Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 7 жовтня 1994 року N 12 "Про судову практику в справах про хабарництво"

Верховний Суд

Постанова № 7 від 28.06.1996

<< Главная страница

         ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
 N 7 від 28.06.96
   м.Київ
 
 
      Про внесення змін і доповнень до постанови
      Пленуму Верховного Суду України від 7 жовтня
     1994 року N 12 "Про судову практику в справах
             про хабарництво"
 
 
 
   Пленум Верховного Суду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   Внести до постанови Пленуму Верховного Суду України від
7 жовтня 1994 року N 12 ( v0012700-94 ) "Про судову практику в
справах про хабарництво" такі доповнення і зміни:
 
   1. У тексті постанови слова "службова особа", "службова",
"службовий стан" в усіх відмінках замінити словами "посадова
особа", "посадова", "посадове становище" у відповідних відмінках.
   2. Пункт 8 доповнити абзацом другим такого змісту:
   "Дача або одержання хабара валютними цінностями підлягає
кваліфікації лише за ст.170 або ст.168 КК ( 2002-05 ) і додаткової
кваліфікації за ст.80 КК ( 2001-05 ) не потребує".
   3. Пункт  11  доповнити  абзацом  третім такого змісту:
"Одержання посадовою особою хабара від особи, яка діє з метою її
викриття  і звільняється від кримінальної відповідальності з
підстав, передбачених законом, є закінченим складом злочину і
кваліфікується залежно від обставин справи за відповідною частиною
ст.168 КК".
   4. В абзаці першому п.13 слова "зловживання службовим станом"
замінити словами "зловживання владою або посадовим становищем".
   5. У пункті 15:
   в абзаці першому слова і цифри "приміткою до ст.168" замінити
словами  й  цифрами  "ч.4  ст.164", а слова "відповідно до
мінімального розміру заробітної плати" - словами "виходячи з
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";
   в абзаці другому слова і цифри "в 50 (в  150)  разів
мінімальний розмір заробітної плати" замінити словами й цифрами "в
2,5 (в 7,5) разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
   в абзаці третьому слова "умисел винного" і "дії винного"
замінити відповідно словами "умисел посадової особи", "її дії".
   6. У пункті 16:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "При вирішенні питання про повторність злочинів, передбачених
статтями 168-170 КК, слід керуватися ч.5 ст.164 КК та п.2
Постанови Верховної Ради України від 11 липня 1995 року "Про
порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і
доповнень  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
відповідальності посадових осіб" ( 283/95-ВР );
   абзац другий виключити;
   абзаци третій, четвертий, п`ятий вважати відповідно абзацами
другим, третім, четвертим;
   у абзацах третьому і четвертому слова "неодноразово"  і
"неодноразовості"  замінити  відповідно  словами  "повторно",
"повторності";
   доповнити пункт абзацом п`ятим такого змісту:
   "Одержання хабара, дача хабара і посередництво в хабарництві
не можуть кваліфікуватися як вчинені повторно у випадках:
   якщо судимість за раніше вчинений злочин знята або погашена в
передбаченому законом порядку;
   якщо на момент вчинення особою нового злочину минули строки
давності притягнення її до відповідальності за раніше вчинений
злочин;
   якщо особа була звільнена від відповідальності за раніше
вчинений злочин у встановленому законом порядку".
   7. Пункт 18 виключити.
   8. Абзац перший п. 19 викласти в такій редакції:
   "Згідно з ч.6 ст.164 КК ( 2002-05 ) вимагательством хабара
визнається вимога посадовою особою хабара під загрозою вчинення
або невчинення з використанням влади чи посадового становища дій,
які можуть завдати шкоди правам чи законним інтересам того, хто
дає хабара, або умисне створення посадовою особою умов, за яких
особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам
щодо своїх прав і законних інтересів".
   9. Пункт 20 викласти в такій редакції:
   "20. При вирішенні питання про те, чи займала посадова особа
при одержанні хабара відповідальне чи особливо відповідальне
становище, слід керуватися ч.2 ст.164 КК. Перелік осіб, які
віднесені цим законом до тих, що займають відповідальне або
особливо відповідальне становище, є вичерпним і розширювальному
тлумаченню не підлягає. Висновок суду про те, що посадова особа
займала відповідальне чи особливо відповідальне становище, повинен
бути належним чином мотивований".
   10. В  абзаці  першому  п.21 слова "відповідальний стан
службової особи" замінити словами "відповідальне чи особливо
відповідальне становище посадової особи".
   11. Абзац другий п.21 виключити.

<< Главная страницаУкраина онлайн