Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок застосування охорони і супроводження товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Наказ № 344/510 від 25.07.1996, нечин.

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 344/510 від 25.07.96        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 серпня 1996 р.
 vd960725 vn344/510          за N 424/1449
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                       митної служби
    N 838/1487 ( z1142-03 ) від 08.12.2003 )
 
  Про затвердження Інструкції про порядок застосування охорони
  і супроводження товарів, що переміщуються транзитом через
           митну територію України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
                      митної служби
     N 43/74 ( v0043342-97 ) від 29.01.97 )
 
 
   На  виконання  постанови Кабінету Міністрів України від
29 червня 1996 року N 699 ( 699-96-п ) "Про затвердження Положення
про порядок охорони і супроводження товарів митними органами із
залученням у разі потреби підрозділів Міністерства внутрішніх
справ" Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок застосування охорони і
супроводження підакцизних товарів, що переміщуються транзитом
через митну територію України (додається).
   2. Зареєструвати Інструкцію в установленому порядку.
 
 
 В.о.Голови Державного митного
 комітету України                     О.Єгоров
 
 В.о.Міністра внутрішніх справ
 України                         Ю.Вандін
 
                        Затверджено
                     наказом Держмиткому і МВС
                     від 25.07.96 р. N 344/510
 
              Інструкція
     про порядок застосування охорони і супроводження
     підакцизних товарів, що переміщуються транзитом
         через митну територію України
 
   Ця Інструкція  розроблена відповідно до Указу Президента
України від 20 травня 1996 року N 353 ( 353/96 ) та постанови
Кабінету Міністрів  України від 29  червня 1996 року  N 699
( 699-96-п ) "Про затвердження Положення про порядок охорони і
супроводження митними органами із залученням у разі потреби
підрозділів Міністерства внутрішніх справ"
 
