Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку надання і повернення бюджетної позички за поставлену техніку і обладнання сільськогосподарським товаровиробникам

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Наказ № 227/150/99/231 від 22.07.1996

<< Главная страница


  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

         
 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

         
 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 МІНІСТЕРСТВО МАШИНОБУДУВАННЯ, 
ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

          
  І КОНВЕРСІЇ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 227/150/99/231 від 
22.07.96    Зареєстровано в Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          7 серпня 
1996 р.
 vd960722 vn227/150/99/231      
 за N 426/1451   Про затвердження Порядку надання і повернення 
бюджетної

   позички  за  поставлену 
  техніку  і  обладнання

       
 сільськогосподарським товаровиробникам   На виконання постанови Кабінету 
 Міністрів України від 10
січня 1996 року N 40 ( 
40-96-п 
) "Про забезпечення технікою та
обладнанням 
сільськогосподарських товаровиробників у 1996 році" та
постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 травня 1996 року N 503
( 

503-96-п ) "Про внесення змін до 
деяких рішень Уряду з питань
забезпечення агропромислового  
комплексу  сільськогосподарською
технікою" Н А К А З У Є М 
О:


   1. Затвердити Порядок надання і 
повернення бюджетної позички
за  поставлену  техніку  і 
 обладнання  сільськогосподарським
товаровиробникам, що 
додається.

   2. Контроль за виконанням 
 наказу покласти на заступника
Міністра  
сільського  господарства  і  продовольства  
України
Ковальчука А.С., заступника Міністра фінансів України - 
начальника
Головного управління Державного казначейства України Тентюка 
В.П.,
заступника Міністра економіки України Пошивайла В.К. та 
заступника
Міністра  машинобудування,  військово-промислового 
 комплексу і
конверсії України - директора Державного департаменту 
"Украгромаш"
Кравчука В.І.

   3. Скасувати наказ Міністерства 
 сільського господарства і
продовольства,  
Міністерства фінансів, Міністерства економіки,
Міністерства 
машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії 
 України від 9 лютого 1996 року N 40/28/30/406-р 
"Про
затвердження Порядку надання і повернення бюджетної 
 позички за
поставлену   техніку  і  
 обладнання  сільськогосподарським
товаровиробникам", як 
такий, що не пройшов державну реєстрацію.

 Міністр сільського 
господарства
 і продовольства України      
          
А.І.Хорішко

 Перший заступник міністра
 фінансів України 
           
       
М.О.Гончарук

 Міністр економіки України     
          
 В.М.Гуреєв

 Заступник Міністра 
машинобудування,
 військово-промислового комплексу і
 конверсії 
України           
        
В.І.Кравчук


          
         
 Затверджено

          
  наказом Міністерства сільського господарства

          
  і  продовольства  України,  
 Міністерства

          
  фінансів України,  Міністерства 
 економіки

          
  України  та Міністерства 
 машинобудування,

          
  військово-промислового комплексу і конверсії

          
  України 22 липня 1996 року N 227/150/99/231


          
     Порядок
  надання і повернення 
бюджетної позички за поставлену техніку

    і обладнання сільськогосподарським 
товаровиробникам


   Кабінет Міністрів України постановою 
від 10 січня 1996 року
N 40 ( 
40-96-п 
 ) "Про забезпечення технікою та 
 обладнанням
сільськогосподарських товаровиробників у 1996 році" і 
 постановою
Кабінету Міністрів України від 13.05.96 N 
503 ( 
503-96-п ) "Про
внесення змін до 
 деяких рішень Уряду з питань 
 забезпечення
агропромислового  комплексу  
 сільськогосподарською  технікою"
дозволив Міністерству 
 сільського господарства і продовольства
України, 
 як виняток, використовувати у 1996 році до 50 відсотків
сум 
 повернення бюджетної позички, наданої  для  
фінансування
державного замовлення на сільськогосподарську продукцію 
1994-1995
років, але не більше як 25 трлн.крб., на закупівлю 
енергонасичених
тракторів, зерно-, кормо- та бурякозбиральних комбайнів, 
переважно
вітчизняного виробництва та дозволив Уряду Автономної 
 Республіки
Крим, обласним державним адміністраціям 
використовувати кошти, що
передбачаються для авансування 
 закупівлі сільськогосподарської
продукції за 
 державним замовленням 1996 року, на централізовану
закупівлю 
 за  замовленням  сільгосптоваровиробників  
 іншої
сільськогосподарської техніки та обладнання.

   У зв'язку з викладеним Міністерство сільського 
господарства і
продовольства України, Міністерство фінансів України, 
Міністерство
економіки    України,    
Міністерство    машинобудування,
військово-промислового 
комплексу і конверсії України встановлюють
такий  Порядок  
надання  і повернення бюджетної позички 
 для
забезпечення  технікою  і  обладнанням  
 сільськогосподарських
товаровиробників (надалі - 
Порядок):


   1. Ліміти бюджетної позички, 
 але не більше як 25 трлн.крб.,
на  закупівлю  
енергонасичених  тракторів, зерно-, кормо- 
 та
бурякозбиральних комбайнів доводяться Мінсільгосппродом України 
до
Мінсільгосппроду  Автономної  Республіки  Крим  та 
 управлінь
сільського господарства і продовольства обласних 
держадміністрацій
пропорційно до обсягів державного замовлення.

   2. Мінсільгосппрод Автономної 
 Республіки Крим, управління
сільського господарства і 
продовольства обласних держадміністрацій
в межах визначених 
 лімітів доводять їх до управлінь сільського
господарства і 
продовольства районних держадміністрацій в такому ж
порядку.

