Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України

Президент

Указ № 596/96 від 26.07.1996

<< Главная страница       
        У К А З

          
   ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


       Про зміни в 
системі центральних органів

          
 виконавчої влади України   ( Із змінами, внесеними згідно з Указами 
Президента

    N 
890/96 
 від 27.09.96 

    N 
911/96 
 від 03.10.96 

    N 
1005/96 
від 28.10.96 

    N 
1061/96 
від 13.11.96 

    N 
1132/96 
від 29.11.96 

    N 
1184/96 
від 10.12.96 

    N 
1193/96 
від 12.12.96

    N 
1073/97 
від 30.09.97 

    N 

678/2000 від 11.05.2000 )


   З метою вдосконалення структури 
 управління економікою та
соціальною сферою п о с т а 
н о в л я ю:


   1. Здійснити такі зміни 
 в системі  центральних  органів
виконавчої влади 
України ( 
1030б-12 ):

   а) утворити:

   Міністерство України у справах 
 сім'ї та молоді - на базі
Міністерства України у справах 
молоді і спорту, Комітету у справах
неповнолітніх Кабінету Міністрів 
 України ( 
1115/95 ), Комітету у
справах жінок, 
материнства і дитинства при  Президентові України
( 
287/95 
), що ліквідуються;

   Міністерство України з питань надзвичайних 
ситуацій - на базі
Міністерства України у справах захисту 
 населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та Штабу цивільної 
 оборони України,
що ліквідуються;
( На зміну 
 абзацу третього пункту "а" статті  1  
утворити
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у 
 справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на 
 базі
Міністерства України у справах захисту населення 
 від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та Штабу Цивільної 
 оборони України,
що ліквідуються  згідно з 
 Указом  Президента N 
1005/96 
 від
28.10.96 )

   ( Абзац четвертий пункту "а" статті 1 
 втратив чинність на
підставі Указу Президента N 
1061/96 
від 13.11.96 ) Міністерство
інформації України - на базі 
Міністерства України у справах преси
та  інформації  ( 
 
689/94  ),  Українського  
 національного
інформаційного  агентства  при  
Кабінеті  Міністрів  України
( 

361-96-п ), що ліквідуються;

   Міністерство України у справах науки і технологій 
- на базі
Державного комітету України з питань науки, техніки та 
промислової
політики ( 
697/95 ), Національного агентства морських 
досліджень і
технологій при Кабінеті Міністрів України ( 
169/93 ) 
та Державної
служби України з питань спеціальної 
 інформації та  критичних
технологій, що ліквідуються, з 
 підпорядкуванням йому Державного
інноваційного фонду; 
 ( Абзац п'ятий пункту "а" статті 1 
 із
змінами, внесеними згідно з Указом 
 Президента N 
1132/96 від
29.11.96 )

   Державний комітет України з питань 
 державних секретів та
технічного захисту  інформації 
 - на базі Державного комітету
України з питань 
державних секретів та Державної служби України з
питань технічного 
захисту інформації ( 
593/92 ), що ліквідуються;

   Державний комітет  України  у 
 справах національностей та
міграції, ліквідувавши  
 Міністерство  України  у   
справах
національностей та міграції ( 
1176/95 
);

   Державний комітет України з фізичної культури і 
спорту;


   ( Пункт "б" статті 1 виключено на 
підставі Указу Президента
N 
911/96 від 03.10.96 )


   ( Пункт "в" статті 1 
 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 
1184/96 
від 10.12.96 ) 


   г) підпорядкувати:


   ( Абзац другий пункту "г" 
 статті 1 втратив чинність на
підставі Указу Президента N 

678/2000 від 11.05.2000 )


   Комітет з питань соціального захисту 
військовослужбовців при
Кабінеті Міністрів України - Міністерству 
оборони України;


   ( Абзац четвертий пункту 
 "г" статті 1 втратив чинність на
підставі Указу Президента N 
1073/97 
від 30.09.97)   


   ( Останній абзац пункту "г" статті 1 
 виключено на підставі
Указу Президента N 
1193/96 
 від 12.12.96 ) 

( На доповнення статті 1 
установити, що у частині майнових прав і
обов'язків з питань фізичної 
культури і спорту Державний комітет
України з 
 фізичної культури  і  спорту  є  
правонаступником
Міністерства України у справах молоді і спорту 
 згідно з Указом
Президента N 
890/96 
від 27.09.96 )


   2. Кабінету Міністрів України подати 
у місячний строк:

   пропозиції про внесення змін до актів Президента 
України, що
випливають з цього Указу, та привести рішення 
Кабінету Міністрів
України у відповідність з ним;

   проекти положень про міністерства, 
 інші центральні органи
виконавчої влади, утворені цим 
Указом.


 Президент України      
           
  Л.КУЧМА

 м. Київ, 26 липня 1996 року

     N 
596/96

<< Главная страницаУкраина онлайн