Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін та доповнень до положень "Про порядок створення і реєстрації комерційних банків" і "Про порядок ліцензування банків в Україні"

Національний банк

Постанова № 182 від 23.07.1996

<< Главная страница


 

          
 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ


          
   П О С Т А Н О В А

 N 182 від 23.07.96  
         Зареєстровано в 
юридичному

   м.Київ       
        департаменті 
Нацбанку

          
           30 
липня 1996 р.
 vd960723 vn182       
      за N 378   Про внесення змін та доповнень до положень "Про 
порядок

   створення і реєстрації 
 комерційних банків" і "Про

       порядок 
ліцензування банків в Україні"


   ( Із змінами, внесеними згідно з 
Постановами Нацбанку 

    N 181 ( 

z0373-98 ) від 06.05.98 

    N 281 ( 

z0541-98 ) від 21.07.98 )   Заслухавши інформацію директора 
 департаменту  банківського
нагляду А.І.Степаненка про 
 необхідність вдосконалення порядку
ліцензування банківських 
операцій в національній валюті, Правління
Національного банку України П 
О С Т А Н О В Л Я Є:


   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови 
 Нацбанку N
281 ( 
z0541-98 ) від 21.07.98 ) 1. Затвердити зміни та 
 доповнення
до Положення "Про порядок створення 
 і реєстрації комерційних
банків" ( 

v0077500-96 ) (додаток N 1).

   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови 
 Нацбанку N
181 ( 
z0373-98 ) від 06.05.98 ) 2. Затвердити зміни та 
 доповнення
до Положення "Про  порядок  
ліцензування  банків в Україні"
( 

v0077500-96 ) (додаток N 2).

   3. Зобов'язати керівників 
 комерційних банків, підрозділів
центрального 
 апарату та установ Національного банку України взяти
до керівництва в 
роботі зазначені зміни і доповнення і 
 суворо
дотримуватись їх вимог.

   4. Вважати такими, що втратили 
чинність, листи Національного
банку України N 11012/772-6545 ( 

v6545500-94 ) від 24.11.94 
 р.,
N 11013/799-6685 від 05.12.94 р., N 11012/846-7059 ( 

v7059500-94 )
від 27.12.94 р.

   5. Контроль за виконанням 
 цієї  постанови  покласти  на
заступника  
Голови Правління О.О.Веселовського та 
 департамент
банківського нагляду (А.І.Степаненко).

 Голова 
Правління           
         
В.А.Ющенко


        
           
     Додаток N 1

          
         до  
постанови   Правління

          
         Національного 
 банку України

          
         від 27 березня 
1996 року N 77

          
         ( 

v0077500-96 )

          
         

    ( Додаток N 2 втратив чинність на підставі 
Постанови 

     Нацбанку N 281 ( 

z0541-98 ) від 21.07.98 )

     

   1. Перше речення пункту 7.1. 
Положення "Про порядок створення
і реєстрації комерційних банків" 
викласти в такій редакції:

   З метою поліпшення  обслуговування 
 власних  клієнтів  і
розширення  їх  кола 
 банківські  установи можуть створювати
територіально 
 відокремлені безбалансові відділення на 
 балансі
головного банку або його філії в межах однієї 
області.


        
           
     Додаток N 2

          
         до  
постанови   Правління

          
         Національного 
 банку України

          
         від 27 березня 
1996 року N 77

          
         ( 

v0077500-96 )

 ( Додаток N 2 втратив 
чинність на підставі Постанови Нацбанку

  N 181 ( 

z0373-98 ) від 06.05.98 ) 

  

       Зміни та 
 доповнення до Положення "Про

       порядок 
ліцензування банків в Україні"


   1. Другий абзац пункту 7.2. 
викласти в такій редакції:

   - статутний  фонд  банку 
 повинен бути зареєстрований та
фактично сплачений у 
сумі, еквівалентній 1 млн.ЕКЮ.


   2. Абзац п'ятий пункту 7.10. 
викласти в такій редакції:

   - наявності зареєстрованого та фактично 
сплаченого статутного
фонду банку у сумі, еквівалентній 3 
млн.ЕКЮ.


   Доповнити пункт 7.10. абзацом шостим такого 
змісту:

   Ліцензія на право проведення операцій з 
 касового виконання
місцевого  бюджету, в тому 
 числі ведення бюджетних рахунків
клієнтів та рахунків 
місцевих позабюджетних фондів за дорученням
Національного 
 банку України і міської державної 
адміністрації
надається банку за умови:

   - відповідного рішення міської державної 
адміністрації;

   - строку діяльності банку не менше одного 
року;

   - відсутності зауважень з боку 
 регіонального  управління
Національного банку України щодо 
діяльності банку;

   - наявності зареєстрованого та фактично 
сплаченого статутного
фонду банку у сумі, еквівалентній 1 
млн.ЕКЮ.


   3. Третій абзац пункту 7.13. 
викласти в такій редакції:

   - наявності зареєстрованого та фактично 
сплаченого статутного
фонду банку у сумі, еквівалентній 1 
млн.ЕКЮ.


   4. Третій абзац пункту 7.15. 
викласти в такій редакції:

   - статутний фонд банку повинен 
 бути  зареєстрований  та
фактично сплачений у сумі, 
еквівалентній 1 млн.ЕКЮ.


   5. Операції 23 і 24 розділу 
2 та операції 24, 25 додатку до
ліцензії викласти в такій 
редакції:

   23. Операції з залучення та 
 розміщення валютних коштів на
внутрішньому ринку 
(здійснюються з резидентами України).

   24. Операції з залучення та 
 розміщення валютних коштів на
міжнародних ринках 
(здійснюються з нерезидентами України).


   6. З розділу 2 виключити операції 
6 і 7.

   7. Виключити з розділу 7 пункт 
7.17.

   8. Пункт 8. Надання кредитів 
банкам вважати пунктом шостим і
далі за наростаючим 
порядком.


   9. Доповнити розділ сьомий пунктом 
7.17. такого змісту:

   7.17. Ліцензія на право 
відкриття філій, представництв банку
за межами України 
 надається за умови дотримання банком 
 таких
вимог:

   - термін діяльності банку - 3 
роки;

   - статутний  фонд банку 
 повинен бути зареєстрований та
фактично сплачений у 
сумі, еквівалентній 3 млн.ЕКЮ.


  10. У розділі 2 операцію N 
 2. Перевезення грошово-валютних
цінностей викласти в 
такій редакції:

   Перевезення грошово-валютних цінностей (готівки, 
 цінностей і
документів з філій або головного банку), 
 за винятком інкасації
грошової виручки 
клієнтів.

<< Главная страницаУкраина онлайн