   1. Охорона і супроводження товарів застосовуються до товарів,
на які законодавством України встановлено акцизний збір, та які
переміщуються транзитом через митну територію України.
   2. Охорона і супроводження товарів застосовуються на підставі
добровільного їх обрання власником підакцизних транзитних товарів
як альтернатива наданню фінансових гарантій чи перевезень на
умовах Конвенції МДП 1975 року, так і разом з ними.
   3. Охорона  і  супроводження товарів розповсюджується на
транспортні засоби, якими перевозяться вантажі, що містять, крім
підакцизних, товари, на які чинним законодавством не встановлено
акцизного збору. За бажанням власника транспортного засобу, що
перевозить товари, на які законодавством України не встановлено
акцизного збору, послуги по наданню митної охорони і супроводження
можуть надаватися лише за умови укладення власником відповідної
угоди з митним органом.
   4. Охорона і супроводження товарів є обов'язковими у випадках
переміщення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, не позначених
марками акцизного збору.
   5. Перевантаження підакцизних транзитних товарів з одного
транспортного засобу на інший (або з одного виду транспорту на
інший) можливе лише за  умови  дотримання  положень  наказу
Держмиткому від 6 травня 1995 року N 198 ( z0152-95 ) "Про
затвердження Положення про зону митного контролю".
   Охорона і супроводження при цьому не перериваються.
   Митне оформлення товарів, що перевантажуються, проводиться
посадовою особою митниці, в зоні діяльності якої виконується
перевантаження.
   Під час  перевантаження підакцизних транзитних товарів з
одного транспортного засобу на інший (або з одного виду транспорту
на інший) забороняється зміна митного режиму транзиту товарів на
будь-який інший.
   Граничні терміни транзиту підакцизних товарів через митну
територію України, встановлені постановою Кабінету  Міністрів
України від  6  травня 1996 року N 484  ( 484-96-п ) "Про
затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних
товарів через територію України та пункти на митному кордоні,
через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та
граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і
залізничним транспортом через територію України", не можуть бути
продовженими за рахунок часу, витраченого на проведення вантажних
операцій з цими товарами.
   6. Обрання власником підакцизних товарів або уповноваженою
ним  особою  охорони і супроводження товарів підтверджується
укладанням відповідної угоди з митним органом.
   Угода укладена між власником товарів або уповноваженою ним
особою та митним органом може бути кількох видів: на певний
період, на певний обсяг вантажів чи одноразова (додаток N 1).
   7. Плата за митну охорону і супроводження вноситься до або на
момент реалізації положень угоди, тобто до або на момент митного
оформлення товарів, щодо яких застосовується митна охорона і
супроводження.
   Розмір плати за охорону і супроводження товарів нараховується
згідно з калькуляцією витрат на їх здійснення (додаток N 2).
Отримані кошти перераховуються до державного бюджету на рахунок
N 144 "Депозити" відповідних митних установ, та використовуються
виключно на утримання та розвиток підрозділів митних органів та
міністерства  внутрішніх  справ,  що  здійснюють  охорону  і
супроводження товарів.
   Розрахунки між підрозділами митних органів і МВС здійснюються
на договірних умовах.
   8. Охорона  і  супроводження  підакцизних  товарів,  що
переміщуються автомобільним транспортом, здійснюються, як правило,
у вигляді ескортування колони транспортних засобів чи поодиноких
транспортних засобів підрозділами митної варти за участю, у разі
потреби, підрозділів МВС.
   Кількість транспортних засобів у колоні, як правило, не
перевищує  4 одиниць. Якщо формується колона з 5 і більше
автотранспортних засобів, для забезпечення руху такої колони
необхідно отримати в Державтоінспекції Міністерства внутрішніх
справ  дозвіл,   передбачений  Правилами  дорожнього  руху
( 1094-93-п ).
   Колона, яка складається з 10 транспортних засобів, повинна
додатково супроводжуватись патрульним автомобілем ДАІ за окрему
оплату, що вноситься згідно з порядком, встановленим Міністерством
внутрішніх справ.
   Транспортні засоби в складі колони повинні бути позначені
опізнавальними знаками згідно з вимогами Правил дорожнього руху та
Державтоінспекції.
   Крім того, при ввезеннях надважких чи негабаритних вантажів
також вимагається отримання спеціального дозволу Міністерства
внутрішніх справ.
   Кількісний склад групи охорони і супроводження визначається,
виходячи з таких положень:
   для супроводження  поодинокого  транспортного  засобу без
використання автомобілів митниці - 2 чоловіки;
   для супроводження колони від двох до чотирьох транспортних
засобів без використання автомобілів митниці - 3 чоловіки;
   якщо формується колона з 5 і більше транспортних засобів -
додатково один інспектор на два транспортних засоби.
   Крім того, якщо для організації охорони і супроводження
використовуються службові автомобілі митних органів - додатково
один інспектор-водій для кожного такого автомобіля.
   Потреба у  залученні  підрозділів  МВС  для  охорони  і
супроводження  транспортних  засобів  визначається начальником
митного органу і органу внутрішніх справ згідно з п.5 "Положення
про порядок охорони і супроводження товарів митними органами із
залученням у разі потреби підрозділів Міністерства внутрішніх
справ", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29 червня 1996 року N 699 ( 699-96-п ).
   У разі  залучення  підрозділів МВС, такі підрозділи при
виконанні функцій щодо охорони і  супроводження  підакцизних
товарів, що прямують транзитом, керуються цією Інструкцією.
   9. Начальник підрозділу митної варти, виходячи з умов кожного
окремого випадку, визначає спосіб охорони і супроводження, уточнює
шляхи  перевезення  товарів,  пункти  технологічних  зупинок,
приймання-передачі транспортних засобів і документів, а також
вказує порядок розміщення групи охорони і  супроводження  в
транспортних засобах під час руху. У необхідних випадках вчасно
направляє в УДАІ МВС України заявку на організацію супроводження
колони патрульним автомобілем ДАІ.
   10. При ввезенні транзитних підакцизних товарів на територію
України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митниці на
митному кордоні такі документи:
   1) Товаро-транспортні накладні на переміщувані товари із
зазначенням їх кількості та ваги.
   2) Рахунки-фактури  чи  інші документи, що підтверджують
вартість переміщуваних товарів, засвідчені закордонними митними
установами на шляху транзиту територією інших держав.
   3) Угоду про митну охорону і супроводження (далі - угода) в
одному з видів, зазначених у пункті 6 цієї Інструкції.
   Угода укладається у трьох примірниках, які розподіляються
таким чином:
   один для власника підакцизних транзитних товарів;
   один для митниці відправлення;
   один для митниці призначення.
   Останній примірник під час переміщення знаходиться у старшого
групи супроводження, і передається ним на митниці призначення
посадовій особі, що приймає супроводжувані транзитні товари до
митного оформлення.
   Крім того,  у  необхідних  випадках подається угода про
супроводження колони транспортних засобів патрульним автомобілем
ДАІ.
   4) Заповнені декларантом згідно з установленими правилами
примірники вантажної митної декларації типу "Транзит" на бланках
форми МД-2 (МД-3).
   5) Інші документи, передбачені чинним законодавством.
   11. Інспектор митниці відправлення, якому подані до митного
оформлення товари і документи, засвідчує відбитком номерного
штампу "Під митним контролем" всі примірники поданих для митного
оформлення документів. Для документів, зазначених у підпунктах 1)
та 2) пункту 10 цієї Інструкції, це положення є обов'язковим.
   Далі інспектор митниці відправлення  оформлює  ВМД  типу
"Транзит", в якій декларантом зазначено номер і дату угоди про
надання охорони і супроводження товарів, засвідчує завершення
митного оформлення проставленням на ній відбитку номерного штампу
"Під митним контролем".
   12. Впевнившись, що власник товарів або уповноважена ним
особа вибрала охорону і супроводження товарів, інспектор, що
проводив  митне  оформлення цих товарів, викликає начальника
підрозділу митної варти та старшого групи охорони і супроводження,
і, здійснивши митне оформлення, передає в присутності начальника
підрозділу митної варти старшому групи всі оформлені документи на
продекларовані товари.
   При цьому складається акт про передачу супровідних документів
на задекларовані товари для зберігання (з детальним їх переліком)
у трьох примірниках. На акті ставиться підпис та особиста печатка
інспектора митниці відправлення, який проводив митне оформлення
цих товарів.
