Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про заходи щодо реформування податкової політики

Президент

Указ № 621/96 від 31.07.1996

<< Главная страница


 

          
     У К А З

          
   ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


          
Про заходи щодо реформування

          
  податкової політики   З метою  коригування  податкової 
 політики відповідно до
основних напрямів економічних 
реформ в Україні, захисту інтересів
вітчизняного товаровиробника, 
 посилення податкової та платіжної
дисципліни, забезпечення 
своєчасних надходжень до доходної частини
бюджету п о с т а н о в л я 
ю:


   1. Кабінету Міністрів України 
підготувати проекти законів та
інших нормативно-правових актів з питань 
 реформування податкової
політики та прийняти у 
тримісячний строк відповідні рішення або
внести в установленому 
 порядку зазначені проекти Президентові
України та 
Верховній Раді України.

   Під час   підготовки   
 проектів   законів,   
 інших
нормативно-правових актів  з  питань  
реформування  податкової
політики виходити з необхідності:

   створення в Україні стабільної 
 податкової системи, яка б
забезпечувала чітке визначення 
порядку стягнення податків, зборів,
інших обов'язкових платежів 
 (далі - податки), його простоту, а
також запровадження 
податків у такі строки, які б забезпечували
можливість 
платникам податків ураховувати це під час 
планування
фінансово-господарської діяльності наступного періоду;

   зменшення, починаючи з 1997 року, 
 рівня розміру податкових
вилучень до 45 відсотків обсягів валового 
внутрішнього продукту;

   забезпечення чіткого  визначення 
 об'єктів оподаткування з
метою запобігання випадкам 
подвійного оподаткування;

   консолідації у Державному бюджеті України, 
 починаючи з 1997
року, усіх державних  позабюджетних 
 фондів  зі  збереженням
цільового використання 
коштів;

   упорядкування стягнення   
 податків   та    
посилення
відповідальності за ухилення від сплати та їх несвоєчасну 
сплату;

   скасування пільг щодо оподаткування, наданих 
підприємствам за
галузевим  принципом або окремим 
 підприємствам, з одночасним
запровадженням   
механізму   реструктуризації   
 безнадійної
заборгованості за податковими зобов'язаннями;

   зменшення ставок  податків на 
 імпортну продукцію, що не
виробляється в Україні та 
імпортується в Україну для використання
у виробництві   
вітчизняними  товаровиробниками  
 відповідної
продукції, з одночасним підвищенням 
 ставок таких податків на
продукцію, яка 
 імпортується в Україну для споживання без 
 її
переробки, за умови, що аналогічна продукція 
 виробляється  в
Україні;

   посилення оподаткування бартерних 
 (товарообмінних) операцій
та операцій з давальницькою 
сировиною;

   скасування авансової сплати податків 
 та запровадження їх
сплати раз на місяць;

   обчислення оподатковуваного прибутку як різниці 
 між валовим
доходом та валовими витратами виробництва 
(обігу).

   Кабінету Міністрів України орієнтуватись під 
 час підготовки
проекту Державного бюджету України на 
1997 рік на зазначені вище
пріоритети.


   2. Кабінету Міністрів України за 
участю Національного банку
України підготувати та забезпечити 
внесення у двомісячний строк на
розгляд Верховної Ради України проектів 
законів України:

   про запровадження єдиної системи рахунків 
фінансового обліку
та відокремленої від неї системи аналітичного 
обліку;

   про порядок  та  строки  
розрахунків за товари (роботи,
послуги), який би, 
 зокрема, вирішував питання розрахунків 
 при
довготривалому виробничому циклі;

   про ратифікацію  міжнародних  
 договорів  з   країнами
Співдружності 
Незалежних Держав щодо взаємного визнання 
рішень
арбітражних судів, які  передбачають  скасування 
 обов'язкової
попередньої оплати товарів (робіт, послуг);

   про порядок цільового використання 
 кредитних  ліній  та
кредитів, що надходять в Україну з 
іноземних держав, та іноземних
інвестицій, що здійснюються у вигляді 
коштів.


 Президент України      
           
  Л.КУЧМА

 м. Київ, 31 липня 1996 року

     N 
621/96

<< Главная страницаУкраина онлайн