Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про подальше вдосконалення контролю за якістю лікеро-горілчаних виробів та виноробної продукції, що імпортуються в Україну

Кабінет Міністрів України

Постанова № 851 від 30.07.1996, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 30 липня 1996 р. N 851
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1276 ( 1276-2005-п ) від 24.12.2005 )
 
     Про подальше вдосконалення контролю за якістю
       лікеро-горілчаних виробів та виноробної
        продукції, що імпортуються в Україну
 
 
  ( Вимоги, передбачені постановою, поширюються на тютюнові 
   вироби, які імпортуються в Україну згідно з Постановою КМ 
   N 946 ( 946-96-п ) від 14.08.96 )
 
  ( Вимоги, передбачені постановою, поширюються на ввезення в 
   Україну громадянами України, іноземцями та особами без
   громадянства ( далі - громадяни ) горілчаних виробів у
   кількості більше 1 літра, вина - 2 літрів, тютюнових
   виробів - 200 цигарок (або 200 грамів  цих виробів) 
   згідно з Постановою КМ N 1430 ( 1430-96-п ) від 30.11.96 )
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
   N 60 ( 60-97-п ) від 24.01.97 
   N 68 ( 68-97-п ) від 27.01.97 ) 
 
   З метою  захисту  інтересів  споживачів,  національних
товаровиробників, державних інтересів та запобігання реалізації
продукції, небезпечної для життя та здоров'я громадян, відповідно
до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. N 46
( 46-93 ) "Про стандартизацію і сертифікацію" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити, що лікеро-горілчані вироби та  виноробна
продукція, що імпортуються в Україну (далі - товар): ( Абзац
перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 60
( 60-97-п ) від 24.01.97 )
   повинні відповідати вимогам та стандартам, встановленим в
країні походження товару, які мусять бути не нижчими від вимог та
стандартів, що застосовуються до таких товарів в Україні, а у разі
їх відсутності - вимогам та стандартам, що діють у провідних
країнах - експортерах зазначених товарів;
   підлягають обов'язковій  сертифікації   відповідно   до
законодавства України і повинні супроводжуватися сертифікатом,
який підтверджує їх відповідність зазначеним вище вимогам та
стандартам інших країн, що визнаються в Україні;
   повинні бути розлиті у тару, виготовлену із скла, кришталю,
фарфору або кераміки, якщо вони призначені  для  роздрібного
продажу. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 68
( 68-97-п ) від 27.01.97 )
 
   Зазначений сертифікат повинен бути виданий або  визнаний
уповноваженим на те органом з сертифікації України.
 
   2. Підтвердження відповідності товару, що ввозиться на митну
територію  України,  обов'язковим  вимогам  діючих у державі
нормативних документів з питань стандартизації та сертифікації
продукції здійснюється шляхом сертифікації товарів в Українській
державній системі сертифікації продукції або шляхом визнання
документів,  що підтверджують відповідність товару зазначеним
вимогам і видані на ці товари за кордоном (далі - іноземний
сертифікат).
 
   3. Правила  сертифікації  товару  та  визнання іноземних
сертифікатів встановлюються Державним  комітетом  України  по
стандартизації, метрології та сертифікації.
 
   4. Документами,  що  підтверджують  відповідність  товару
обов'язковим вимогам нормативних документів та дають право на
ввезення  цього  товару  на територію України, є сертифікат
відповідності (далі - сертифікат), виданий органом з сертифікації
України за результатами сертифікації товару, або свідоцтво про
визнання іноземного сертифіката (далі - свідоцтво про визнання),
видане органом з сертифікації України за результатами визнання
іноземного сертифіката.
 
   5. Пропуск митними органами на митну територію України товару
здійснюється  за умови подання відповідному митному органові
сертифіката або свідоцтва про визнання, виданих відповідними
органами з сертифікації України.
 
   6. Не підлягає пропуску через митний кордон України товар, на
який відсутні сертифікат або свідоцтво про визнання. Такий товар
залишається під митним контролем та передається на зберігання у
порядку, передбаченому митним законодавством.
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.31

<< Главная страницаУкраина онлайн