   ( Пункт 13 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 43/74 ( v0043342-97 ) від 29.01.97 ) 13. Акт про
передачу для зберігання і доставлення до митниці призначення
документів на транзитні товари заповнюється за  встановленою
формою (додаток N 3).
   На кожному примірнику акта повинно бути два підписи і одна
печатка:
   - підпис інспектора, що проводив митне оформлення товарів та
складав акт, засвідчений його особистою номерною печаткою;
   - підпис старшого групи охорони і супроводження, який приймає
документи на зберігання на час руху.
   На третьому примірнику акта, який доставляється старшим групи
до митниці призначення, крім того проставляється підпис інспектора
митниці  призначення,  який прийматиме ці товари до митного
оформлення, засвідчений його особистою номерною печаткою, виключно
після  доставлення  товарів і документів на них до митниці
призначення.
   14. Після завершення митного оформлення інспектор митниці
один примірник акта залишає у справах митниці разом з примірником
ВМД, рахунок-фактури, товаро-транспортної накладної на оформлені
підакцизні товари, що переміщуються транзитом. Всі ці документи
реєструються  в  окремому журналі для реєстрації підакцизних
товарів, що прямують транзитом, під одним номером.
   15. Документи,  що  підлягають  доставленню  до  митниці
призначення, збираються старшим групи охорони і супроводження, і
на весь час переміщення перебувають під його особистим наглядом в
окремому опломбованому портфелі разом з двома примірниками акта.
   Другий примірник  акта після повернення групи охорони і
супроводження до підрозділу, залишається у справах підрозділу
митної варти.
   16. Повідомлення про направлення підакцизних товарів, що
прямують  транзитом, надсилається в той же день до митниці
призначення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом,
каналами модемного зв'язку чи інше).
   Інформація про такі вантажі є першочерговою і пріоритетною.
   17. Напрямок та маршрут руху дотримується старшим групи
охорони і супроводження, виходячи  з  переліку  встановлених
Кабінетом Міністрів України шляхів транзиту підакцизних товарів
( 484-96-п ) та пункту пропуску на митному кордоні, через який
буде здійснюватись вивезення цих товарів з митної території
України.  Цей  пункт  обов'язково  встановлюється  митницею
відправлення, і зазначається у вантажній митній декларації типу
"Транзит". При визначенні пункту та маршруту руху митницею повинен
враховуватись  напрямок,  обраний  власником  товарів  або
уповноваженою ним особою.
   18. Рух автотранспортних засобів, що перевозять підакцизні
товари транзитом через митну територію України, здійснюється
тільки шляхами, визначеними Кабінетом Міністрів України.
   Якщо дорожне покриття пошкоджено внаслідок стихійного лиха,
що обумовило неможливість подальшого пересування автотранспортних
засобів по дільниці встановленого Кабінетом Міністрів України
шляху, старший групи охорони і супроводження повідомляє про це
своє  керівництво  чи  найближчий  митний  орган  та обирає
найбезпечніший маршрут, при першій можливості повертаючись на
визначені Кабінетом Міністрів України шляхи.
   19. Під час руху інспектори групи охорони і супроводження
можуть розміщуватись, виходячи з наявних технічних можливостей: в
кабіні супроводжуваного транспортного засобу, в кабіні одного чи
декількох транспортних засобів з колони або в окремому автомобілі,
що належить митниці чи арендований митницею.
   20. Між інспекторами групи охорони і супроводження, які
розміщуються під час руху окремо один від одного, підтримується
постійний радіозв'язок.
   В останньому транспортному засобі з  колони  обов'язково
знаходиться інспектор групи охорони і супроводження, оснащений
радіостанцією, який контролює рух колони і підтримує радіозв'язок
зі старшим групи, який рухається на чолі колони.
   21. При технічних чи вимушених зупинках транспортного засобу
або  колони транспортних засобів інспектори групи охорони і
супроводження товарів забезпечують недоторканість вантажу  та
накладеного на транспортні засоби митного забезпечення у вигляді
пломб чи печаток.
   При поломках  транспортного  засобу,  коли його подальше
пересування стає неможливим чи призведе до затримки всієї колони
транспортних  засобів, старший групи охорони і супроводження
сповіщає найближчий митний орган про місце і причину затримки, і
забезпечує схоронність вантажу до прибуття групи з найближчого
митного органу, яка повинна прийняти вантаж під свою охорону до
вирішення питання про подальше переміщення вантажу. При цьому
документи на вантаж передаються старшому групи, що прибула, по
акту, а в загальному акті робиться відповідний запис, засвідчений
підписом старшого групи, що прибула.
   Після цього  продовжується  виконання  групою  охорони і
супроводження своїх функцій по доставленню транспортних засобів,
що залишилися у складі колони, до митниці призначення.
   Рішення про подальші дії з вантажем та транспортним засобом,
з яким сталася подія, приймає керівник митниці, в зоні діяльності
якої сталася ця подія.
   22. У випадку дорожньо-транспортної пригоди старший групи
охорони і супроводження або будь-хто з інспекторів групи повинні
повідомити  найближчий  митний  орган і викликати відповідні
підрозділи  Міністерства  внутрішніх  справ.  Якщо  внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди є такі, що постраждали, інспектори
групи охорони і супроводження повинні надати їм першу медичну
допомогу.
   Митний орган,   що   отримав   повідомлення   про
дорожньо-транспортну пригоду, висилає на місце пригоди інспекторів
вантажного відділу для складання відповідного акта із залученням
при необхідності експертів-товарознавців чи інших спеціалістів.
   23. У разі вчинення будь-ким протиправних дій  стосовно
вантажів,  транспортних засобів, інспекторів групи охорони і
супроводження товарів або водіїв транспортних засобів, в яких
перевозяться підакцизні товари, або у разі виникнення загрози
таких дій, старший групи охорони і супроводження вживає заходи, що
спрямовані на припинення таких дій чи попередження загрози таких
дій, обов'язково повідомляє найближчий митний орган та орган
Міністерства внутрішніх справ, та за узгодженням з останнім
включає його представників до групи охорони і супроводження.
   24. Митне оформлення транспортних засобів з підакцизними
транзитними товарами, щодо яких застосовувалась митна охорона і
супроводження, в митниці призначення здійснюється позачергово.
   25. При вивезенні підакцизних товарів, що прямують транзитом,
за  межі  митної території України старший групи охорони і
супроводження подає митниці на митному кордоні такі документи
разом з актом:
   1) Товаро-транспортні накладні на переміщувані товари із
зазначенням  їх  кількості  та  ваги,  засвідчені  митницею
відправлення.
   2) Рахунки-фактури  чи  інші документи, що підтверджують
вартість переміщуваних товарів, засвідчені митницею відправлення.
   3) Примірник угоди про надання охорони і супроводження, який
під час переміщення знаходився у старшого групи супроводження.
   4) Примірник вантажної митної декларації типу "Транзит" на
бланках форми МД-2 (МД-3).
   5) Інші документи, передбачені чинним законодавством.
   26. Якщо кількісні та якісні характеристики продекларованого
вантажу відповідають тим, що були зазначені при ввезенні товарів
на митну територію України, посадова особа митниці призначення
приймає рішення про митне оформлення продекларованих товарів та
випуск підакцизних товарів, що прямують транзитом, за межі митної
території України.
   Виконуючи митне оформлення, інспектор митниці призначення:
   - перевіряє подані документи;
   - проводить звірку залучених документів із детальним їх
переліком, наведеним в акті, складеному митницею відправлення;
   - приймає рішення про митний огляд продекларованих товарів;
   - вилучає ВМД типу "Транзит", проставивши на ній поряд зі
штампом "Під митним контролем" митниці відправлення відбиток своєї
особистої номерної печатки, після чого реєструє ВМД разом із
залученими  документами  у  окремому  журналі для реєстрації
транзитних підакцизних товарів під одним номером;
   - на  всіх примірниках товаро-транспортних документів та
рахунків-фактур на переміщувані  товари  проставляє  відбиток
особистої номерної печатки.
   Цим самим підтверджується вивезення товарів за межі митної
території України та виконання перевізником своїх обов'язків по
вивезенню підакцизних товарів, що прямують транзитом, за межі
митної території України.
   27. Митниця призначення подає  до  митниці  відправлення
інформацію про надходження товарів і документів, доставлених під
охороною і супроводженням, на протязі того ж робочого дня, в який
здійснено таке доставлення, користуючись каналами електронного
зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи інше).
 