   3. Управління  сільського 
 господарства  і  продовольства
районних 
держадміністрацій разом з районними інспекціями заготівлі
і якості продукції 
та районними постачальницькими організаціями
визначають 
 кількість сільськогосподарської техніки і обладнання в
межах доведених 
лімітів, виходячи із орієнтовних цін на техніку,
вказаних  
в  додатку N 1, і зведені обсяги 
 направляють до
Мінсільгосппроду  Автономної  
Республіки  Крим  та  управлінь
сільського   
 господарства   і   продовольства  
 обласних
держадміністрацій.

   4. Мінсільгосппрод Автономної 
 Республіки Крим, управління
сільського господарства і 
продовольства обласних держадміністрацій
узагальнюють пропозиції по закупівлі 
сільськогосподарської техніки
і обладнання за рахунок 
 бюджетної  позички  для  
закупівлі
сільськогосподарської продукції за 
 держзамовленням 1996 року і
зведені дані у 
 кількісному і вартісному виразі  
направляють
Мінсільгосппроду України за формою, 
 визначеною пунктом 3 цього
Порядку.

   5. Мінсільгосппрод Автономної 
 Республіки Крим, управління
сільського господарства і 
продовольства обласних держадміністрацій
визначають уповноважені 
постачальницькі організації, які укладають
угоди з вітчизняними 
 заводами і несуть відповідальність  за
поставку 
  в   повному  комплекті  і 
  якісної  техніки
сільгосптоваровиробникам  
 та  забезпечують   її   
технічне
обслуговування в гарантійний період її експлуатації.

   Для закупівлі зарубіжної техніки уповноважені 
постачальницькі
організації Автономної Республіки Крим та областей можуть 
укладати
угоди  безпосередньо  з  заводами  або 
 з  постачальницькими
організаціями,  які  визначені 
 Мінсільгосппродом України для
централізованого її 
придбання.

   6. Мінсільгосппрод   
 України   узагальнює   
пропозиції
Мінсільгосппроду  Автономної  Республіки  
Крим  та  управлінь
сільського господарства і продовольства 
обласних держадміністрацій
у вітчизняній і зарубіжній техніці у 
 кількісному і вартісному
виразі і погоджує 
 їх з Державним департаментом тракторного 
і
сільськогосподарського машинобудування  Украгромаш  
Мінмашпрому
України.

   7. На підставі отриманих 
 замовлень Мінсільгосппрод України
подає Мінфіну України 
розподіл бюджетної позички для перерахування
коштів в розрізі 
 Автономної  Республіки  Крим,  областей  
і
заводів-виготовлювачів  сільськогосподарської   
техніки   та
обладнання.

   Мінфін України передає розподіл коштів 
 Головному управлінню
Державного казначейства України, яке 
перераховує бюджетну позичку
управлінням  Державного  
казначейства  України  в  Автономній
Республіці  
Крим,  областях  (надалі - управління 
 Державного
казначейства).

   8. Мінфін України за 
 погодженням з Головним управлінням
Державного 
 казначейства України укладає  з  
Мінсільгосппродом
України  генеральну  угоду про 
 надання бюджетної позички, а
управління 
 Державного  казначейства  -  відповідні  угоди 
 з
уповноваженими  постачальницькими  організаціями і 
 виробничими
об'єднаннями "Елеваторзернопром".

   9. Уповноважені  районні 
  постачальницькі  організації,
заготівельні 
підприємства та відділення Державного 
 казначейства
укладають договори про поставку 
сільгосптоваровиробникам техніки
на умовах розстрочки платежу та поставку в 
рахунок держзамовлення
сільгосппродукції, як плати за 
 одержану  техніку  (договір,
додаток N 2), які 
передбачають розміри, періодичність поставок
зерна, а 
 також відповідальність сторін за порушення зобов'язань.
До цього 
договору додається примірник договору на поставку зерна.

   При укладанні договору суми бюджетної 
позички по всіх видах
матеріально-технічних ресурсів не повинні 
 перевищувати вартості
державного замовлення.

   Вищезазначені договори  реєструють 
  державні  інспекції
заготівлі і якості 
 сільгосппродукції і залишають у себе один
примірник 
для контролю.

   10. Уповноважені 
 постачальницькі організації за згодою 
 з
управліннями сільського господарства і 
 продовольства районних
держадміністрацій на підставі 
 реєстрів договорів на поставку
техніки  та 
 сільськогосподарської  продукції  за  
 державним
замовленням  в міру надходження 
 коштів визначають черговість
перерахування їх заводам 
 і поставки господарствам техніки та
подають 
 управлінням Державного казначейства перелік заводів 
та
суми коштів, які повинні бути перераховані, 
 а також перелік
господарств - одержувачів техніки та її 
вартість.

   11. Управління Державного 
казначейства перераховують кошти на
оплату техніки 
 вітчизняного виробництва заводам і повідомляють
відділення 
 Державного казначейства  України  в  районах 
 про
перераховані кошти за техніку в розрізі господарств.

   Кошти на закупівлю імпортної техніки 
 управління Державного
казначейства  перераховують 
  уповноваженим  постачальницьким
організаціям на 
підставі укладених ними договорів з заводами або з
постачальницькими 
 організаціями, які визначені Мінсільгосппродом
України для 
централізованого її придбання, в терміни, передбачені
цими 
угодами.

   Уповноважені постачальницькі  організації 
 протягом  двох
банківських днів проводять 
оплату техніки заводам-постачальникам
або постачальницьким організаціям, які 
визначені Мінсільгосппродом
України для централізованого її 
придбання.

   До передачі  техніки  
товаровиробникам  бюджетна  позичка
рахується за уповноваженою 
постачальницькою організацією.

