Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про розмір допомоги на поховання

Кабінет Міністрів України

Постанова № 837 від 26.07.1996, нечин.

<< Главная страница       
    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


          
   П О С Т А Н О В А

          
 від 26 липня 1996 р. N 837

          
      Київ


   ( Постанова втратила чинність на підставі 
Постанови КМ

    N 1753 ( 

1753-2001-п ) від 27.12.2001 )


         Про 
розмір допомоги на поховання   У зв'язку  з  підвищенням  
роздрібних  цін на ритуальну
атрибутику та 
 послуги з поховання Кабінет Міністрів 
 України
п о с т а н о в л я є:


   1. Установити, що:

   у разі смерті громадянина, що перебував у 
трудових відносинах
з підприємством, установою, організацією, працівника, 
який втратив
роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва і 
 праці, в
тому числі з ліквідацією, 
 реорганізацією або перепрофілюванням
підприємства, установи, 
 організації, скороченням чисельності або
штату працівників, за 
яким зберігалася середня заробітна плата за
попереднім місцем роботи на 
період працевлаштування, але не більше
як на три місяці, особи, яка не 
перебувала у трудових відносинах,
але сплачувала страхові внески, 
 аспіранта, докторанта, клінічного
ординатора, студента вузу очної 
форми навчання, учня професійного
закладу освіти виплачується допомога на 
 поховання у розмірі 15
млн. карбованців. 
 У такому ж розмірі надається допомога 
 на
поховання особи, що перебувала на утриманні зазначених 
 громадян.
Допомога надається за рахунок коштів Фонду державного 
соціального
страхування;

   у разі смерті пенсіонера виплачується допомога на 
поховання у
розмірі двомісячної пенсії померлого, але не менш як 15 
млн. крб.
за рахунок коштів, з яких виплачувалася пенсія;

   у разі смерті безробітного або особи, яка 
перебувала на його
утриманні, виплачується допомога на 
поховання у розмірі 15 млн.
карбованців. Допомога надається за рахунок коштів 
Державного фонду
сприяння зайнятості населення;

   у разі смерті особи, яка не 
 належить до зазначених вище
категорій, допомога на 
поховання виплачується за рішенням місцевих
адміністрацій або 
 виконкомів місцевих Рад з урахуванням  
її
матеріального становища у розмірі до 15 млн.крб. за рахунок 
коштів
місцевих бюджетів.

   Допомога на поховання виплачується сім'ї 
померлого або особі,
яка здійснила поховання.


   2. Якщо середньомісячний сукупний 
доход на одного члена сім'ї
за попередній квартал не 
 перевищував 4800 тис. крб., сім'ї
померлого або 
 особі, яка здійснила поховання, крім 
 допомоги,
зазначеної у пункті 1 цієї постанови, надається 
додаткова грошова
допомога на поховання у розмірі 9000 тис. крб. за 
рахунок коштів,
з яких виплачувалася допомога на поховання.


   3. Міністерству соціального 
 захисту населення, Державному
комітетові по 
 житлово-комунальному господарству,  Міністерству
праці, 
 Міністерству  фінансів  за  участю Фонду 
 соціального
страхування та Пенсійного фонду внести зміни до 
 діючого порядку
виплати допомоги на поховання.


   4. Визнати такими, що втратили 
чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 23 травня 1995 
р. N 355 ( 
355-95-п ) "Про
розмір допомоги на 
поховання" (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 192)
та від 2 жовтня 1995 р. 
 N 781 ( 
781-95-п ) "Про внесення змін 
 до
постанови Кабінету Міністрів від 23 травня 1995 
року N 355" (ЗП
України, 1996 р., N 2, ст. 55).       
 Перший

   віце-прем'єр-міністр України    
      В.ДУРДИНЕЦЬ


       
 Міністр

   Кабінету Міністрів України    
       В.ПУСТОВОЙТЕНКО


   Інд.26

<< Главная страницаУкраина онлайн