                     Додаток N 1
              До Інструкції про порядок застосування
              охорони і супроводження підакцизних
              товарів, що переміщуються транзитом
              через  митну  територію  України,
              затвердженої наказом Держмиткому і МВС
              від 25.07.96 р. N 344/510
 
               Договір
     про охорону і супроводження підакцизних товарів
     підрозділами митної варти Державного митного
             комітету України
 
   (на період часу, на обумовлений обсяг товарів, разовий)
           непотрібне викреслити
 
 "___" ________ 199_ р.                N _________
 
           ________________________
           місце складання договору
 
   Відділ митної варти _________________________________________
              найменування митного органу, якому
__________________________________________________________________
       підпорядкований підрозділ митної варти
в особі _________________________________________________________,
          посада, прізвище, ім'я та по батькові
який діє на підставі _____________________________________________
поіменований далі "Митна варта", з однієї сторони, і власник
(перевізник) підакцизних товарів _________________________________
                   найменування підприємства,
__________________________________________________________________
власника чи перевізника товарів, що переміщуються транзитом через
__________________________________________________________________
            територію України
в особі _________________________________________________________,
         посада, прізвище, ім'я та по батькові
який діє на підставі _____________________________________________
поіменований далі "Власник", з другої сторони, уклали цей договір
про охорону та супроводження підакцизних товарів, що переміщуються
транзитом через територію України, поіменованих далі "Об'єкт".
 
            1. Предмет договору
 
   1.1. Власник Об'єкта обирає охорону та супроводження Митною
вартою Об'єкта, від митниці відправлення до митниці призначення по
території  України,  як  альтернативну  (чи  обов'язкову при
переміщенні алкогольної та тютюнової продукції за відсутності
марок акцизного збору) умову для пропуску Об'єкта через територію
України відповідно до Указу Президента України від 20 травня
1996 року N 353 "Про внесення змін до Указу Президента України від
14 липня 1995 року N 614".
   1.2. Період перебування під охороною  та  супроводженням
обчислюється з моменту прийняття Об'єкта Митною вартою у митниці
відправлення і до доставлення його у митницю призначення. При
цьому Митна варта не приймає Об'єкт на зберігання і не вступає у
володіння ним.
 
            2. Обов'язки сторін
 
   2.1. Перевізник зобов'язується:
   2.1.1. Доставити Об'єкт, зазначений у  специфікації,  що
додається до цього Договору, у митницю призначення у терміни та
шляхами визначеними митним органом відправлення відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 1996 року N 484
"Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних
товарів через територію України та пункти на митному кордоні,
через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та
граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і
залізничним транспортом через територію України" під охороною та
супроводженням Митної варти та у незмінному стані.
   2.1.2. Внести на рахунок митного органу відправлення плату за
охорону та супроводження Об'єкта до початку руху з застосуванням
охорони та супроводження їх  Митною  вартою.  Розмір  плати
визначається шляхом розрахунку, що додається до цього Договору.
   2.1.3. Переміщувати Об'єкт по території України технічно
справними транспортними засобами, пристосованими для міжнародних
перевезень  вантажів  та  під  митним  забезпеченням митниці
відправлення.
   2.1.4. Не допускати з своєї ініціативи відхилень від маршруту
руху визначеного митницею відправлення та Митною вартою.
   2.1.5. Про всі технічні несправності транспортних засобів, що
перешкоджають  нормальному  руху  через  територію  України,
необхідність технічної зупинки чи інші обставини, що виникають у
процесі руху, повідомляти відповідальному представнику Митної
варти та виконувати його розпорядження, пов'язані з режимом та
порядком руху по території України.
   2.1.6. Забезпечити цілісність накладених  на  транспортні
засоби митних забезпечень на всьому протязі руху по території
України.
   2.1.7. Виключити можливість несанкціонованого Митною вартою
доступу до Об'єкта. У випадку виникнення форс-мажорних обставин,
що загрожують цілісності Об'єкта, чи при необхідності здійснення
будь-яких невідкладних операцій з Об'єктом, що спрямовані на
відвернення його псування чи втрати, виконувати такі операції з
дозволу та під контролем Митної варти, а в разі виконання їх без
дозволу Митної варти в силу невідкладної необхідності негайно
сповіщати про  виконані  з  об'єктом  операції  повноважного
представника Митної варти.
   2.1.8. Виконувати всі розпорядження Митної варти стосовно
режиму, напрямку та порядку руху по території України.
 
   2.2. Митна варта зобов'язується:
   2.2.1. Прийняти Об'єкт для охорони та супроводження у митниці
відправлення з метою забезпечення його обов'язкової доставки до
митниці призначення для завершення митного оформлення відповідно
до законодавства.
   2.2.2. Визначити чисельність,  режим  і  порядок  роботи
інспекторів Митної варти під час охорони та супроводження Об'єкта
по території України залежно від конкретних умов, та погодити
умови супроводження з Власником.
   2.2.3. На протязі всього часу руху по території України
супроводжувати Об'єкт забезпечуючи рух шляхами та напрямками,
встановленими митницею відправлення відповідно  до  постанови
Кабінету Міністрів України від 6 травня 1996 року N 484 "Про
затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних
товарів через територію України та пункти на митному кордоні,
через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та
граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і
залізничним транспортом через територію України".
   2.2.4. У разі необхідності (форс-мажорні обставини, уникнення
нападу на  Об'єкт  і т.ін.) змінювати маршрут руху Об'єкта,
забезпечуючи  при  цьому  дотримання  встановленого  терміну
доставлення його у митницю призначення.
   2.2.5. У  разі  виникнення  технічних  несправностей, що
перешкоджають руху Об'єкта за встановленим графіком та маршрутом,
тимчасово припиняти охорону та супроводження, передбачене цим
Договором, і передавати Об'єкт для зберігання під митним контролем
у найближчому митному органі до усунення несправностей Власником
або уповноваженою ним особою.
   2.2.6. Фіксувати у товаросупровідних документах на Об'єкт
факти  порушення режиму та маршруту руху, у тому числі, з
незалежних від Власника обставин.
   2.2.7. Забезпечити конфіденційність договірних відносин щодо
охорони та супроводження Об'єкта, нерозголошення персоналом Митної
варти  відомостей  щодо  маршруту  пересування Об'єкта, його
вартісних, кількісних, якісних та інших характеристик.
   2.2.8. По закінченню процедури охорони та  супроводження
передати  Об'єкт  митниці призначення для завершення митного
оформлення відповідно до законодавства.
 