   12. Кошти Державного бюджету 
України, спрямовані на придбання
сільськогосподарської техніки 
 в рахунок бюджетної позички для
закупівлі 
сільськогосподарської продукції за державним замовленням
1996  року, 
 відносяться за Класифікацією доходів і 
 видатків
Державного  і  місцевих  бюджетів на 
 розділ 160, параграф 5,
стаття 32, символ звітності банку 
41.

   13. Розрахунки за енергонасичені 
трактори, зерно-, кормо- та
бурякозбиральні   комбайни 
  проводяться  шляхом  
 поставки
товаровиробниками продовольчого зерна і 
 насіння із розрахунку
100 доларів США за тонну м'якої 
пшениці третього класу рівномірно
протягом трьох років до державних 
 ресурсів, але не пізніше 1
вересня 1999 
року.

   Повернення позички здійснюють 
 заготівельні підприємства в
міру реалізації 
продукції.

   Еквіваленти обміну зерна на технічні засоби, 
виходячи з рівня
встановленої ціни на зерно та оптових цін на техніку, 
 наведені у
додатку N 3 і залишаються незмінними на весь строк дії 
договору.

   14. Передача  техніки 
 сільгосптоваровиробнику оформляється
чотирьохстороннім актом 
 передачі-приймання сільськогосподарської
техніки та бюджетної 
позички згідно з додатком N 4.

   15. Заборгованість по 
 бюджетній  позичці  за  
поставлену
сільгосптоваровиробникам в розстрочку платежів 
техніку рахується
за заготівельними підприємствами, а 
 власником техніки є  її
одержувач.

   16. Постачальницько-збутові 
 затрати по  поставці  техніки
компенсуються 
 товаровиробником окремо за угодою при 
одержанні
техніки коштами або зерном.

   17. Цей порядок 
розповсюджується на техніку, яка поставлена
відповідно до постанов 
Кабінету Міністрів України від 31.05.95 N
370 ( 

370-95-п ) "Про стан 
 підготовки до збиральних робіт і
формування державного 
контракту на закупівлю зерна у 1995 році",
від 23.08.95 N 
 668 ( 
668-95-п ) "Про забезпечення 
господарств
агропромислового комплексу кормозбиральною 
 технікою"  та  від
22.12.95 N 1034 ( 

1034-95-п ) "Про забезпечення 
 господарств
агропромислового комплексу кормо- і 
 бурякозбиральною технікою".
При цьому розрахунки провадяться 
шляхом здачі товаровиробниками до
державних ресурсів зерна за цінами на 
техніку і зерно, передбачені
вказаними постановами і залишаються 
незмінними на весь строк дії
договору.

   18. Заготівельні   
 підприємства    
 Головхлібопродукту
Мінсільгосппроду України 
 забезпечують приймання, зберігання та
окремий   
облік   зерна   в   державні   
ресурси   від
сільгосптоваровиробників за договорами, 
 укладеними відповідно до
цього Порядку, і поставку 
 його до державних  ресурсів.  На
приймальних 
квитанціях (форма ПК-9, ПК-10) робляться відмітки: "за
техніку, угода N 
______, дата ___________".

   19. Для контролю за 
 поверненням бюджетної позички на кожну
марку 
 сільськогосподарської техніки та обладнання в 
 розрізі
господарств, які уклали угоду, 
 ведеться особовий рахунок про
надання техніки з розстрочкою 
платежу на 1996-1998 роки згідно з
додатком N 5, 
 який заповнюється щорічно протягом строку 
дії
договору.

   20. За  дорученням  
Уряду Автономної Республіки Крим та
обласних 
 державних  адміністрацій  Мінсільгосппрод  
Автономної
Республіки  Крим,  управління  
 сільського  господарства  і
продовольства обласних 
 держадміністрацій можуть використовувати
частину  
 коштів,   наданих  для  авансування 
  закупівлі
сільськогосподарської  продукції  за 
  державним  замовленням
1996 року,  на 
  централізовану  закупівлю  за  
замовленням
сільгосптоваровиробників іншої сільськогосподарської 
 техніки, з
розрахунками за неї шляхом поставки 
продовольчого зерна і насіння
до державних ресурсів із розрахунку 
 100 доларів США за тонну
м'якої пшениці 
третього класу протягом одного року.

   На таких же умовах проводяться 
 розрахунки  за  техніку
відповідно до розпоряджень 
Кабінету Міністрів України від 18.04.96
N 281-р та від 16.05.96 N 351-р ( 

351-96-р ).

   Для цього  Мінсільгосппроду  
Автономної  Республіки Крим,
управління сільського 
 господарства і продовольства обласних 
 і
районних    держадміністрацій   
  визначають    
 потребу
сільгосптоваровиробників у вказаній техніці, роблять 
зведення по
районах і області у кількісному і вартісному 
виразі і подають до
Уряду Автономної Республіки Крим 
 та облдержадміністрацій для
прийняття рішення про її 
придбання.

   21. Закупівля і поставка 
 іншої техніки, здійснюється на
умовах, 
 викладених в пунктах 3, 5, 8, 10, 11 даного 
Порядку,
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.96 N 
 40,
( 
40-96-п ) розпорядженнями 
 Кабінету Міністрів  України  від
18.04.96 N 281-р та 
від 16.05.96 N 351-р ( 
351-96-р ).

   22. Управління  сільського 
 господарства  і продовольства
районних 
держадміністрацій разом з районними інспекціями заготівлі
і якості 
 сільськогосподарської продукції при укладенні договорів
здійснюють 
контроль за недопущенням перевищення обсягів 
 поставок
матеріально-технічних ресурсів в еквіваленті на зерно 
від обсягів
державного замовлення.

