Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян

Кабінет Міністрів України

Постанова № 832 від 26.07.1996

<< Главная страница       
    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


          
   П О С Т А Н О В А

          
від 26 липня 1996 р. N 832

          
      Київ


      Про підвищення 
розмірів державної допомоги

          
окремим категоріям громадян


     ( Із змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМ

      N 1100 ( 

1100-97-п ) від 03.10.97 

      N 783 ( 

783-99-п ) від 10.05.99

      N 915 ( 

915-99-п ) від 27.05.99 

      N 497 ( 

497-2002-п ) від 11.04.2002 )   Відповідно до Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України,
схваленої постановою Верховної Ради України від 11 жовтня 
1995 р.,
( 
373/95-вр ) Кабінет Міністрів України п о с 
т а н о в л я є:


   ( Пункт 1 втратив чинність на 
підставі Постанови КМ N 915
( 

915-99-п ) від 27.05.99 )    2. Установити щомісячні 
 компенсаційні виплати у розмірі 480
тис.крб. непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за інвалідом
I групи, а також за 
престарілим, який досяг 80-річного віку.

   Зазначені щомісячні компенсаційні 
 виплати призначаються і
виплачуються органами праці та 
соціального захисту населення та
фінансуються 
 органами Пенсійного фонду. ( Пункт 2 
 доповнено
абзацом  згідно з Постановою КМ 
 N 497 ( 
497-2002-п ) від
11.04.2002 
)


   ( Пункт 3 втратив 
 чинність на підставі Постанови КМ N 783
( 

783-99-п ) від 10.05.99 ) 


   4. ( Абзац перший пункту 
 4 втратив чинність на підставі
Постанови КМ 
N 1100 ( 
1100-97-п ) від 03.10.97 ) 
 Установити, що
витрати на необхідний догляд за потерпілим, 
 передбачені пунктом
14 Правил відшкодування 
 власником підприємства,  установи  і
організації 
 або уповноваженим ним органом шкоди,  
заподіяної
працівниикові ушкодження здоров'я, пов'язаним з 
 виконанням ним
трудових обов'язків, затверджених постановою 
 Кабінету Міністрів
України від 23 червня 1993 р. N 472 ( 

472-93-п ) (із змінами 
 і
доповненнями до них, затвердженими постановою Кабінету 
 Міністрів
України від 18 липня 1994 р. N 
 492), здійснюються у таких
розмірах:

   а) 2630 тис.крб. - на спеціальний медичний 
догляд;

   б) 1760 тис.крб. - на звичайний догляд;

   в) 890 тис.крб. - на побутовий 
догляд.


   Виплати відшкодування втраченого 
 заробітку або відповідної
його частини (пункт 9 зазначених 
Правил), що провадяться органами
державного соціального 
 страхування (постанова Кабінету Міністрів
України від 8 лютого 
 1994 р. N 71 ( 
71-94-п 
) "Про доповнення
постанови Кабінету Міністрів України від 
 23 червня 1993 р. N
472"), збільшити проти 
розміру, визначеного відповідно до пункту
4 постанови Кабінету 
Міністрів України від 10 січня 1996 р. N 34,
у 1,108 
раза.


   5. Ця постанова набирає чинності з 1 
серпня 1996 року.       
 Перший

   віце-прем'єр-міністр України    
     В.ДУРДИНЕЦЬ


       
 Міністр

   Кабінету Міністрів України    
      В.ПУСТОВОЙТЕНКО


   Інд.26


<< Главная страницаУкраина онлайн