          3. Порядок вирішення спорів
 
   3.1. Дії Митної варти при виконанні умов цього Договору
можуть  бути оскаржені Власником у вищестоящий орган, якому
підпорядкована Митна варта.
   3.2. Спори Власника та Митної варти щодо виконання умов цього
Договору,  а  також  взаємні  претензії  вирішуються  шляхом
переговорів, а при недосягненні згоди - в арбітражному суді.
 
           4. Термін дії договору*
 
   * В залежності від типу договору використовуються пункти 4.1,
4.2 або 4.3.
 
   4.1. Разовий Договір укладається на період  охорони  та
супроводження  Об'єкта  від  митниці відправлення до митниці
призначення, і вступає в силу після його підписання з моменту
внесення Власником плати за супроводження на рахунок митниці
відправлення.
   4.2. Договір на обумовлений період часу вступає в силу після
його підписання  з  моменту  внесення  Власником  плати  за
супроводження  на  рахунок  митниці  відправлення,  і  діє
до ______________________________.
  дата закінчення дії договору
   4.3. Договір на обумовлений обсяг вантажів вступає в силу
після його підписання з моменту внесення Власником плати за
супроводження на рахунок митниці відправлення, і діє до завершення
перевезень Власником або уповноваженою ним особою підакцизних
товарів в таких обсягах __________________________________________
_________________________________________________________________.
 
           5. Заключні положення
 
   5.1. Договір укладено у трьох примірниках:
   один - Власнику;
   другий - митниці відправлення;
   третій - митниці призначення.
 
       6. Адреси та банківські реквізити Сторін
 
     Власник                  Митна варта
 _____________________            _____________________
 _____________________            _____________________
 _____________________            _____________________
 _____________________            _____________________
 _____________________            _____________________
 
                     Додаток N 2
              До Інструкції про порядок застосування
              охорони і супроводження підакцизних
              товарів, що переміщуються транзитом
              через  митну  територію  України,
              затвердженої наказом Держмиткому і МВС
              від 25.07.96 р. N 344/510
 
               Формула
    розрахунку вартості охорони і супроводження товарів
    підрозділом митної варти, які надходять на митну
       територію України (при прямому транзиті)
 
        1. Попередні дані для розрахунків:
 
   1) 50 [км/год] - Середня швидкість руху колони автотранспорту
на годину, що супроводжується митною вартою. Використовується для
розрахунку загального часу безперервного руху колони до митниці
призначення;
   2) 10 [км/год] - Дозволений  сумарний  час  руху  колони
транзитного автотранспорту на добу;
   3) 4.019 [дол.США/год] *1 -  Собівартість  охорони   і
супроводження одним інспектором митної варти (враховуючи витрати
на утримання одного працівника митної варти, та інше), згідно
з калькуляцією Держмиткому, станом на 19.07.96 р.;
   4) 0,35  [дол.США/год] *1 - Собівартість  витрат одного
кілометру пробігу  (враховуючи  використання  автотранспортних
засобів групи супроводження митної варти, та інше), згідно з
калькуляцією Держмиткому станом на 19.07.96 р.
 
   *1 - за офіційним курсом НБУ на момент митного оформлення
вантажу, при розрахунку карбованцями.
 
           2. Розрахункові формули:
 
   Формула вартості супроводження підрозділом варти транзиту
підакцизного вантажу, який перетинає територію України (Всупр):
 
 Всупр [крб.] = 2x(С [крб/год]xТр [год]xW + S [км]xA [крб/км]xWa)
   де:
   2 - Коефіцієнт,   що  враховує  зворотній  шлях  групи
супроводження до місця своєї дислокації, після доставлення колони
автотранспортних засобів до місця призначення;
   С * - Собівартість супроводження в годину на одну посадову
особу митної варти, в крб.(дол.США), за офіційним курсом НБУ на
момент митного оформлення вантажу;
   Тр - Розрахунковий час руху колони транзитних транспортних
засобів від митниці відправлення до митниці призначення, із
врахуванням  можливих  та запланованих зупинок супроводжуємої
колони, але не більше граничного терміну визначеного постановою
КМУ  від 06.05.96 р. N 484 (показник розрахунковий, формула
розрахунку наведена нижче);
   W - Кількість супроводжуючих посадових осіб групи супроводу
митної варти в особах, призначає митниця відправлення згідно з п.6
Інструкції  "Про  порядок  застосування  митної  охорони  і
супроводження підакцизних товарів, що переміщуються транзитом
через митну територію України";
   S - Довжина  маршруту транзиту, маршрут визначає митниця
відправлення згідно з постановою КМУ від 06.05.96 р. N 484, в
кілометрах;
   A - Собівартість   одного  кілометру  руху  (враховуючи
використання автотранспортних засобів групи супроводження митної
варти, та інше), перерахована в карбованці за курсом НБУ на момент
митного оформлення;
   Wa - Кількість автомобілів супроводження митної варти на
колону  автотранспортних  засобів,  визначається  митницею
відправлення, в фізичних одиницях, згідно з п.6 Інструкції "Про
порядок застосування митної охорони і супроводження підакцизних
товарів, що переміщуються транзитом  через  митну  територію
України";
   * - Позначені витрати можуть коректуватися Держмиткомом, при
зміні економічних умов в Україні.
 
