Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення доповнення до статті 73 Кодексу законів про працю України

Верховна Рада України

Закон № 256/96-ВР від 28.06.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

    Про внесення доповнення до статті 73 Кодексу законів
            про працю України
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 143 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Частину першу статті 73 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
N 50, ст.375; 1981 р.,  N 32, ст.513; 1991 р., N 23, ст.267,
N 30, ст.382;  Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 33,
ст.477) після цифри і слів "9 травня - День Перемоги" доповнити
цифрами і словами "28 червня - День Конституції України".
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 28 червня 1996 року
     N 256/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн