Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про прийняття Конституції України і введення її в дію

Верховна Рада України

Закон № 254/96-ВР від 28.06.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

        Про прийняття Конституції України
            і введення її в дію
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст.142 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Стаття 1. Прийняти Конституцію України ( 254к/96-ВР ).
 
   Стаття 2. Визнати такою, що втратила чинність, Конституцію
(Основний Закон) України ( 888-09 ) від 20 квітня 1978 року з
наступними змінами і доповненнями.
 
   Стаття 3. Визнати таким, що втратив чинність, Конституційний
Договір між Верховною Радою України та Президентом України "Про
основні засади організації та функціонування державної влади і
місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової
Конституції України" ( 1к/95-ВР ) у  зв'язку  з  прийняттям
Конституції України.
 
 
 
 Голова Верховної Ради України        Президент України
 
      О.МОРОЗ                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 28 червня 1996 року
     N 254/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн