
розпорядження Президента  України,  
 декрети,  постанови  і
розпорядження Кабінету 
  Міністрів  України,  нормативні  
акти
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої 
влади,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України, 
 нормативні акти
Національного банку України, міжнародні договори 
України.

   Державній реєстрації підлягають також 
 тимчасові нормативні
акти зі строком дії рік і більше та зі строком дії 
 менше року в
разі наступного його продовження.

   3. Нормативні акти, що 
 містять відомості, які становлять
державну 
таємницю, включаються до окремого розділу 
 Державного
реєстру з відповідним грифом секретності. Ведення 
 цього розділу
здійснюється згідно  з  вимогами  
законодавства  про державну
таємницю.

   4. Покласти  на  
Міністерство  юстиції  України  ведення
Державного 
реєстру,  розроблення  організаційних  заходів  
 та
впровадження методологічних принципів, створення фонду 
нормативних
актів та підтримання їх у контрольному стані, надання 
 інформації
про них.

   5. З  метою  забезпечення 
 ведення  Державного  реєстру
Міністерство 
юстиції України одержує повні офіційні тексти актів з
усіма додатками, 
 прийняті Верховною Радою України, 
 Президентом
України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком 
України.

   6. Кабінету Міністрів 
України:

   затвердити у тримісячний строк положення 
про порядок ведення
Державного реєстру, створення фонду і підтримання в 
 контрольному
стані нормативних актів, порядок та 
 умови користування даними
цього Реєстру;

   розглянути питання  щодо  можливого 
 збільшення граничної
чисельності центрального апарату 
Міністерства юстиції України у
зв'язку з покладенням на 
нього додаткових функцій.


 Президент України   
           
     Л.КУЧМА

 м. Київ, 27 червня 1996 
року

     N 
468/96

<< Главная страницаУкраина онлайн