   23. Мінсільгосппрод  
 України  та  управління  Державного
казначейства 
щомісячно в установленому порядку подають Головному
управлінню 
 Державного  казначейства  України  інформацію 
 про
використання бюджетних коштів.

   Крім того, щомісячно, але не пізніше 
10-го числа наступного
за звітним місяця,  районні  
постачальницькі  організації  і
заготівельні  
 підприємства  подають  відділенням  
Державного
казначейства  в  районах   та 
  виробничим   об'єднанням
"Елеваторзернопром"  
Автономної  Республіки  Крим та областей
інформацію 
про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 10.01.96 N 
40 ( 
40-96-п ) згідно з додатком N 6.

   Виробничі об'єднання   
 "Елеваторзернопром"   Автономної
Республіки  
Крим  та областей подають інформацію 
 управлінням
Державного казначейства і 
 Головхлібопродукту  Мінсільгосппроду
України до 15 числа 
наступного за звітним місяця.

   Управління Державного  казначейства  
 перевіряють  подані
інформації і направляють їх до Мінфіну 
Автономної Республіки Крим,
облфінуправлінь та Мінфіну України 
 до 20 числа, наступного за
звітним місяця.

   24. На підставі реєстрів 
 договорів на поставку техніки,
повідомлень 
 управлінь Державного казначейства та копій платіжних
доручень 
  на   перерахування   коштів   
заводам-виробникам
постачальницькі організації дебетують 
 рахунок 60 "Розрахунки з
постачальниками і підрядчиками" і 
 кредитують рахунок 95 "Інші
позикові кошти", 
 субрахунок 2 "Довготермінові позикові кошти", в
частині 
 вартості енергонасичених тракторів, зерно-, кормо- 
та
бурякозбиральних комбайнів, або субрахунок 1  
"Короткострокові
позикові кошти" - в частині вартості іншої 
сільськогосподарської
техніки та обладнання. Надходження коштів від управлінь 
Державного
казначейства постачальники відображають по дебету рахунку 55 
"Інші
рахунки в банках" в кореспонденції з рахунком 95, субрахунок 2 
або
1.

   25. Одержана   від 
  заводів  техніка  
 постачальником
відображається по дебету рахунку 41 "Товари" в 
 кореспонденції з
рахунком 60.

   26. На підставі актів 
передачі-приймання техніки, складених
постачальником,  
  сільгосптоваровиробником,   
 заготівельним
підприємством та відділенням Державного 
 казначейства України в
районі,  постачальницькі 
 організації  дебетують  рахунок 95,
субрахунки 2 або 
1 кореспонденції з рахунком 41, 
 заготівельні
підприємства дебетують рахунок 76 "Розрахунки з різними 
дебіторами
і кредиторами", субрахунок 2 "Розрахунки 
 з підприємствами і
організаціями за придбані або продані 
основні засоби" і кредитують
рахунок 95, субрахунок 2 або 
 1, а сільгосптоваровиробники -
одержувачі 
 техніки, дебетують рахунок 33 "Капітальні вкладення",
субрахунок 
 3 "Закінчені капітальні вкладення, не 
 забезпечені
фінансуванням" в кореспонденції з рахунком 76, субрахунок 
2.

   27. Постачальницько-збутові  
 затрати   на   
 підставі
рахунків-фактур   відносяться  
 на   вартість   
одержаної
сільськогосподарської техніки і відображаються товаровиробником 
по
дебету рахунку 33, субрахунок 3 і кредиту рахунку 60.

   Погашення цієї заборгованості здійснюється 
 товаровиробником
грошовими коштами або зерном.

   28. При введенні в 
 експлуатацію основних засобів на 
 їх
вартість (без податку на добавлену вартість) дебетують 
рахунок 01
"Основні засоби", субрахунок 1 "Власні 
 основні  засоби"  і
кредитують рахунок 85 
 "Статутний фонд". Податок на добавлену
вартість по 
них відноситься способом сторно в дебет рахунку 
 33,
субрахунок 3 з кредиту рахунку 68 "Розрахунки з 
бюджетом".

   29. На підставі приймальних 
квитанцій на закупку зерна (форми
ПК-9, ПК-10) за 
 вартістю еквівалентного співвідношення зерна і
одержаної техніки 
сільгосптоваровиробники дебетують рахунок 76,
субрахунок 
 2 в кореспонденції з рахунком 46 
"Реалізація", а
заготівельні підприємства дебетують 
 рахунок  41  "Товари"  і
кредитують рахунок 76, 
субрахунок 2.

   30. В міру проведення 
 розрахунків за одержану техніку 
 з
розстрочкою платежу на сплачену суму, після виключення 
податку на
добавлену вартість, що припадає на суму платежу, дебетують 
рахунок
86 "Амортизаційний фонд", субрахунок 1 
 "На повне відновлення
власних основних засобів" 
 або 81 "Використання прибутку"  і
кредитують 
 рахунок  93  "Фінансування капітальних 
 вкладень",
субрахунок 2 "Фінансування капітальних вкладень за рахунок 
власних
коштів". Одночасно на цю суму дебетують рахунок 93, субрахунок 2 
в
кореспонденції з рахунком 33 субрахунок 3.

   31. Погашення  
 заборгованості  по  бюджетній  
 позичці
заготівельні підприємства відображають по 
 дебету рахунку 95,
субрахунок 2 або 1 і кредиту рахунку 51 
"Розрахунковий рахунок".

   Сума одержаної і поверненої бюджетної позички 
 заготівельними
підприємствами відображається у рядках 510 або 610 
та 985 Балансу
підприємства (ф.N 1).

