Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб

Міжнародні організації та союзи

Кодекс від 23.07.1996

<< Главная страница       
      Міжнародний кодекс

        
 поведінки державних посадових осіб          
   Загальні принципи


   1. Державна посада, як 
 вона визначається у національному
законодавстві, 
 це  посада, наділена довірою, яка 
 передбачає
зобов'язання діяти в інтересах держави. Тому 
 державні посадові
особи виявляють абсолютну 
 відданість державним інтересам своєї
країни, які представлені 
демократичними інститутами влади.

   2. Державні посадові особи виконують 
свої обов'язки і функції
компетентно і ефективно  у 
 відповідності  до  законів  або
адміністративних 
положень і з повною доброчесністю. Вони постійно
прагнуть  того, 
 щоб  забезпечити  найефективніше  і  
 вміле
розпорядження  державними  ресурсами,  за 
 які  вони  несуть
відповідальність.

   3. Державні  посадові 
  особи  уважні,  справедливі  
і
неупереджені при виконанні своїх функцій і, 
 зокрема, у своїх
відносинах з громадськістю. 
 Вони ніколи не надають будь-яку
неправомірну 
перевагу будь-якій групі осіб або окремій особі, не
допускають 
 дискримінації щодо будь-якої групи осіб або 
окремої
особи або не зловживають іншим чином наданими їм повноваженнями 
та
владою.


       Колізії 
інтересів і відмова від права


   4. Державні посадові 
 особи не використовують своє офіційне
становище для 
 невиправданого здобування особистої користі 
 або
особистої та фінансової користі для своїх сімей. 
 Вони не беруть
участі ні в яких угодах, не 
 займають ніякого становища, не
виконують ніяких 
функцій і не мають ніяких фінансових, комерційних
або інших аналогічних 
 інтересів, які несумісні з їх 
 посадою,
функціями, обов'язками або їх виконанням.

   5. У тій мірі, у 
 якій до цього зобов'язує посада,  
і
відповідно  до  законів і адміністративних 
 положень державні
посадові особи сповіщають про ділові, 
 комерційні або фінансові
інтереси та про 
 діяльність, яка здійснюється з метою отримання
фінансового 
прибутку, які можуть привести до можливої 
 колізії
інтересів. У випадку можливої або 
 передбачуваної колізії між
обов'язками і приватними інтересами 
державних посадових осіб вони
діють відповідно до заходів, 
 встановлених для того, щоб зменшити
або усунути таку колізію 
інтересів.

   6. Державні посадові 
 особи не мають права 
 користуватися
державними  грошовими  коштами,  
власністю,  послугами  або
інформацією, 
 отриманою ними при виконанні службових обов'язків,
для 
 здійснення діяльності, не пов'язаної з 
 виконанням  ними
службових функцій.

   7. Державні посадові особи діють 
відповідно до заходів, які
встановлені законом або 
адміністративними положеннями, для того,
щоб після виходу зі своїх 
офіційних посад вони не зловживали своїм
колишнім службовим 
становищем.


        
 Повідомлення відомостей про активи


   8. Державні посадові 
 особи у відповідності до 
 займаного
службового положення і, як це дозволено або 
вимагається законом і
адміністративними положеннями, виконують вимоги про 
оголошення або
повідомлення інформації про особисті активи 
 і зобов'язання, а
також,  по можливості, 
 відомостей про активи і зобов'язання
чоловіка 
(дружини) і/або утриманців.


      Прийняття подарунків або 
інших знаків уваги


   9. Державні посадові особи не 
 домагаються і не отримують,
прямо або 
 опосередковано, будь-яких подарунків або інших знаків
уваги, 
 які можуть впливати на виконання ними своїх 
 функцій,
здійснення своїх обов'язків і прийняття рішень.


          
 Конфіденційна інформація


   10. Відомості  конфіденційного 
 характеру, якими володіють
державні посадові особи, 
зберігаються у таємниці, якщо національне
законодавство, виконання 
 обов'язків або потреб правосуддя не
вимагають 
 іншого. Такі обмеження застосовуються також  
після
залишення служби.


          
  Політична діяльність


   11. Державні посадові 
 особи беруть участь у політичній або
іншій діяльності 
 поза рамками  їх  офіційних  обов'язків  
у
відповідності до законів та адміністративних положень таким чином,
щоб 
не підірвати віру громадськості в неупереджене виконання ними
своїх 
функцій і обов'язків.


          
           
   23 липня 1996 року.

 Міжнародні правові акти та 
законодавство
 окремих країн про корупцію
 - К.: Школяр, 
1999.

<< Главная страницаУкраина онлайн