   2.1 Розрахунковий час, який витрачається групою митної варти
на супроводження між пунктами транзиту:
 
      Tр [год] = 24 (год.)xS (км)/V (км/год.)x10
   де:
   24 [год.] - Кількість годин у добі, в годинах;
   S [км] - Довжина маршруту транзиту, маршрут визначає митниця
відправлення згідно з постановою КМУ від 06.05.96 р. N 484, в
кілометрах;
   V [км/год.] - Середня швидкість руху колони автотранспорту на
годину, що супроводжується митною вартою. Використовується для
розрахунку загального часу, який витрачається групою митної варти
на супроводження переміщення вантажу, між пунктами транзиту;
   10 [год.]  -  сумарний  час  транзитного  руху  колони
автотранспорту за добу.
 
            Пояснювальна записка
  до формул розрахунку вартості супроводження підрозділами
  митної  варти підакцизного  транзитного вантажу,  який
  надходить на митну територію України (при прямому транзиті)
 
   Дані які наведені  для  розрахунків  в  додатку  N 2,
передбачають:
   1) V (50 [км/год.]) - Середня швидкість руху супроводжуємої
митною вартою колони автотранспорту на годину. Використовується
для розрахунку загального часу який витрачається групою митної
варти на супроводження переміщення вантажу між пунктами транзиту;
   2) (10 год.) - Показник встановленого дозволеного сумарного
часу транзитного руху колони автотранспорту на добу;
   3) С 4.019 дол.США (715000 крб. згідно з  калькуляцією
Держмиткому, станом на 19.07.96 р.)* - Собівартість супроводження
в годину на одну посадову особу митної варти, перерахована в
карбованці за офіційним курсом НБУ на момент митного оформлення;
   4) A 0,354 дол.США (63000  крб. згідно  з  калькуляцією
Держмиткому, станом на 19.07.96 р.)* - Собівартість супроводження
на один кілометр руху (враховуючи витрати  на  використання
автотранспортних засобів групи супроводження митної варти, та
інше), перерахована в карбованці за курсом НБУ на момент митного
оформлення;
   5) Тр - Розрахунковий час руху колони транзитних транспортних
засобів від митниці відправлення до митниці призначення, із
врахуванням можливих та запланованих зупинок супроводжуємої колони
(показник  розрахунковий,  та  передбачає  граничний  термін
переміщення транзитної автотранспортної колони по визначеному
митницею відправлення маршруту), але не більше граничного терміну
визначеного постановою КМУ від 06.05.96 р. N 484, у годинах;
   6) W - Кількість супроводжуючих  посадових  осіб  групи
супроводження  митної  варти  в  особах,  призначає  митниця
відправлення, згідно з п.6 Інструкції "Про порядок застосування
митної  охорони  і  супроводження  підакцизних  товарів,  що
переміщуються транзитом через митну територію України";
   7) S - Це довжина маршруту транзиту, який визначає митниця
відправлення, згідно з постановою КМУ від 06.05.96 р. N 484, в
кілометрах;
   8) Wa - Кількість машин супроводження митної варти на колону
автотранспортних засобів, визначається митницею відправлення в
фізичних одиницях, згідно з  п.6  Інструкції  "Про  порядок
застосування митної охорони і супроводження підакцизних товарів,
що переміщуються через митну територію України";
   9) 2  -  Коефіцієнт  враховуючий  зворотній  шлях групи
супроводження до місця своєї дислокації, після доставлення колони
автотранспортних засобів до місця призначення;
   * - Держмитком залишає за собою право, коректувати ці витрати
при зміні економічних умов в Україні.
 
            Приклад розрахунку:
 
   1. Вихідні дані:
   Транспортні засоби - 4 од., (автотранспортні засоби заявлені
для транзиту);
   Протяжність транзиту - S = 1000 км, (протяжність маршруту,
яку визначила митниця відправлення);
   Кількість посад. осіб митних органів - W = 5 чол., (призначає
митниця відправлення);
   Собівартість супроводження - C = 0,715 млн.крб/год, (згідно
з калькуляцією Держмиткому);
   Собівартість одного кілометру руху - A = 0,063 млн.крб/км,
(згідно з калькуляцією Держмиткому);
   Курс дол.США (для розрахунку) - 0,178 млн.крб/дол.США, станом
на 19.07.96 р.;
   Кількість машин супроводження - Wa = 2  одиниці, (призначає
митниця відправлення).
 