   32. Несвоєчасне  
 повернення  позички  тягне  за  
собою
застосування санкцій, передбачених статтею 10 Закону України 
"Про
Державний бюджет України на 1996 рік" ( 

96/96-ВР ).

   33. Контроль за виконанням вказаного 
Порядку покладається:

   - за надання і своєчасне 
 повернення бюджетної позички на
Головне управління Державного 
казначейства України;

   - за  забезпеченням  
сільгосптоваровиробників технікою та
своєчасним поверненням 
 бюджетної позички  на  
Мінсільгосппрод
України.

   34. До передачі функцій фінансування 
 територіальним органам
Державного казначейства 
 України виконання заходів, передбачених
цим Порядком, 
здійснюються відповідними фінансовими органами.


        
           
  Додаток N 1

          
   до Порядку надання і повернення бюджетної

          
   позички за поставлену техніку і обладнання

          
   сільськогосподарським товаровиробникам


          
     Пропозиції
 по закупівлі 
 сільськогосподарської техніки і обладнання за
 
рахунок бюджетної позички для закупівлі сільськогосподарської

       продукції за 
держзамовленням 1996 року

        по 
__________________________ 
району
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| 
N | Найменування  | Марка  |Кіль-|  
 Ціна,  | Загальна |
|п/п|     
    |      |кість|  
     | вартість, |
|  |   
      |      
|шт. |————————————+———————————|
|  |     
    |      |   
|тис. |млрд.|тис. |млрд.|
|  |      
   |      |   |$ США 
|крб. |$ США|крб. 
|
——————————————————————————————————————————————————————————————————

          
     Трактори
  1. 
Колісні:     Т-150К      
  28.4 5.25
  2.   
       ХТЗ-121    
   27.8 5.14
  3. 
         ЮМЗ-6АКЛ  
     10.5 1.94
 
 4.         МТЗ-80УК 
      12.5 2.31

  5.        
  МТЗ-80Л       11.4 
 2.11
  6.     
     МТЗ-82УК      
 14.0 2.59
  7. Гусеничні:  
  Т-150Г       26.0 
 4.81
  8.     
     Т-70СМ      
  12.0 2.22


          
 Комбайни зернозбиральні
  9. ДОН-1500 з 
коп-

   нувачем     
 РСМ-10Б-020    130.0 24.05

 10. ДОН-1500 з под-

   рібнювачем    РСМ-10Б-064 
    130.0 24.05
 11. Німецької 
фірми

   КЛААС:      
Домінатор-

          
  -98СЛ МАКСІ    105.0 19.43

 12.         
 Домінатор-

          
  -108СЛ       125.0 
23.13


          
 Кормозбиральні комбайни
 13. Самохідні:  
  Полісся-250     55.1 10.19

 14. Німецької фірми

   КЛААС      
 Ягуар-690СЛ    150.0 27.75


          
 Бурякозбиральні комбайни
 15. Самохідні:  
  КС-6Б        35.0 
 6.48

          
  КС-6Б-02      35.0 
 6.48
 16.      
    РКМ-6-02      
 25.0 4.63
_____________

  *) курс долара США 185 тис.крб. за станом на 
20.01.96 р.


        
           
  Додаток N 2

          
   до Порядку надання і повернення бюджетної

          
   позички за поставлену техніку і обладнання

          
   сільськогосподарським товаровиробникам


          
   Договір N _______
 про поставку 
 сільгосптоваровиробнику техніки і обладнання на
 умовах 
розстрочки платежу та поставку в рахунок держзамовлення

     сільгосппродукції як плати за 
одержану техніку

м.___________________      
    "___" ____________ 1996 
р.

__________________________________________________________________

      (найменування 
постачальницької організації)
в особі 
_________________________________________________________,

         
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
що діє на підставі Статуту (надалі - 
Постачальник), 
______________
__________________________________________________________________

       (найменування 
сільгосптоваровиробника)
в особі 
_________________________________________________________,

         
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
що діє на підставі Статуту (надалі - 
Товаровиробник), 
____________
__________________________________________________________________

      (найменування 
заготівельного підприємства)
в особі 
_________________________________________________________,

         
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
що діє на підставі Статуту (надалі - 
Заготівельне підприємство) та
відділення Державного казначейства в 
______________________ районі
в особі 
_________________________________________________________,

         
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
що діє на підставі 
 Положення (надалі - Відділення Державного
казначейства) в 
_____________________ районі відповідно до Порядку
надання і 
 повернення бюджетної позички за поставлену техніку 
і
обладнання сільськогосподарським  товаровиробникам  
(надалі  -
Порядок),  затверджений  наказом  
 Мінсільгосппроду,  Мінфіну,
Мінекономіки, Мінмашпрому від 
22 липня 1996 року N 227/150/99/231
уклали цей договір про 
наступне:


        
    1. Предмет договору:


   Поставка сільгосптоваровиробнику  техніки 
 і обладнання на
умовах розстрочки платежу та поставку 
 в рахунок держзамовлення
сільгосппродукції як плату за 
одержану техніку.


   1.1. Управління Державного 
казначейства України в ___________
області на підставі укладеного 
договору між Відділенням Державного
казначейства в _________________________ 
районі, Товаровиробником,
Постачальником, Заготівельником надає бюджетну 
позичку в сумі ____
___________________________ млрд.крб. для придбання 
Постачальником
техніки з наступною її передачею Товаровиробнику на 
умовах оплати
техніки шляхом рівномірних поставок протягом 1996-1998 років 
зерна
заготівельному підприємству до державних ресурсів.


