Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Інструкція про порядок оформлення відпусток хворих на туберкульоз з лікарень і санаторіїв

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Інструкція № 233 від 29.07.1996

<< Главная страница


 

       МІНІСТЕРСТВО 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


          
   І Н С Т У К Ц І Я

 N 233 від 29.07.96  
        Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          17 вересня 
1996 р.
 vd960729 vn233        
    за N 541/1566


          
           
   Затверджено

          
        наказом  
Міністерства охорони

          
        здоров'я   
 України   від

          
        29.07.1996 р. N 
233

          
        "Про  затвердження 
 інструкцій

          
        щодо надання 
медико-санітарної

          
        допомоги хворим на 
туберкульоз"

          
        ( 

z0536-96 )          
     Інструкція

      про порядок оформлення 
відпусток хворих на

        туберкульоз з 
лікарень і санаторіїв        
    1. Загальні положення


   1.1. Під час тривалого 
перебування хворих на туберкульоз в
лікарнях або 
санаторіях виникають обставини, коли з різних причин
- сімейних, 
 побутових та інших - необхідна тимчасова присутність
хворого 
 вдома. В таких випадках хворому надається 
короткотривала
відпустка з лікарні або санаторію. Рішення 
 про надання такої
відпустки  приймається  ЛКК 
 закладу  у  складі  завідуючого
відділенням, 
 лікуючого лікаря і ще одного лікаря - члена ЛКК. За
винятком 
особливо важливих причин, відпустка не надається хворим у
фазі загострення, а 
також бактеріовиділювачам.


        
 2. Порядок оформлення відпустки


   2.1. У медичній 
 картці стаціонарного хворого зазначається:
стан хворого, 
 причини і тривалість наданої відпустки. Ці 
дані
підписуються зазначеними членами ЛКК.

   2.2. Тривалість  
 відпустки  визначається  її  
причиною;
враховується також час, потрібний для проїзду 
 від лікувального
закладу до місця проживання 
 хворого і повернення в лікувальний
заклад. Не 
 рекомендується надання відпустки більше, ніж 
 на
тиждень.

   2.3. День виходу у 
 відпустку і день повернення хворого в
медичний заклад 
вважається як один день відпустки.

   2.4. Хворі, яким надана 
відпустка, не виписується з медичного
закладу і медична 
 картка стаціонарного хворого (історія хвороби)
залишається у 
 відділенні до остаточної виписки. У "Журналі обліку
приймання хворих і 
відмов від госпіталізації" відміток про вибуття
у відпустку і 
повернення з відпустки не робиться. Відповідні дані
виписуються в 
 спеціальний "Журнал обліку хворих на туберкульоз,
яким 
надана відпустка з лікарні або санаторію" - форма 
001-1/У
(додаток N 1).

   2.5. Якщо хворий 
 своєчасно не повернувся у  
лікувальний
заклад,  лікар,  який його лікував, 
 безпосередньо або через
відповідний територіальний 
диспансерний заклад з'ясовує причини
неповернення,  
вживає  всіх можливих заходів для 
 відновлення
стаціонарного лікування. Якщо ці заходи не дали 
 результату, то
хворого виписують. При цьому датою виписки 
вважають намічену дату
закінчення відпустки, а в разі смерті хворого 
під час відпустки -
дату смерті.

   2.6. На весь час 
 перебування у відпустці хворий отримував
необхідні 
 медикаменти  згідно з призначенням лікаря. 
 На час
відпустки хворого знімають з харчування, 
 а в формі 007/У на
зворотному боці 
 вказують прізвище усіх хворих, що знаходяться 
у
відпустці.

   2.7. Дні перебування хворих у 
відпустці повинні враховуватися
при розрахунках середньої тривалості 
перебування хворого на ліжку,
зайнятості і обороту ліжка.


        
           
   Додаток N 1

          
     до Інструкції про порядок 
 оформлення

          
     відпусток хворих на 
 туберкульоз із

          
     лікарень і санаторіїв, 
 затвердженої

          
     наказом Міністерства охорони 
здоров'я

          
     України від 29.07.1996 р. N 233

          
     "Про затвердження  інструкцій 
 щодо

          
     надання медико-санітарної  
допомоги

          
     хворим на туберкульоз"


          
      Форма

      "Журналу обліку хворих на 
туберкульоз, яким

   надана відпустка з лікарні або санаторію" 
(ф.001-1/У)


   1. Порядковий номер.

   2. Прізвище, ім'я та по батькові 
хворого.

   3. Номер медичної картки (історії 
хвороби).

   4. Встановлений ЛКК термін 
відпустки.

   5. Час і дата виходу хворого у 
відпустку.

   6. Адреса, за якою буде 
знаходитися хворий під час відпустки.

   7. Час і дата повернення хворого з 
відпустки.

   8. Кількість днів перебування 
хворого у відпустці.

   9. Примітка: (причина 
несвоєчасного повернення з відпустки).

   10. Підпис медичної сестри 
відділення, що прийняла хворого.

<< Главная страницаУкраина онлайн