   2. Розрахунковий  час,  який  витрачається  групою  на
супроводження переміщення вантажу між пунктами транзиту (Tр):
   (формулу див. п.2.1 додатку N 2),
         Tр = 24x1000/50x10 = 48 годин,
 
   3. Вартість  супроводження  підрозділом  митної  варти
підакцизного транзитного вантажу (Всупр):
   (формулу див. п.2 додатку N 2),
   Всупр. = 2х(1,02x48x5 + 1000x0.063x2) = 741.6 млн.крб
 
   Виходячи з розрахунку середня вартість 1 км супроводження та
митної охорони (враховуючи розрахунковий курс НБУ станом  на
19.07.96 р., та дані прикладу), становить:
   1 км супроводження - 742000 крб, або - 4,12 дол.США.
 
                     Додаток N 3
              До Інструкції про порядок застосування
              охорони і супроводження підакцизних
              товарів, що переміщуються транзитом
              через  митну  територію  України,
              затвердженої наказом Держмиткому і МВС
              від 25.07.96 р. N 344/510
 
* Заповнюється у трьох примірниках
 
 ( Додаток N 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної
  митної служби N 43/74 ( v0043342-97 ) від 29.01.97 )
  
                Акт
    про передачу для зберігання і доставлення до митниці
      призначення документів на транзитні товари
 
 "____" ___________ 199__ р.      N __________
 
   I. Ми, ______________________________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові повністю, посада посадової
__________________________________________________________________
          особи митниці відправлення)
та _______________________________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові повністю, посада посадової
__________________________________________________________________
        особи групи охорони і супроводження)
склали цей акт в тому, що ____________________________________, як
                 (прізвище, ініціали)
посадова особа ___________________________________________________
              (назва митниці відправлення)
митниці, передає ________________________________________________,
              (прізвище, ініціали)
як посадовій особі ______________________________________________,
           (назва підрозділу, що супроводжує товари)
для зберігання та доставленя у ___________________________ митницю
                (назва митниці призначення)
таких документів на транзитні вантажі, що переміщуються під митною
охороною і супроводженням:
 
   II. N транспортного засобу __________________________________
 
   2. Приналежність ____________________________________________
                  (власник, країна)
перелік документів
   1) __________________________________________________________
   2) __________________________________________________________
   3) __________________________________________________________
   4) __________________________________________________________
   5) __________________________________________________________
   6) __________________________________________________________
   7) __________________________________________________________
    (найменування, номер,  дата заповнення  та  кількість
примірників доданих документів)
   * якщо транспортних засобів декілька,  перелік  і  опис
продовжуються на звороті
 
     Документи передав:         Документи прийняв:
__________________________________    ________________________
(підпис, особиста номерна печатка)        (підпис)
__________________________________________________________________
 
   III. Мною, __________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові повністю, посада
__________________________________________________________________
        посадової особи митниці призначення)
______________________________________________ прийнято до митного
оформлення зазначені в цьому акті документи, за винятком:
__________________________________________________________________
                __________________________________
                (підпис, особиста номерна печатка)
 
   II-а.N транспортного засобу _________________________________
   2. Приналежність ____________________________________________
                 (власник, країна)
            перелік документів
   1) __________________________________________________________
   2) __________________________________________________________
   3) __________________________________________________________
   4) __________________________________________________________
   5) __________________________________________________________
   6) __________________________________________________________
   7) __________________________________________________________
   (найменування, номер,  дата  заповнення  та  кількість
примірників доданих документів)
 
   II-б.N транспортного засобу _________________________________
   2. Приналежність ____________________________________________
                 (власник, країна)
            перелік документів
   1) __________________________________________________________
   2) __________________________________________________________
   3) __________________________________________________________
   4) __________________________________________________________
   5) __________________________________________________________
   6) __________________________________________________________
   7) __________________________________________________________
   (найменування, номер,  дата  заповнення  та  кількість
примірників доданих документів)
 
   II-в.N транспортного засобу _________________________________
   2. Приналежність ____________________________________________
                 (власник, країна)
            перелік документів
   1) __________________________________________________________
   2) __________________________________________________________
   3) __________________________________________________________
   4) __________________________________________________________
   5) __________________________________________________________
   6) __________________________________________________________
   7) __________________________________________________________
   (найменування, номер,  дата  заповнення  та  кількість
примірників доданих документів)
 
   IV. Особливі  зауваження  (заповнюється  у  випадках,
передбачених Інструкцією про порядок застосування митної охорони і
супроводження підакцизних товарів, що переміщуються транзитом
через митну територію України)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
                    __________________________


<< Главная страницаУкраина онлайн