        
 2. Постачальник зобов'язується:


   2.1. Поставити і передати 
Товаровиробнику до ___________ 1996
року в повному комплекті і якісному 
стані 
________________________
__________________________________________________________________
 
 (найменування та марка техніки, обладнання, ціна, 
кількість)
__________________________________________________________________
всього 
на суму _______________ млрд.крб. _________________________

          
           
    (прописом)
в тому числі без податку на добавлену 
вартість на ________________
млрд.крб.

   2.2. Забезпечити в 
 гарантійний період безоплатне проведення
технічного 
 обслуговування та ремонту техніки  і  
обладнання,
переданих Товаровиробнику.

   2.3. Подавати разом з 
Заготівельним підприємством Відділенню
Державного   
 казначейства   та   виробничому   
об'єднанню
"Елеваторзернопром" інформацію про  хід  
виконання  постанови
Кабінету Міністрів України від 10.01.96 N 40 
згідно з додатком N 6
Порядку щомісячно до 10 числа наступного за звітним 
місяця.


        
 3. Товаровиробник зобов'язується:


   3.1. Укласти з 
 Заготівельним  підприємством  договір  
на
поставку зерна в державні ресурси в рахунок 
оплати за одержану
техніку.

   3.2. Прийняти від 
Постачальника техніку, вказану в пункті 2.1
договору, за актом 
 передачі-приймання згідно з додатком N 
 4
Порядку і взяти її на баланс.

   3.3. Поставити  
Заготівельному  підприємству  рівномірно
протягом 
трьох років (1996-1998 рр.) за держзамовленням всього ___
________ тонн 
продовольчого зерна м'якої пшениці третього класу, в
тому числі по роках 
________________ в строки не пізніше 1 жовтня.


      4. 
Заготівельне підприємство зобов'язується:


   4.1. Укласти з 
 Товаровиробником договір на поставку зерна в
державні ресурси в 
рахунок оплати за одержану техніку.

   4.2. Прийняти від 
 Постачальника заборгованість по бюджетній
позичці в сумі 
____________________________ млрд.крб. при передачі
Товаровиробнику 
 техніки за актом передачі-приймання згідно 
 з
додатком N 4 Порядку.

   4.3. Прийняти від 
товаровиробника всього _______________ тонн
продовольчого зерна м'якої 
пшениці третього класу, в тому числі по
роках ______________________________ 
в строки не пізніше 1 жовтня.

   4.4. Забезпечити 
 зберігання, окремий облік  та  
передачу
прийнятого від Товаровиробника зерна до державних 
ресурсів.

   4.5. Забезпечити повернення 
бюджетної позички в сумі ________
____________ млрд.крб. в міру 
реалізації продукції, але не пізніше
1 вересня 1999 року.

   4.6. Подавати разом 
 з Постачальником Відділенню Державного
казначейства  та 
 виробничому  об'єднанню  "Елеваторзернопром"
інформацію 
 про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 10.01.96 N 
40 згідно з додатком N 6 Порядку щомісячно до 10
числа 
наступного за звітним місяця.

   4.7. Установити контроль за 
своєчасним поверненням бюджетної
позички шляхом 
 поставки Товаровиробником продовольчого зерна 
до
держресурсів.


     5. Управління 
державного казначейства України

    в _______________________ області 
зобов'язується:


   5.1. Управління Державного 
казначейства України в ___________
__________ області на підставі 
укладеного договору між Відділенням
Державного казначейства в 
_______________________________ районі,
Товаровиробником, 
 Постачальником, Заготівельником надає бюджетну
позичку в сумі 
_________ млрд.крб. для поставки зерна до державних
ресурсів в 1996-1998 
 роках в рахунок поставки 
 Товаровиробнику
сільськогосподарської техніки, визначеної 
 згідно з пунктом 3
Порядку.

   5.2. Управління Державного 
казначейства України в ___________
області доводить до Відділення 
Державного казначейства в _________
районі інформацію про оплату 
і одержання техніки, яку необхідно
врахувати в обліку надання бюджетної 
позички в розрізі підприємств
і організацій.

   5.3. Установити контроль за 
цільовим використанням бюджетної
позички і своєчасним її 
поверненням.


       
   6. Умови виконання договору:


   6.1. Зобов'язання за 
 цим договором вважаються виконаними
повністю 
після поставки Постачальником техніки 
 Товаровиробнику,
закладання  Заготівельним підприємством 
 до державних ресурсів
зерна, зданого 
Товаровиробником, в кількості, що відповідає сумі
отриманих  
коштів  та  повернення Заготівельним 
 підприємством
бюджетної позички в міру реалізації 
продукції, але не пізніше
1 вересня 1999 року.

   6.2. Договір набирає 
чинності з моменту оплати техніки і діє
до повного виконання 
сторонами своїх зобов'язань.


       
   7. Відповідальність сторін:


   7.1. За   
 невиконання   річних   обсягів   
поставок
сільськогосподарської продукції за держзамовленням, як 
 плати за
одержану техніку   Товаровиробник  
 сплачує   Заготівельному
підприємству неустойку 
 у  розмірі  вартості  недопоставленої
продукції і 
відшкодовує завдані збитки.

   7.2. За  
 непоставку  техніки   Постачальник   
сплачує
Товаровиробнику неустойку у розмірі вартості непоставленої 
техніки
і відшкодовує завдані збитки.

   7.3. За   
відмову   приймати   сільгосппродукцію   
за
держзамовленням, як плати за одержану 
 техніку,  Заготівельне
підприємство сплачує Товаровиробнику 
неустойку у розмірі вартості
неприйнятої продукції, а також відшкодовує 
 фактичні витрати по
доставці її в обидва 
 кінці, якщо продукція доставлялась 
 до
Заготівельного підприємства транспортом Товаровиробника.

