Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства

Кабінет Міністрів України

Постанова № 689 від 27.06.1996, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 27 червня 1996 р. N 689
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
 
       Про затвердження Порядку застосування
         векселів Державного казначейства
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
      N 731 ( 731-2000-п ) від 28.04.2000 )  
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок  застосування  векселів  Державного
казначейства, що додається.
   Встановити, що випуск казначейських векселів здійснюється
згідно з постановою Кабінету Міністрів України, проект якої
підлягає погодженню з Міністерством фінансів. ( Пункт 1 доповнено
абзацом  згідно з Постановою КМ N 731 ( 731-2000-п ) від
28.04.2000 )
   2. Головному управлінню Державного казначейства у двотижневий
термін:
   розробити і затвердити інструкцію про порядок видачі, обліку
і погашення векселів Державного казначейства;
   разом з Головною державною податковою інспекцією затвердити
інструкцію про порядок обміну інформацією щодо векселів Державного
казначейства між органами Державного казначейства і державними
податковими інспекціями та облік зарахування векселів Державного
казначейства у рахунок сплати податків до державного бюджету;
   визначити статті видатків державного бюджету, у рахунок яких
будуть видаватись векселі Державного казначейства, та затвердити
ліміти та поквартальну розбивку коштів, під які випускатимуться ці
векселі.
   3. Міністерству фінансів:
   у двотижневий термін затвердити порядок  відображення  у
бухгалтерському обліку підприємств операцій з векселями Державного
казначейства;
   забезпечити виготовлення  необхідної  кількості  бланків
векселів Державного казначейства.
   4. Рекомендувати  Національному  банку  України визначити
порядок здійснення операцій комерційних банків  з  векселями
Державного казначейства.
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.67
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 червня 1996 р. N 689
 
               ПОРЯДОК
     застосування векселів Державного казначейства
 
 
           1. Загальні положення
 
   1. Векселедавцем і платником за казначейськими векселями
виступає Головне управління Державного казначейства.
   2. Казначейські векселі видаються на пред'явника.
   3. Термін платежу за казначейським векселем не  повинен
перевищувати  одного  року.
   4. Казначейські векселі випускаються  з  вексельними сумами
500 000 000  (п'ятсот  мільйонів)   та   1 000 000 000
(один мільярд)  карбованців.  Відсотки на вексельну  суму не
нараховуються.
   5. Казначейські векселі видаються в рахунок фінансування
витрат державного бюджету, за винятком видатків на оплату праці та
інших грошових виплат населенню, за згодою відповідного одержувача
коштів з державного бюджету.
   6. Казначейські векселі можуть пред'являтись до погашення на
зарахування сплати податків у терміни і порядку, визначені пунктом
12 цього Порядку.
 
         2. Випуск казначейських векселів
 
   7. Казначейські векселі випускаються у  вигляді  простих
векселів на бланках спеціального зразка, який затверджується
Головним управлінням Державного казначейства.
   8. Випуск  казначейських векселів у рахунок фінансування
витрат державного бюджету оформлюється угодою, що укладається між
Головним  управлінням  Державного казначейства та відповідним
одержувачем коштів з державного бюджету.
 
       3. Операції з казначейськими векселями
 
   9. Казначейські  векселі  можуть  використовуватися  їх
держателями для:
   погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних
кредиторів. Розрахунки казначейськими векселями здійснюються за
вексельними сумами;
   продажу юридичним особам, які є резидентами відповідно до
законодавства України;
   застави з метою забезпечення зобов'язань перед резидентами
відповідно до законодавства про заставу;
   зарахування у  сплату податків до державного бюджету за
бажанням векселедержателя. Таке зарахування може бути здійснено у
будь-який момент до настання терміну платежу за казначейським
векселем. Казначейський вексель, прийнятий до зарахування у сплату
податків, погашається.
   10. Операції, передбачені абзацами третім та четвертим пункту
9, не поширюються на бюджетні установи і організації, а також на
підприємства, які отримують дотації з бюджету.
 
        4. Погашення казначейських векселів
 
   11. Погашення казначейських векселів здійснюється Головним
управлінням Державного казначейства шляхом:
   перерахування на рахунок пред'явників казначейських векселів
грошових коштів у розмірі відповідних вексельних сум;
   зарахування казначейських  векселів  у сплату держателями
казначейських векселів податків до державного бюджету.
   12. Держатель казначейських векселів, який бажає отримати
належні йому за казначейськими векселями кошти або зарахувати їх
у сплату податків, за 7 робочих днів до терміну платежу за
векселем (у разі вимоги такого платежу) чи терміну, в який він
хотів би зарахувати вексель у сплату податків, подає заяву разом з
векселем до органу Державного казначейства за своїм (держателя)
місцезнаходженням. Відповідний орган  Державного  казначейства
протягом  2 робочих днів з моменту отримання заяви передає
інформацію про держателів казначейських векселів, які бажають
погасити належні їм векселі, про терміни і форми погашення до
Головного управління  Державного  казначейства.  Форма  заяви
визначається Головним управлінням Державного казначейства.
   13. Після отримання заяви про погашення Головне управління
Державного казначейства протягом 7 робочих днів здійснює переказ
грошових коштів чи повідомляє  відповідні  органи  державної
податкової служби про зарахування казначейських векселів у сплату
податків до Державного бюджету України.
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
   14. Казначейські векселі, не пред'явлені до погашення у
термін, зазначений у пункті 12 цього Порядку, втрачають силу і
оплаті не підлягають.
 
        5. Інформація про випуск і погашення
           казначейських векселів
 
   15. Головне управління Державного казначейства  щомісячно
публікує інформацію про обсяг випуску казначейських векселів,
терміни їх погашення, обсяги погашення казначейських векселів
грошовими коштами та шляхом зарахування їх у сплату податків до
державного бюджету.

<< Главная страницаУкраина онлайн