   7.4. У  разі  
невиконання  сторонами зобов'язань до 
 них
застосовуються штрафні санкції, передбачені 
 статтею 10 Закону
України "Про Державний бюджет України на 
1996 рік".


    8. Порядок внесення 
змін і доповнень до договору:


   8.1. Умови цього договору 
можуть бути переглянуті за взаємним
погодженням сторін з урахуванням змін 
чинного законодавства.

   8.2. Внесення змін, 
 доповнень до договору, а також 
його
пролонгація оформлюється додатковим договором сторін.

   8.3. Поряд з умовами, які 
передбачені цим договором, при його
виконанні сторони керуються чинним 
законодавством.


      9. Порядок 
розгляду розбіжностей та спорів:


   9.1. Розбіжності, що 
виникають під час виконання умов цього
договору, 
 розглядаються шляхом переговорів з метою 
встановлення
взаємопорозуміння.

   9.2. Спори щодо 
 невиконання сторонами умов цього договору
вирішуються 
Арбітражним судом.


   До договору додається примірник 
 держзамовлення на поставку
зерна у 1996 році.


       
     10. Юридичні адреси:

Постачальник: 
  Товаровиробник:  Заготівельне   
Відділення

          
         підприємство: 
  Державного

          
           
      казначейства:

____________ 
  _______________  _____________  
 _____________
підпис, М.П.    підпис, М.П.  
  підпис, М.П.   підпис, М.П.

" "____1996 р. 
 " "____1996 р.  " "____1996 р.  " "____1996 
р.


   Цей договір зареєстрований Головним 
 державним інспектором
заготівлі і якості сільгосппродукції 
_____________________ району
___________________ області за N ___ від 
"____"________ 1996 року.
_______________________________________________ 
телефон __________
 (прізвище, ім'я та по батькові, підпис, 
М.П.)


        
           
  Додаток N 3

          
   до Порядку надання і повернення бюджетної

          
   позички за поставлену техніку і обладнання

          
   сільськогосподарським товаровиробникам


          
    Еквіваленти

         обміну 
зерна на технічні 
засоби
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| 
N | Найменування |   Марка   | 
  Ціна,  |Еквіваленти|
|п/п |    
     |       
  |—————————————|обміну зер-|
|  |   
      |      
   |тис. | млрд.|на, тонн **|
|  |  
       |     
    |$ США | крб.*|      
|
——————————————————————————————————————————————————————————————————

          
     Трактори
 1. 
 Колісні:     Т-150К     
  28.4  5.25    284

 2.         
 ХТЗ-121      27.8  5.14  
  278
 3.     
     ЮМЗ-6АКЛ      
10.5  1.94    105
 4.  
        МТЗ-80УК   
   12.5  2.31    125

 5.         
 МТЗ-80Л      11.4  2.11  
  114
 6.     
     МТЗ-82УК      
14.0  2.59    140
 7. 
 Гусеничні:    Т-150Г      
 26.0  4.81    260
 8. 
         Т-70СМ  
     12.0  2.22    
120


          
 Комбайни зернозбиральні
 9. ДОН-1500 з 
коп-

   нувачем     
 РСМ-10Б-020    130.0 24.05   
 1300
 10. ДОН-1500 з под-

   рібнювачем    РСМ-10Б-064 
   130.0 24.05   1300

 11. Німецької фірми

   КЛААС:      
Домінатор-98СЛ

          
  МАКСІ       105.0 19.43 
   1050
 12.    
      Домінатор-108СЛ  125.0 
 23.13   1250


          
 Кормозбиральні комбайни
 13. Самохідні: 
   Полісся-250    55.1 10.19 
   551
 14. Німецької 
фірми

   КЛААС      
 Ягуар-690СЛ    150.0 27.75   
 1500


          
 Бурякозбиральні комбайни
 15. Самохідні: 
   КС-6Б       35.0 
 6.48    350

          
  КС-6Б-02      35.0  6.48 
   350
 16.    
      РКМ-6-02     
 25.0  4.63    
250

-------------

  *) курс долара США 185 тис.крб. за станом на 
20.01.96 р.
  **) з розрахунку 100$ США за тонну


        
           
  Додаток N 4

          
   до Порядку надання і повернення бюджетної

          
   позички за поставлену техніку і обладнання

          
   сільськогосподарським товаровиробникам


          
    Акт N _____

     передачі-приймання 
сільськогосподарської техніки

          
  та бюджетної позички

__________________________________ від 
"___" ___________ 1996 року

     (місце 
складання)
__________________________________________________________________

        (назва 
постачальницької організації)
в особі керівника 
________________________________________________

          
    (прізвище, ім'я та по батькові)
передає, а 
_______________________________________________________
__________________________________________________________________

       (назва 
товаровиробника та його адреса)
в особі керівника 
________________________________________________

          
    (прізвище, ім'я та по батькові)
відповідно до 
Договору від "___" _________________ 199_ р. приймає
доставлену згідно з 
товарно-транспортними накладними та дорученням
товаровиробника таку 
сільськогосподарську 
техніку:
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| 
Найменування та марка | Кількість, |  Ціна,  | 
 Вартість, |
|    техніки    
 |   шт.   | тис.крб. | 
 тис.крб. 
 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ВСЬОГО 
           
 х       х

   На підставі вказаного Договору 
______________________________
__________________________________________________________________

        (назва 
постачальницької організації)
в особі керівника 
________________________________________________

          
    (прізвище, ім'я та по батькові)
передає, 
а________________________________________________________

       (назва заготівельного 
підприємства та його адреса)
в особі керівника 
________________________________________________

          
    (прізвище, ім'я та по батькові)
за погодженням з 
відділенням Державного казначейства в ___________
________ районі 
__________________________________________________

          
        (його адреса)
приймає 
заборгованість по бюджетній позичці за поставлену 
________
__________________________________________________________________

       (назва 
товаровиробника та його адреса)
техніку в сумі ___________ тис.крб. 
_____________________________,

        
 (цифрами)          
 (прописом)
що еквівалентно ________________ тонн зерна за ціною 1 
тонни зерна

          
(цифрами)
пшениці м'якої 3 класу _____________ тис.крб. на умовах 
розстрочки

          
   (цифрами)
платежу та поставки 
сільгосппродукції.

   Поставка сільськогосподарської  
 продукції  до  державних
ресурсів  буде  
здійснюватися  відповідно  до  
 встановлених
Мінсільгосппродом еквівалентів у такі 
строки
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Найменування 
про- |  Всього  |Підлягає поставці в|Фактично на-|
|дукції, яка 
підля-|      |т.ч. по роках, тонн|дійшло на 
 |
|гає поставці в об-|      | 
         |дату оформ- 
|
|мін на техніку  |      | 
         |лення акта 
 |
|         
 |————————————+———————————————————+————————————|
|    
     
 |тис.крб|тонн|1995|1996|1997|1998|тис.крб|тонн|
——————————————————————————————————————————————————————————————————
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ВСЬОГО 
в перерахунку на зерно пшениці м'якої 3 класу

   Залишок непогашеної заборгованості складає 
__________________

          
           
     (цифрами)
тис.крб. 
________________________________________________________,

          
       (прописом)
що еквівалентно 
___________ тонн зерна пшениці м'якої 3 класу.

   Цей Акт складений в 4-х примірниках, в тому числі 
для:
________________________________________________________ - 1 
прим.

         
 (назва 
постачальника)
________________________________________________________ - 1 
прим.

         (назва 
товаровиробника)
________________________________________________________ - 1 
прим.

     (назва заготівельного 
підприємства)
відділення Державного казначейства в ____________ районі - 1 
прим.


Техніку і заборгова- Техніку і Заборгованість по 
 Погоджено з
ність по бюджетній  заборго-  бюджетній 
позичці відділенням
позичці       
 ваність за          
 Державного

          
  техніку         
   казначейства

          
           
      в __________

          
           
      ____________

          
           
      районі


   ПЕРЕДАВ      
ПРИЙНЯВ    ПРИЙНЯВ
Керівник
 
 _______________  __________  _____________  
 ____________

   (підпис)     
(підпис)    (підпис)     
(підпис)
  (постачальниць-  (господар-  
 (заготівель-
  кої організа-   ства) 
    ного підпри-
  ції)   
           
 ємства)


    М.П.      
  М.П.      М.П.    
   М.П.


        
           
  Додаток N 5

          
   до Порядку надання і повернення бюджетної

          
   позички за поставлену техніку і обладнання

          
   сільськогосподарським 
товаровиробникам

___________________________________________
 
 (назва заготівельного 
підприємства)
___________________________________________

    (назва фінансового органу)
"___" 
_____________________________________

      (дата і номер 
угоди)


          
   Особовий рахунок

        про 
надання техніки з розстрочкою

          
 платежу на 1996-1998 роки

     по 
__________________________________________

         
(одержувач техніки і обладнання)

     
 _____________________________________________

     (найменування отриманої 
техніки і обладнання)


          
           
          
тонн
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Найменування|Екві- 
|Кількість про-|Фактично наді-|Наростаючим  |
|продукції, 
 |валент|дукції, яка  |йшло продукції|підсумком з  |
|яка 
підлягає|обміну|підлягає пост-|за угодою до |початку дії  
|
|поставці в |   |авці за угодою|державних ре- 
|угоди     |
|обмін на  |   
 |       |сурсів   
  |       |
|техніку і 
 |   
 |——————————————+——————————————+——————————————|
|обладнання | 
   |1996|1997|1998|1996|1997|1998|1996|1997|1998|
|  
     |   | р. | р. | р. | р. | р. 
| р. | р. | р. | р. 
|
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Пшениця
 м'яка
 III 
класу


        
           
  Додаток N 6

          
   до Порядку надання і повернення бюджетної

          
   позички за поставлену техніку і обладнання

          
   сільськогосподарським товаровиробникам


          
       Відділення Державного 
казначейства

          
       в _________________________ 
районі

          
       ВО 
"Елеваторзернопром"


          
     Інформація

   про хід виконання постанови Кабінету 
Міністрів України

   від 10.01.96 р. N 40 "Про 
 забезпечення технікою та

   обладнанням сільськогосподарських 
 товаровиробників у

          
     1996 році"

по 
_______________________________________________________________

          
           
Кількість,    Сума,

          
           
  штук    млрд.крб.

          
           
_________________________
Отримано бюджетної позички    
      x

Закуплено 
сільськогосподарської
техніки:

  - тракторів;

  - комбайнів:

    зернозбиральних;

    кормозбиральних;

    бурякозбиральних;

Поставлено 
техніки сільгосптоваро-
виробникам:

  - тракторів;

  - комбайнів:

    зернозбиральних;

    кормозбиральних;

    бурякозбиральних;

Кількість 
продукції за угодою, тис.тонн        
   x

Фактично надійшло продукції за угодою,
тис.тонн 
           
           
   
x
------------------------------------------------------------------

Керівник 
заготівельного підприємства  М.П. _______________ Підпис

Керівник 
постачальницької організації М.П. _______________ 
Підпис


 Літредактор       
           
     
А.С.Кулик


<< Главная страницаУкраина онлайн